• Laster aksjedata...

Skatt 2011

  • Maksimumsbeløp for fradrag er 25.000 kroner for ett barn, og 30.000 kroner for to eller flere barn. Pass på at alt du har krav på er med! Vanligvis er det kun kommunale barnehager som innrapporterer til myndighetene. Pass på at private barnehager eller dagmammaer gir opplysninger om barnestell til skattemyndigheten. SFO bli også sjelden rapportert. –
  • Du kan trekke fra utgifter over 10.000 kroner til utbedring av ekstraordinære skader på hus og hjem. Det vil si naturskader, brannskade, skade ved hærverk eller skade som skyldes konstruksjonsfeil eller materialfeil. –
  • Er du med i en fagforening, skal du kunne trekke fra 1.450 kroner av kontingenten. Sjekk! Dette punktet er ikke alltid fylt ut. –
  • Husk at du kan trekke fra renteutgifter på private lån, og ikke bare på lånet ditt i banken. –
  • Gaver på opp til 6.000 kroner til ideelle organisasjoner kan trekkes fra. Minimumsbeløpet er på 500 kroner. Ta vare på kvittering for overføringen, og sjekk at de er ført opp i selvangivelsen. –
  • Ekstra store utgifter i forbindelse med sykdom kan gi særfradrag. Har du bruk minst 6.120 kroner, gir det rett til 9.180 kroner som standardfradrag. Dersom du har brukt mer enn 9.180 kroner, får du trukket fra summen i sin helhet. –
  • Før inn fradrag for utgifter til pendling til og fra jobb, utgifter til overnatting, samt ekstra matutgifter i forbindelse med pendlingen. –