• Laster aksjedata...

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, hovedorganisasjon etablert 1977. YS er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner med ca. 200 000 medlemmer (2007). Leder fra 2006: Tore Eugen Kvalheim.
Organisasjonen ble omorganisert i 2003. Den politiske ledelsen består av representantskap og sentralstyre. Tidligere bestod YS av de fire seksjonene Privat, Finans, Kommune og Stat. Den gamle oppdelingen i seksjoner er nå erstattet med fem sektorer: YS Privat (P) for privatansatte medlemmer, YS Finans for medlemmer tilknyttet bank/forsikring, YS Kommune (K) for kommunalt ansatte, YS Stat for statsansatte og YS Navo for ansatte i bedrifter som er medlem av arbeidsgiverforeningen Navo.
Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er medlem av YS gjennom den sektor hvor de har medlemmer. De fem sektorene har felles sentralsekretariat i Oslo og er representert forholdsmessig i sentralstyret. YS har frivillige kollektive forsikringsordninger for medlemmene i forbundene.
Det ble 1999 lagt frem planer om sammenslutning av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Akademikernes Fellesorganisasjon. Disse ble skrinlagt i 2000.
De fleste YS-forbund konkurrerer medlemsmessig med LO-forbund. Det viktigste unntaket er bank og forsikring, for Finansforbundet er det klart største og viktigste forbundet i Norge.
De største medlemsorganisasjonene*
Kommunalansattes Fellesorganisasjon 58 147
Finansforbundet 35 698
Parat 26 031
Negotia 17 357
Befalets Fellesorganisasjon 9 921
Yrkestrafikkforbundet 9 344
Statstjenestemannsforbundet 7 205
Det Norske Maskinistforbund 6 639
SAFE 5 726
Farmasiforbundet 3 898
Personellforbundet 3 609
*Medlemstall ved årsskiftet 2005/2006. Kilde: Organisasjonene.