Første år over 50.000 - førstegangshjelp til skatt og regler når det blir næringsinntekt

amaheath

Medlem
Fant linken nå:

http://www.skatteetaten.no/no/Stottemenyer/Andre-nettsteder/skattekalkulator/

NB legg inn både næringsinntekt OG overskudd. På 500.000 i rent overskudd blir de ca 171.350 kr i skatt i 2017, altså litt over 34 prosent.

Og jeg er i samme båt som deg på 4. året, har nesten bare affiliateinntekter fra utlandet. Ble mva-registrert på grunnlag av disse inntektene (måtte vise bilagene før de godtok det).
 

c.berg

New Member
Fant linken nå:

http://www.skatteetaten.no/no/Stottemenyer/Andre-nettsteder/skattekalkulator/

NB legg inn både næringsinntekt OG overskudd. På 500.000 i rent overskudd blir de ca 171.350 kr i skatt i 2017, altså litt over 34 prosent.

Og jeg er i samme båt som deg på 4. året, har nesten bare affiliateinntekter fra utlandet. Ble mva-registrert på grunnlag av disse inntektene (måtte vise bilagene før de godtok det).

Hei, og takk for gode svar. :)
Ja, jeg lurte på hvordan det var med justeringer av forskuddskatt o.l., så godt å høre at du sier det er en ting der er lett å endre på.

Jeg lurte også på om jeg kunne bruke den skattekalkulatoren for en stund siden, men hadde ingen sikkerhet om hvilke kategorier jeg falt under. Så det var veldig interessant å høre at du har vært i samme båt som meg i noen år.

Jeg testet skattekalkulatoren nå, og fyllte inn 500 000 i feltene "Overskudd annen næring" og igjen i "Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og annen næring" og fikk da samme beløp som deg på 171 350 kr i skatt.

Vil det da bety at i vår/min situasjon, at så lenge jeg har enkeltpersonsforetak, og hvis all inntektene stammer fra en websit ene og alene, så vil overskudd og personinntekt alltid være det samme?

Takk for hjelpen og svarene! :) Dette var på linje med hva jeg hadde forventet. Så nå gjelder det for meg å få slikt formalisert fra statens side så jeg kan se videre på plikter og regler.
 

c.berg

New Member
Har du konkrete spørsmål som du ønsker svar på som du kan forholde deg til, så er det lurt å sende spørsmålet til skatteetaten. Da vil du få et svar og det vil være registrert slik at om det skulle oppstå konflikt ved det bokettersyn så har du ditt på det rene.

Jeg har selv gjort dette ved et par anledninger. Og det er ikke alltid du får et svar som er "endelig", men du får en uttalelse som du kan forholde deg til. Men denne uttalelsen vil nok stå sterkere ved et bokettersyn enn det en betenkning fra en jurist gjør.

Hei, og takk for et veldig godt råd! :)
Jeg er helt enig med deg der, så jeg spør skatteetaten for å ha ting skriftelig og ryddig. Problemet oppstår når dem unlater å svare på konkrete ting jeg trenger å vite både for nåtid og fremtid.

Det er akkurat det med at man ikke får "endelige" svar fra staten som er helt sinnsykt.
Måten du beskrev det på tilsier at du har erfaring med holdningen fra skatteetaten. :D Og derfor er det et veldig godt råd! :)
 

c.berg

New Member
Beviser poenget mitt. Du kan i prinsippet "bevise" alt mulig i din favør, hvis du bare kan overbevise overmakten. Kanskje det er konklusjonen? Det går som du selv forsvarer situasjonen din. :D Men det gjør det ikke noe lettere for grundere/nyetablerere å forholde seg til.

Hei :)
Det der var veldig godt formulert og oppsumerte essensen i situasjonen min og for veldig mange andre som jobber for egen risiko, skaper verdier, og skaper noe nytt. Det er nettopp usikkerheten med å ikke vite hva man skal eller kan forholde seg til når overmakten ikke tar hensyn.
 

UncleTeddy

New Member
Hei,
Du fikk ikke et godt svar fra skattemyndighetene pga at beregning av skatt for EPF er komplisert og det endelig beløpet avhenger av ulike faktorer.

Som EPF skal du skattlegges slikt (forenklet):

1) Beregne nettoskatt (25%):

Alminnelig inntekt fra virksomhet (dvs. inntekter – skattemessig fradragsberettigede kostnader) = 300 000.

Minus minstefradrag (f.eks. 31800), minus foreldrefradrag (hvis du har det), osv.

= 268200=Alminnelig inntekt.

268200 minus personfradrag klasse 1 (51750)=216450*0,25=54112,5 dette er kommune og fellesskatt.

2) Beregne bruttoskatter (trinnskatt og trygdeavgift på 11,4% ) fra personinntekt (også 300 000 hvis vi forutsetter at du ikke har andre inntektskilder):

Personinntekt for EPF eieren beregnes etter sktl. §12-2,12-10 til 12-13. I ditt tilfelle har du ikke kapitalinntekter mm, så det er enklere, men du skal beregne skjermingsfradrag etter sktl. §12-12. Skjermingsgrunnlaget fastsettes med utgangspunkt i den skattemessige verdien av eiendelene i virksomheten og kan vises skjematisk slik: Eiendelene-finansposter-eiendeler av privat karakter. Jeg antar at i ditt tilfelle er skjermingsgrunnlaget er nesten lik null. Hvis ikke da ganger du det med skj.renta på 1% og trekker skj.fradraget fra personinntekten.

300000-0=300000 =beregnet personinntekt fra virksomheten.

Trinnskatt: ((224900-159800)*0,0044+(300000-224900)*0,017)=1563

Trygdeavgift: 300000*0,114=34200.

Alt sammen: 54112,5+1563+34200=89875,5, dvs circa 30% effektiv skatt.

P.S. Jeg tok 300000 som beregningsgrunnlag for alminnelig/skattemessig inntekten din. Hvis man tar 100000 som utgangspunktet, da er det ingen trinnskatt, selvfølgelig.
 
Topp