• Laster aksjedata...

Bidragskalkyle (bare variable kostnader)

Dekningsbidrag= Pris – VEK
= inntekt – VK

Selvkostkalkyle (både variable og faste kostnader)
Fortjeneste = pris – selvkost

Oppgave 1 fra arket. Nortech AS.

Satser:
Indirekte variable kostnader: 7200/720= 0,01
Indirekte faste kostnader= 28800/720= 0,04

Produksjonsavdelingen
Indirekte variable kostnader: 90’/300’= 0,3 = 30 prosent. For hver eneste tusenlapp i lønn slår vi på 300 kroner på indirekte variable kostnader.

I antall timer= 90’/1500’= 60 kr/t

Indirekte faste kostnader= 60’/300’= 0,2
Faste kostnader= 60’/1500= 50 kr/t

Lakkering:

Indirekte faste kostnader= 252’/360’=0.70
Faste kostnader: 252’/3600= 0.07
i antall timer: 180’/3600= 50 kr/t

Salg og administrasjon

Bidragskalkyle: Variabel tilvirkningskost. Alle variable produksjonskostnader.

Selvkost: tilvirkningskost. Alle produksjonsutgiftene. Tilvirkning betyr produksjon.

Finne tilvirkningskost = 2397600 – 399600 = 1998000,-.

Indirekte faste kostnad for salg og administrasjon: 399 600/ 1998000 = 0,2 = 20 %.

BIDRAGSKALKYLE med kun variable kostnader!:

Direkte Materialer: 1000
DLp: 2500
Dll: 1500
Indirekte variable kostnader i materialer: 0,01*1000= 10
Indirekte variable kostnader i produksjonsavdelingen: 0,3*2500= 750
indirekte variable kostnader i lakkering: 0,5*1500= 750
Variabel tilvirkningskost: 6510
Indirekte variable kostnader i salg og admir: 0

Variabel kost: 6510

Dekningsbidrag (DB): 5154

Kan også skrives som dekningsgrad (DG). DB/Pris=5154/11665= 0,4419

Pris: 11665

Selvkostkalkyle:

Direkte materialer: 1000
DLp -direkte lønn produskjon: 2500
Dll- direkte lønn lakkering: 1500
Indirekte variable koster material: 10
Faste kostnader material: 0,04*1000= 40
Indirekte variable kostander produksjoN: 750
Faste kostnader produksjon: 0,2 * 2500= 500
Indirekte variable kostnader lakkering: 750
Faste kostnader lakkering: 0,7 * 1500= 1050
____________________________-
Tildekningskost: 8100

Indirekte variable kost salg og admir: 0
faste kostnader s/A: 0,2*8100= 1620
______________________________
selvkost: 9720

Fortjeneste: 0,2*9720= 1944 (velger bare 20 % fortjeneste)
Pris: 11664

Dette er bare noen eksempler på hvordan man kan skaffe seg en oversikt over hva man skal gjøre om man skal ta å skaffe seg en bidragskalkyle eller utføre det via en selvkostmetode. Det finnes mange problemer som skal løses når en bedrift skal bestemme hvor mye varene sine skal koste, og dette er bare to måter å gjøre det på.