Hva kan jeg gjøre for og gi en feilmelding dersom et eller flere felter er tomt?

Mr Vest

Sjefen over alle sjefer!
Jeg sitter her med en liten kodesnutt som lar brukeren laste opp bilder til nettstedet. Sammen med bildet sendes det også inn en tittel på bildet - og også en beskrivelse av bildet. Det jeg ønsker er at brukeren skal få en feilmelding dersom noen av de tre feltene ikke er fylt ut. Koden jeg prøver er:

<?
//define a maxim size for the uploaded images in Kb
define ("MAX_SIZE","5120");

//This function reads the extension of the file. It is used to determine if the file is an image by checking the extension.
function getExtension($str) {
$i = strrpos($str,".");
if (!$i) { return ""; }
$l = strlen($str) - $i;
$ext = substr($str,$i+1,$l);
return $ext;
}

//This variable is used as a flag. The value is initialized with 0 (meaning no error found)
//and it will be changed to 1 if an errro occures.
//If the error occures the file will not be uploaded.
$errors=0;
//checks if the form has been submitted
if(isset($_POST['Submit']))
{

// Koden rett under er den jeg jeg tenkte å bruke for at det skulle komme en feilmelding.

if($POST["title"] == "" && $POST["beskrivelseavalbumfoto"] == "" && $POST["image"] == "")
{
print"
<div class='content'>
<h1 class='stortittel'>En feil har oppstått!</h1>
En feil har oppstått. Sjekk følgende.<br /><br />
- Har du funnet en fil du vil laste opp?<br />
- Har du skrevet inn tittel på bildet?<br />
- Har du skrevet inn beskrivelse av bildet?
</div>
";
}
else
{

// Koden rett over er den jeg tenkte å bruke for at det skulle komme en feilmelding.

//reads the name of the file the user submitted for uploading
$image=$_FILES['image']['name'];
//if it is not empty
if ($image)
{
//get the original name of the file from the clients machine
$filename = stripslashes($_FILES['image']['name']);
//get the extension of the file in a lower case format
$extension = getExtension($filename);
$extension = strtolower($extension);
//if it is not a known extension, we will suppose it is an error and will not upload the file,
//otherwise we will do more tests
if (($extension != "jpg") && ($extension != "jpeg") && ($extension != "png") && ($extension != "gif"))
{
//print error message
echo '<h1>Unknown extension!</h1>';
$errors=1;
}
else
{
//get the size of the image in bytes
//$_FILES['image']['tmp_name'] is the temporary filename of the file
//in which the uploaded file was stored on the server
$size=filesize($_FILES['image']['tmp_name']);

//compare the size with the maxim size we defined and print error if bigger
if ($size > MAX_SIZE*1024)
{
echo '<h1>You have exceeded the size limit!</h1>';
$errors=1;
}

//we will give an unique name, for example the time in unix time format
$image_name=time().'.'.$extension;
//the new name will be containing the full path where will be stored (images folder)
$newname="../img/fotoalbum/".$image_name;
$newnameurl="http:///img.xxx.com/fotoalbum/".$image_name;
//we verify if the image has been uploaded, and print error instead
$copied = copy($_FILES['image']['tmp_name'], $newname);
if (!$copied)
{
echo '<h1>Copy unsuccessfull!</h1>';
$errors=1;
}}}}

//If no errors registred, print the success message
if(isset($_POST['Submit']) && !$errors)
{

$date=date("YmdHis");
$beskrivelse=$_POST['beskrivelseavalbumfoto'];
$tittel=$_POST['tittel'];
mysql_query("INSERT INTO fotoalbum VALUES ('','$tittel','$newnameurl','$newlocationurl','$newlocationnurl','{$ui[username]}','$beskrivelse','$date');",$c) or die(mysql_error());
echo "
Bildet er nå lastet opp, og alt ser veldig bra ut.<br /><br />
<br>
<img class='stortalbumfoto' src='$newnameurl'><br />
<br /><br /><br />
";
}
}
?>

I koden finner vi altså det jeg har lagt inn som jeg trodde skulle stoppe selve opplastingen. Allikevel får jeg en feilmelding fra getimagesize() om at "Filename cannot be empty in"... Er det ikke mulig å bruke koden jeg har lagt inn i koden over? NB: Det skal nevnes at jeg får frem feilmeldingen jeg har lagt inn, mens feilmeldingen fra getimagesize() kommer under. Begge feilmeldinger kommer uansett om jeg har lagt inn informasjonen eller ikke.

Update: Føler jeg starter mye rotetråder. Tenker jeg kan gå direkte ut med spørsmålet. Hva kan jeg gjøre med koden for at det skal komme en feilmelding når brukern ikke har fylt ut de tre feltene?
 
Sist redigert:

Sjefskoder

Sjefskoder
Hva sier denne snutten?

PHP:
if($POST["title"] == "" && $POST["beskrivelseavalbumfoto"] == "" && $POST["image"] == "")

Dersom ALLE felter er tomme så...

Prøv heller med "OR"..

da blir det, "dersom den eller den eller den er" ;)

PHP:
if($POST["title"] == "" OR $POST["beskrivelseavalbumfoto"] == "" OR $POST["image"] == "")
Nå har jeg ikke sett igjennom hele koden din, men det første jeg ser er som sagt dette..
 

Mr Vest

Sjefen over alle sjefer!
Takk skal du ha. Jeg skal forsøke og endre til OR om en liten stund. :)

Det er nok denne linja det er noe med. Resten av koden som laster opp bildet og slik fungerer utmerket dersom jeg tar bort denne linja skjønner du. (også den } på slutten da.)
 

Mr Vest

Sjefen over alle sjefer!
Fikk testet denne her nå.. Det ser rett og slett ut til at jeg må bruke die() for at den faktisk skal la være og kjøre gjennom resten av koden. Det går forsåvidt greit og kjøre die() akkurat her, selv om jeg skulle ønske at det var en løsning som faktisk stoppet selve opplastingen mens resten av siden kunne få laste i fred.

Jeg endte opp med if, else if, else if og else her, slik at jeg hvertfall kunne printe ut forkjellige feilmeldinger avhengig av hva som mangler. Videre kan jeg nevne at && ser ut til og ha samme effekt som OR her hos meg. Er du sikker på at ikke && betyr OR mens & betyr OG. ?
 

Mr Vest

Sjefen over alle sjefer!
Det jeg mener med at jeg MÅ bruke Die er at den rett og slett kjører gjennom bildeopplastingen selv om den ikke skal gjøre det. Dvs, dersom jeg bruker koden under, og ikke legger inn en fil som skal lastes opp, da kjører den allikevel gjennom opplastingen og gir en masse feilmeldinger fordi det ikke finnes noe bilde. Dersom jeg derimot bytter ut alt som printes ut her med die() da stopper den scriptet før den kommer til opplastingen nederst.

Det eneste jeg bare ikke forstår her - Det er hvorfor den kjører gjennom opplastingen når det ikke finnes en bildefil i feltet med følgende kode.
<?
//define a maxim size for the uploaded images in Kb
define ("MAX_SIZE","5120");

//This function reads the extension of the file. It is used to determine if the file is an image by checking the extension.
function getExtension($str) {
$i = strrpos($str,".");
if (!$i) { return ""; }
$l = strlen($str) - $i;
$ext = substr($str,$i+1,$l);
return $ext;
}

//This variable is used as a flag. The value is initialized with 0 (meaning no error found)
//and it will be changed to 1 if an errro occures.
//If the error occures the file will not be uploaded.
$errors=0;
//checks if the form has been submitted
if(isset($_POST['Submit']))
{

if ($POST["tittel"] == "")
{
print"Du mangler tittel.";
}
else if ($POST["beskrivelseavalbumfoto"] == "")
{
print"Du mangler beskrivelse.";
}
else if ($POST["image"] == "")
{
print"Du har ikke valgt en fil som skal lastes opp.";
}
else
{//reads the name of the file the user submitted for uploading
$image=$_FILES['image']['name'];
//if it is not empty
if ($image)
{
//get the original name of the file from the clients machine
$filename = stripslashes($_FILES['image']['name']);
//get the extension of the file in a lower case format
$extension = getExtension($filename);
$extension = strtolower($extension);
//if it is not a known extension, we will suppose it is an error and will not upload the file,
//otherwise we will do more tests
if (($extension != "jpg") && ($extension != "jpeg") && ($extension != "png") && ($extension != "gif"))
{
//print error message
echo '<h1>Unknown extension!</h1>';
$errors=1;
}
else
{
//get the size of the image in bytes
//$_FILES['image']['tmp_name'] is the temporary filename of the file
//in which the uploaded file was stored on the server
$size=filesize($_FILES['image']['tmp_name']);

//compare the size with the maxim size we defined and print error if bigger
if ($size > MAX_SIZE*1024)
{
echo '<h1>You have exceeded the size limit!</h1>';
$errors=1;
}

//we will give an unique name, for example the time in unix time format
$image_name=time().'.'.$extension;
//the new name will be containing the full path where will be stored (images folder)
$newname="../img/fotoalbum/".$image_name;
$newnameurl="http:///img.xxx.com/fotoalbum/".$image_name;
//we verify if the image has been uploaded, and print error instead
$copied = copy($_FILES['image']['tmp_name'], $newname);
if (!$copied)
{
echo '<h1>Copy unsuccessfull!</h1>';
$errors=1;
}}}}

//If no errors registred, print the success message
if(isset($_POST['Submit']) && !$errors)
{

$date=date("YmdHis");
$beskrivelse=$_POST['beskrivelseavalbumfoto'];
$tittel=$_POST['tittel'];
mysql_query("INSERT INTO fotoalbum VALUES ('','$tittel','$newnameurl','$newlocationurl','$ne wlocationnurl','{$ui[username]}','$beskrivelse','$date');",$c) or die(mysql_error());
echo "
Bildet er nå lastet opp, og alt ser veldig bra ut.<br /><br />
<br>
<img class='stortalbumfoto' src='$newnameurl'><br />
<br /><br /><br />
";
}
} // Det er her jeg lukker denne greia!
?>
 
Sist redigert:
At du må bruke die() har ingenting med AND eller OR å gjøre, det er fordi du har en feilplassert } og derfor ikke har klart å lukke if-conditionen på riktig måte. Du har fire }-er etter hverandre på linja etter $errors=1, flytt en av disse til slutten av dokumentet så bør alt virke som det skal.

Kode:
<?
//define a maxim size for the uploaded images in Kb
define ("MAX_SIZE","5120");

//This function reads the extension of the file. It is used to determine if the file is an image by checking the extension.
function getExtension($str) {
  $i = strrpos($str,".");
  if (!$i) { return ""; }
  $l = strlen($str) - $i;
  $ext = substr($str,$i+1,$l);
  return $ext;
}

//This variable is used as a flag. The value is initialized with 0 (meaning no error found)
//and it will be changed to 1 if an errro occures.
//If the error occures the file will not be uploaded.
$errors=0;
//checks if the form has been submitted
if(isset($_POST['Submit']))
{
  if ($POST["tittel"] == "")
  {
   print"Du mangler tittel.";
  }
  else if ($POST["beskrivelseavalbumfoto"] == "")
  {
   print"Du mangler beskrivelse.";
  }
  else if ($POST["image"] == "")
  {
   print"Du har ikke valgt en fil som skal lastes opp.";
  }
  else
  {
   //reads the name of the file the user submitted for uploading
   $image=$_FILES['image']['name'];
   //if it is not empty
   if ($image)
   {
     //get the original name of the file from the clients machine
     $filename = stripslashes($_FILES['image']['name']);
     //get the extension of the file in a lower case format
     $extension = getExtension($filename);
     $extension = strtolower($extension);
     //if it is not a known extension, we will suppose it is an error and will not upload the file,
     //otherwise we will do more tests
     if (($extension != "jpg") && ($extension != "jpeg") && ($extension != "png") && ($extension != "gif"))
     {
      //print error message
      echo '<h1>Unknown extension!</h1>';
      $errors=1;
     }
     else
     {
      //get the size of the image in bytes
      //$_FILES['image']['tmp_name'] is the temporary filename of the file
      //in which the uploaded file was stored on the server
      $size=filesize($_FILES['image']['tmp_name']);

      //compare the size with the maxim size we defined and print error if bigger
      if ($size > MAX_SIZE*1024)
      {
        echo '<h1>You have exceeded the size limit!</h1>';
        $errors=1;
      }

      //we will give an unique name, for example the time in unix time format
      $image_name=time().'.'.$extension;
      //the new name will be containing the full path where will be stored (images folder)
      $newname="../img/fotoalbum/".$image_name;
      $newnameurl="http:///img.xxx.com/fotoalbum/".$image_name;
      //we verify if the image has been uploaded, and print error instead
      $copied = copy($_FILES['image']['tmp_name'], $newname);
      if (!$copied)
      {
        echo '<h1>Copy unsuccessfull!</h1>';
        $errors=1;
      }
     }
   }

   //If no errors registred, print the success message
   if(isset($_POST['Submit']) && !$errors)
   {
     $date=date("YmdHis");
     $beskrivelse=$_POST['beskrivelseavalbumfoto'];
     $tittel=$_POST['tittel'];
     mysql_query("INSERT INTO fotoalbum VALUES ('','$tittel','$newnameurl','$newlocationurl','$ne wlocationnurl','{$ui[username]}','$beskrivelse','$date');",$c) or die(mysql_error());
     echo "
     Bildet er nå lastet opp, og alt ser veldig bra ut.<br /><br />
     <br>
     <img class='stortalbumfoto' src='$newnameurl'><br />
     <br /><br /><br />
     ";
   }
  }
}
?>
 

Mr Vest

Sjefen over alle sjefer!
Ja, se der ja. Nå prater vi noe som funker her ja. Takk skal du ha. :)

Edit:

Jeg ser nå at det fungerte visstnok ikke slik det skulle allikevel. Det som nå er saken er at den tror $POST["image"] er tomt uansett om det er noe i den eller ikke. Er dette litt spesielt når det er et filnavn som ligger i den?

Slik som dette ser formen ut: (Jeg er ikke helt kjent med dette Multipart/Form-data som befinner seg i her. Kan det være noe med den?)

<form name='newad' method='post' enctype='multipart/form-data' action=''>
<table>
<tr><td>Velg bilde</td><td><input id=filechooser_fotoalbum type='file' name='image'></td></tr>

<tr><td>Skriv tittel</td><td><input type='text' id='messagetitle' name='tittel'></td></tr>

<tr><td>Beskrivelse</td><td><textarea id=\"fotoalbumbilde_beskrivelse\" name=\"beskrivelseavalbumfoto\"></textarea></td></tr>

<tr><td><input name='Submit' type='submit' value='Sleng opp bildet!'></td></tr>
</table>
</form>
 
Sist redigert:
Prøv å erstatte

else if ($POST["image"] == "")

med

else if ($_FILES['image']['tmp_name'] == "")

PS -- dersom du har kopiert koden eg gav deg istad, som eg igjen hadde kopiert frå koden du la ut i forumet, har det lurt seg inn eit mellomrom for mykje midt inne i eit ord i mysql_query-en din. Lurt å fjerne.
 

Mr Vest

Sjefen over alle sjefer!
Det fungerte veldig bra. Takk!

Der var det kommet inn et mellomrom ja. Jeg hadde heldigvis ikke det i den "ekte" koden, men godt du sa ifra. Ellers hadde det nok tatt en liten stund før jeg hadde registert det. Ryktepoeng coming up om en stund.
 
Topp