Ønsker råd om lenkebygging for ny side

Bare en liten update på denne:

Jordmor Kjersti, jordmor Bergen, jordmor i Bergen, fødselsforberedende kurs, samtaler før fødsel, graviditet, svangerskapskontroll, midwife Bergen ranker nå som nr 1 og 2 på søkeord "jordmor kjersti", som nr 1 (med kart!) og 5 på "jordmor Bergen" og som 1 (med kart!) og 2 på "jordmor i Bergen".

Det kan absolutt anbefales å legge inn virksomheten i Google Maps, man får en stor og flott oppføring med kartreferanse som "belønning". Helt gratis!

Takk for hjelp og råd underveis, de har vært medvirkende til de gode plasseringene vi får på Google nå.

med vennlig hilsen

Ole Irgens
 
Topp