Kjapp og trygg hosting for Wordpress

Lønns- og Trekkoppgave..

Pong

Jeg selger sʇɥƃıluʍop :)
Hei,
Fikk av en kunde tilsendt en "Lønns- og Trekkoppgave for 2014", med et beløp under 401 ("utbetalinger mv til næringsdrivende"). Kunden har fått vanlige faktura og mitt organisasjonsnr er brukt i stedet for fødselsnr.

Har ikke tenkt å gjøre noe med saken og regner med at jeg slipper å gjøre noe. Fyller ut selvangivelsen som før.

Men tenkte å spørre om de faktisk er forpliktet til å registrere sånt? Må jo være et gigantisk tapsprosjekt for AS Norge i såfall?
 
Vi er pliktige å innrapportere utbetalinger til næringsdrivende som "ikke har fast drifssted".
Enkeltpersonforetak som ikke utad har "fronted" hjemmeadressen/firmaadresse blir da som regel innrapportert som utbetaling til næringsdrivende.

Selv er jeg næringsdrivende med kontor i sokkeletasje i eget hus, men får ikke de lappene fordi et kjapt søk på firmanavnet viser tydelig hvor firmaet holder hus, samt visittkort, brevark med videre også gjør det helt klart at hjemmeadressen er mitt faste driftssted.

Det er varierende i hvor stor grad denne innrapporteringsplikten overholdes av de forskjellige næringsdrivende. De med regnskapskontor har nok større utsendelsesgrad en de som fører for seg selv.
 

Steve Cash

Medlem
Forøvrig er 2014 siste året dette innrapporteres på denne måten, men rapporteringsplikten forsvinner ikke, den blir innlemmet i det som skatteetaten kaller mag-prosjektet, modernisering av grunnlagsdata.

Men tenkte å spørre om de faktisk er forpliktet til å registrere sånt? Må jo være et gigantisk tapsprosjekt for AS Norge i såfall?
I følge Skatteetaten er det det motsatte av tap. Det er et ledd i kampen mot svart arbeid. Angivelig er det mange som sender faktura på utført arbeid uten at de fører regnskap og rapporterer inn inntektene, det er først og fremst disse de vil knipe, og i følge etaten har det hjulpet. (Dette er myndighetenes syn, ikke et argument for ordningen fra min side.)

Vet ikke hvorfor noen gjør det, hvis det var påbudt så ville alle bedrifter motta tonnevis med lønns- og trekkoppgaver.
Som arjoregnskap gjelder plikten bare godtgjørelse til enkeltpersonforetak som ikke holder til i noe som framstår som en firmaadresse utad. I tillegg til de kriteriene som nevnes skal forretningsstedet også være betjent i vanlig forretningstid. F.eks. en snekker som reiser ut fra sin bopel om morgenen, og bare treffes på mobiltelefon og mail i løpet av dagen, har etter etatens definisjon ikke fast forretningssted.
 

Steve Cash

Medlem
Ja, du trenger ikke å bruke den til noe helst, bortsett fra eventuelt å sjekke at beløpet på oppgaven stemmer med hva du har inntektsført i regnskapet. Ikke så interessant hvis du fører regnskapet selv, men som regnskapsfører bruker jeg oppgaver mine kunder har mottatt som en ekstra kontroll. Men oppgavene er i utgangspunktet laget for myndighetene, ikke for mottaken. En får bare et eksemplar som informasjon.
 
Topp