• Laster aksjedata...

Vet du hvilken bank, det passer best til deg? Hva skal du legge vekt på, når du velger å skifte bank?
Bank
de fleste danskene ville kunne oppnå kontante fordeler hvis de skiftet bank. Likevel er de fleste troer mot den banken de nå engang er i. Har du overveid at skifte bank, eller henger du ved den gamle banken?
Bank eller bankrådgiver?
Bank Ofte er det relasjonene til bankrådgiveren, som gjør at vi ikke skifter bank. Selv om det er bedre priser hos den konkurrerende banken, blir vi henge som kunder i den nåværende banken, for vi ønsker ikke å sette de gode relasjonene til våre bankrådgiver over styr.
Å bruke gode relasjoner som argument for å forbli kunde i banken er naturligvis reelle og vesentlige. Overvei likevel likevel alltid hva de økonomiske konsekvensene er for deg. Som alle andre leverandører, er en bank interessert i å tjene penger, og du bør derfor alltid forholde deg kritisk til din bankrådgiver – også på tross av gode relasjoner. Så lenge du er konstruktiv i din kritikk, bør din bank ha forståelse for at du bare ønsker en god økonomi. Har banken ikke det, bør du overveie å skifte bank, for så er det tydeligvis ikke tilstrekkelig interesse i å optimere din økonomi.
Skift bank
Vurderer du at din bank ikke forsøker å optimere din økonomi, så bør du overveie å skifte bank. Naturligvis skal banken tjene penger på deg, men innenfor rimelighetens grenser. Er du ikke hard forhandler, eller virker alt det banken sier uforståelig, kan det selvfølgelig være vanskelig å vurdere hvor optimal situasjonen er for deg. Sørg for å stille utdypende spørsmål, så du er sikker, eller ta en god bekjent, som er bedre til økonomi enn deg selv, med i banken. Det kan kanskje virke ubehagelig å la andre få innsikt i din økonomi, men omvendt kan det kanskje spare deg for en masse kostnader, for høye gebyr eller kanskje resultere i valg av den feil banken, hvis du nå er midt i et bankskifte.
God bankrådgivning gir god privatøkonomi
Du sammenligner visstnok rentesatser og gebyrpriser, når du overveier å skifte bank eller vil ta opp lån. Det er fornuftig, men husk at rentesatser og gebyr alltid bare opplyses som listepriser og derfor fortsatt kan forhandles. Kan du samle dine bankaktiviteter i en bank, har du et bedre utgangspunkt for forhandling.
Vær derfor oppmerksom på, at selv om en listepris kanskje er billigst i bank A, kan det godt være du ved hjelp av god bankrådgivning i bank B ender med å få den best løsningen. Vær derfor alltid kritisk overfor listepriser, og konsulter istedet bankrådgiverne i de bankene du kommer i kontakt med.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.