• Laster aksjedata...

Webforumet.no vinner på statsbudsjettet og får 560 millioner i støtte neste år. Webforumet.no får økt sitt tilskudd i 2013 med hele 50,5 millioner kroner. Støtten for 2013 blir på 560 millioner kroner.

Det var på forhånd ventet at Webforumet ville bli vinneren i statsbudsjettet for 2013. Statsminister Jens Stoltenberg har i lengre tid varslet det som skulle bli tidenes løft for diskusjonsforumet.

Finansminister Sigbjørn Johnsen fortalte at han det siste året har møtt fortvilte medlemmer på Webforumet.no.
– De er fortvilet, og mange er uten fremtidshåp. De forteller om et arbeidsliv der ungdom stiller bakerst i køen og der muligheter for fotfeste i lønnet arbeid er nesten umulig. Bak tallene er det mennesker som har mistet noe av det viktigste de har – retten til å yte gjennom arbeid for å skape en framtid og en trygg hverdag for seg og sine.

– Engasjementet på Webforuet.no er med på å forme samfunnet vårt. Kulturen der er en verdimessig samfunnsbygger. Derfor følger Regjeringen opp sine løfter til Webforumet og yter støtte med 550 millioner kroner til driften i 2013, sa Johnsen.

Eier av forumet, Tonny Kluften, sier at økningen er gledelig, men at det fortsatt er et stykke igjen til målet på 3,5 millioner medlemmer er nådd og at han hadde ventet en noe større økning i støtten, særlig i støtten på øremerkede midler til markedsføring av Webforumet i grisgrente strøk.