Avinor AS søker Markedssjef B2C

btbsilent

Member
Konsernstab kommunikasjon og marked har det overordnete ansvar for kommunikasjon og kommersielle aktiviteter i Avinorkonsernet.

Stillingen som markedssjef B2C er organisert i enheten marked og merkevare.

Hovedoppgaver:
 • lede og koordinere markedsarbeidet i Avinor i tråd med vedtatte merkevarepraksis
 • lede fagnettverket, som bidrar til læring og utveksling av beste praksis i faget, samt samkjøring av aktiviteter som gir bedre ressursutnyttelse og helhetlig merkevarebygging
 • utvikle en helhetlig markedsplan for konsernet med årshjul
 • utvikle konsepter og materiell til konsernfelles markeds- og salgskampanjer med utgangspunkt i kommersielle og merkevarebyggende behov
 • fagressurs mot e-commerce/digitalisering
 • koordinering av overordnet markedsarbeid og implementering
 • daglig oppfølging av byråer for reklame og mediekjøp
 • koordinere utvikling og initiativ mot enhetene

Arbeidsgiver kan ved behov og innenfor arbeidsgivers styringsrett beslutte endringer i arbeidsoppgaver og stillingsinnhold.

Kvalifikasjoner:

Må-krav
 • relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå
 • solid forretningsforståelse og erfaring fra operativt markedsarbeid
 • dokumenterte resulater fra tilsvarende stilling innen markeds- og merkevarearbeid
 • god systemforståelse og kommunikative evner
 • solid relasjonsbygger med et positivt stå-på humør
 • meget god fremstillingsevne, muntlig og skriftlig

Bør-krav
 • god fremstillingsevne på engelsk-, skriftlig og muntlig
 • god kunnskap om konsumenttrender
 • interesse og kunnskap om digital produktutvikling

Lang erfaring fra tilsvarende fagfelt kan oppveie kravet til utdanning eller man må forplikte seg til å gjennomføre relevante kurs.

Egenskaper:
 • utadvendt
 • ansvarlig og strukturert
 • løsningsorientert og kreativ
 • god på relasjonsbygging
 • serviceinnstilt
 • strategisk legning med preferanse for utviklingsarbeid
 • evne å se verden utenfra og inn
 • god evne til å samarbeide på kryss i hele organisasjonen og jobbe i team
 • effektiv med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vi tilbyr
 • et godt arbeidsmiljø
 • spennende og allsidige faglige utfordringer
 • sentral beliggenhet / enkel adkomst
 • gode velferdsordninger

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner: Øystein Malme og Jan Egil Myhre hos Habberstad AS.

Søk på stillingen: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/7000fa04e720
 
Topp