Hvorfor banker ikke hjertet?

adeneo

Medlem
Funksjonen kjøres før elementene er tilgjengelige.

Enten flytt javascriptet etter elementene, altså rett før </body>, eller gjør

PHP:
$(function() {
  animatethis($('#heart'), 1500);
});
 

adeneo

Medlem
Noe sånt

PHP:
function animatethis(targetElement, speed) {
  targetElement.animate({width: "+=15px"}, speed).promise().done(function() {
    $(this).animate({width: "-=40px"}, speed).promise().done(function() {
      if ( !$(this).width() <= 0 )
        animatethis(targetElement, speed);
    });
  });
}
 
Topp