Kjapp og trygg hosting for Wordpress

Fakturere mellom Holdingselskap og enkelpersonforetak

Maxprofit

New Member
Hei,
kan man fakturere f.eks. konsulenttjenester fra 100% egeneiet Holdingselskap (AS) til sitt eget enkeltmannsforetak, eller blir dette litt vel kreativt ?
 

Steve Cash

Medlem
Ja, i prinsippet kan du gjøre det, så lenge du bruker relle timer og en timesats som tilsvarer hva du ville ha brukt overfor en uavhengig kunde.
 

Maxprofit

New Member
Dostojevskij;
Poenget kan blant annet være skattetilpasning :)
Mulig det er litt kreativt, men om man har et enkeltmannsforetak i tillegg til full jobb (vanlig arbeidstaker), så blir jo inntekten fra enkeltmannsforetaket skattet med toppskatt osv.
Reduseres overskuddet i enkeltmannsforetaket ved at det blir fakturert noe fra Holding inn mot ENK så reduseres også betalbar skatt på privat hånd.
Holding vil skatte 27% av overskudd. Holding holder blant annet på med kjøp/salg av aksjer og det blir en utsettelse av skatteforpliktelser versus og kjøpe/selge aksjer på privat hånd. Aksjegevinster er meg bekjent også ikke skattepliktige før de tas ut evt. i lønn eller utbytte (kan brukes til reinvesteringer).

Har jeg rett i ovennevnte ?. Hører fra menigheten :)
 
A

aabbcc

Guest
Skatten man betaler før du har pengene privat blir vel i så fall. 27% selskapsskatt og så 27% utbytte. 46.71% om jeg har regnet riktig. Det er ganske likt toppskatten trinn 2 som vel er 48%.

Hvis det er snakk om en million så vil man da spare 12.900 i skatt på dette, så ikke all verden. Men skatteutsettelse og muligheten for å investere høyere er jo en annen gevinst.

Lovligheten er vel litt tvilsom hvis du bare skal fakturere, det skal vel være reelt arbeid du fakturerer for.
 
Dostojevskij;
Poenget kan blant annet være skattetilpasning

Jeg skjønner det, men hvorfor ikke bare fakturere kundene dine direkte fra ASet? Å fordele risikoen på flere selskaper har ikke noe for seg så lenge det er snakk om et ENK, hvor du uansett er personlig ansvarlig.
 

Maxprofit

New Member
Det største motivet mitt er utsettelse av skatt frem i tid. Investerer aksjer på privat hånd i dag (av skattlagt lønn), og jeg ser det derfor som ganske interessant om jeg kan gjøre de investeringene via et Holding istedenfor. Elementet ved å flytte noe inntekt fra ENK til Holding såfremt denne inntekten investeres i aksjer går jo på hvilket tidspunkt inntekten skal skattlegges. I et Holding kan jo gevinster reinvesteres i flere aksjer og det skattes ikke av aksjegevinst før de tas ut privat. Privat aksjegevinst skattlegges jo samme år som gevinsten finner sted og kan ikke forskyves frem i tid slik man kan i Holding.
Blir ikke snakk om bare å fakturere for å fakturere, vil være reelle tjenester som foregår pr i dag i ENK som kan gjøres i Holding, derav mulighet for "internfakturering". Kan for øvrig ikke fakturere fra Holding direkte til kunder pga. ENK sitter på konsesjon/konsesjonssplikt, noe ikke Holding vil innha. Som nevnt innledningsvis, det største motivet mitt er utsettelse av skatt. Er inneforstått med at skattebelastning totalt sett blir omtrent den samme %-sats når tiden kommer der lønn/utbytte fra Holding tas ut, men dette vil ligge noe frem i tid.
 
Sist redigert:

Maxprofit

New Member
Har konsesjon fra Finanstilsynet. Kan overføres til annet selskap, men tar ikke den prosessen nå. På sikt er planen og omgjøre ENK til et AS som blir lagt under Holding selskapet.
 

Bille

Member
Hei @Maxprofit . Jeg tror jeg er i litt samme situasjon som deg. Forskjellen er bare at jeg har AS+AS istedet for AS+ENK. Hos meg har AS#1 fakturert AS#2 for adm tjenester. Det er riktignok små beløp, og uten effekt for meg selv som skattesubjekt.

Tror imidlertid at du skal være klar på hva tjenesten faktisk gjelder, gjerne ha med noe om det i et styrereferat, siden ASet ditt vel er et investeringsselskap og normalt ikke tilbyr konsulenttjenester.

Et selskap skal helt bare fakturere innen de næringene det er registrert for å drive virksomhet. Ikke at jeg tror det er noe problem å gjøre dette en gang, men verdt å tenke på hvis du vurderer å fakturere flere ganger.

Hvis ASet ditt ikke har kostnader av betydning, vil faktureringen medføre selskapsskatt. Med mindre du har samlet opp framførbart skatteunderskudd, som jo ofte skjer i ASer som kun investerer.
 

Hero

New Member
Så lenge hovedinntekten (storparten av inntekten) kommer fra det som selskapets formål tilsier, er det ikke noe problem i forhold til vedtektene.

Går fint å fakturere litt konsulenttjenester i et investeringsselskap med andre ord. Men som det blir skrevet over her, dette utløser jo skatt i selskapet.
 

Bille

Member
Hm. Jeg solgte nylig en tekst til et ukeblad og fikk da beskjed om at jeg kunne fakturere (istedet for å motta oppgjøret som personlig lønn) bare hvis selskapet mitt var registrert med relevant næringskode. Kanskje det er litt opp til den som blir fakturert.
 

hansson

Langveisfarende
Hm. Jeg solgte nylig en tekst til et ukeblad og fikk da beskjed om at jeg kunne fakturere (istedet for å motta oppgjøret som personlig lønn) bare hvis selskapet mitt var registrert med relevant næringskode. Kanskje det er litt opp til den som blir fakturert.

Det er første gangen jeg har hørt, men det er godt mulig det er noen regler på det. Tipper de har en veldig pirkete revisor. Det faktureres sannsynligvis titusenvis ganger daglig av generelle konsulentselskaper/personlige firmaer som driver med blandingsdrift. De aller fleste gårdsbruk er ENK og fakturerer både salg av produkter, jakt- og fiskeretter, hytteutleie, overnatting og kanskje litt grafisk design på si. Kan aldri tenke meg at de har med alle disse næringskodene.
 

Steve Cash

Medlem
Jeg syns også dette virker rart, men jeg antar at ukebladet kanskje har fått påpakning av revisor eller skattekontoret for å utbetale etter faktura til enkeltpersoner det det egentlig skulle ha vært lønn. Men et aksjeselskap skal (uten videre) kunne sende en faktura for utførte tjenester og skal respekteres dersom det er registrert og har alle papirer i orden. Som hansson sier, mange selskaper og næringsdrivende sysler med litt av hvert uten at jeg har sett at dette har skapt problemer.
 
Topp