• Laster aksjedata...

12. august 2010

Rentene har stort sett bare kjent en vei gjennom det siste halvannet året – og det er nedover. Det betyr at vi nå har rammet det laveste rentenivået noensinne for de 1-årige rentetilpasningslånene. Samtidig matcher de med fastrente lånene nå det historiske rentelavpunktet fra 2005. De synkende rentene er gode nyheter for boligeiere med rentetilpasningslån, idet en lavere rente til syvende og sist er ensbetydende med en lavere husleie.

All erfaring viser at det er notorisk vanskelig å spå om renten. Det er imidlertid helt sikkert at renten går opp og ned over tid. Den gode nyheten omkring lavere renter her og nå betyr derfor at det for mange boligeiere er verdt å tenke litt lengre fram og evt. utnytte de historiske lave rentene til å sikre seg mot framtidige rentestigninger. Det er nemlig god latin å ha fast rente, når renten er lav og stigende og variabel rente, når renten er høy og synkende.

Rentene er aktuelt usedvanlige laver som en direkte følge av den finansielle krisen. Krisen har nemlig betydd at den pengepolitikken som aktuelt føres i den globale økonomien, er usedvanlig lempelig. Hit kommer at investorene generelt er blitt mer forsiktige. Alt i alt betyr det at det i høyere grad er etterspørsel etter obligasjoner enn mer risikofylte aktiva. En høy etterspørsel etter obligasjoner betyr normalt at rentene faller.
Rettidig omhu
Det sier nesten seg selv at man ikke i det uendelige kan føre en usedvanlig lempelig politikk. Akkurat som at investorene på et tidspunkt igjen vil bli mer risikovillige. Det vil bety at rentene på et tidspunkt igjen vil begynne å stige. Det er vanskelig å si når den eksakte skjæringsdatoen er, men i takt med at økonomien viser tegn på at den kan greie seg selv, vil en naturlig konsekvens være at man ruller noe av «støtten» tilbake. Det, som man i den forbindelse skal være oppmerksom på, er at renten vil stige alene på forventningen om at skjæringsdatoen rykker nærmere. Det kan derfor være all mulig grunn til å vise rettidig omhu med privatøkonomien sin, mens man vet, » hva man har». Når renten begynner og stige, er det kanskje ikke en 4 prosent lån som er alternativet til et rentetilpasningslån, men ett 5 eller 6 prosent lån.
Fastkursaftale
Det er ingen som med sikkerhet ved hvor renten vil bevege seg hen. Det er forventningen vår at renten over tid vil være stigende. Det er dermed anbefalingen vår at man løpende tar stilling til om man har det riktige lånet. Ønsker du allerede her og nå å få sikkerhet for din framtidige ytelse, kan det være en mulighet å tegne en fastkursaftale. Mot en mindre premie får du dermed sikkerhet for hva renten blir på lånet din. En fastkursaftale kan dermed både være relevant, hvis du ønsker å forbli i et rentetilpasningslån men også, hvis du ønsker å konvertere til et med fastrente lån. En annen fordel ved en fastkursaftale er at den sikrer deg mot tilfeldige dag-til-dage utsvinger i kursen. Det kan gi anledning til en besparelse, hvis det er er kursutslag, mens din «papirarbeidet» blir utarbeidet.