Kjapp og trygg hosting for Wordpress

Når er det greit at Staten tar beslag i domener?

alterego

Medlem
Den 7. mars i år tok Økokrim beslag i domenet Popcorn-time.no. Det så lenge ut til at Økokrim skulle slippe unna med dette overgrepet, men nå får domeneeier partshjelp av NUUG/EFN, som krever at beslaget oppheves og domenet tilbakeføres.

Bakgrunnen for beslaget var at nettsiden Popcorn-time.no inneholdt linker til andre nettsider, som igjen hadde linker til servere hvor man kunne laste ned PopcornTime (program). For de som ikke er kjent med PopcornTime, kan det kort oppsummeres med at det er et program hvor man får gratis tilgang til et stort antall filmer og serier. Programmet et ikke i seg selv ulovlig, men de fleste av disse filmene/seriene er beskyttet av opphavsrett.

Spørsmålet i denne saken er om det er ulovlig å linke til andre nettsider, når de igjen linker til et program, som igjen linker (oppretter kobling mot torrents) til opphavsrettslig innhold. Den våkne leser vil her få med seg at det ulovlige er det opphavsrettslige innholdet og at veien fra Popcorn-time.no og frem til dette ulovlige går via 3 steg.

Hvis jeg søker etter "torrent" på Google.no får jeg opp en rekke linker, bl.a. til nettsteder hvor jeg kan laste ned torrent-programvare. Hvis Økokrim sitt beslag av domenet Popcorn-time.no står seg, vil det også si at Økokrim kan ta beslag i Google.no og en hel del andre domener.

Flere her på Webforumet har f.eks. nettsider/domener hvor de markedsfører og linker til utenlandske online spill for poker/casino, men etter norsk lov er det bare Norsk Tipping som har lov til dette. Kan det da tas beslag i disse domenene også?

Økokrim gjorde beslaget i medhold av Straffeprosessloven § 205 1. ledd, hvor det står:

"Beslag av ting som besitteren ikke vil utlevere frivillig, besluttes av påtalemyndigheten. Beslutningen skal så vidt mulig være skriftlig og opplyse om hva saken gjelder, formålet med beslaget og hva det skal omfatte."

Ut fra lovens ordlyd kan vi slå fast at "beslutningen må være skriftlig", at den skal "opplyse om hva saken gjelder", hva som er "formålet med beslaget" og "hva det skal omfatte". I beslutningen (vedlegg) går det ikke frem hva saken gjelder (selve grunnlaget for beslutningen) og formålet som oppgis gir heller ingen mening. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved om Økokrims "beslutning" er å regne som en beslutning etter lovens ordlyd, jf. Straffeprosessloven § 205 1. ledd.

I rettsvitenskapen snakker man ofte om den "svake part" og den "sterke part", og i rettspleien er det lagt til grunn at det er viktig for rettssikkerheten i Norge at den "svake part" beskyttes. Men hva skulle domeneeier gjort i denne saken om han ikke fikk partshjelp fra NUUG/EFN? Hvem har ressurser og styrke til å hevde sine rettigheter når Økokrim utøver sin myndighet på denne måten?

Hva synes folket her på forumet? Er det greit å ta beslag i domener på denne måten eller er det et overgrep?
 

Vedlegg

  • Popcorn time Beslutning_om_beslag_i_domene.pdf
    174,5 KB · Sett: 5

alterego

Medlem
Ja, formålet synes jeg var en god idé å vurdere. Da vurderer man ikke bare ut fra innholdet, men også hensikten som ligger bak innholdet.

Problemet er kanskje at formålet bare sitter i hodet på de som lager innholdet, uten at de publiserer dette på noen måte. Da er vi like langt og må igjen se på innholdet for å vurdere lovligheten.

I Norge står ytringsfriheten sterkt og er forankret i både Grunnloven § 100 og i Menneskerettsloven Artikkel 10 (anbefaler alle å lese disse). Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Man skal altså kunne ytre seg om det meste, men det blir en avveiing/grensegang mot personvernet og privatlivets fred. Eksempler på hvor grensen går: trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

Siden Popcorn-time.no ble avskiltet uten at en domstol fikk vurdert saken og uten at domeneeier fikk forklart seg (prinsippet om kontradiksjon), kan man spørre seg om innholdet var av så alvorlig karakter at det var nødvendig å gripe inn umiddelbart?

Et annet moment er at domene-beslaget ble gjort for å sikre bevis, men hva beviser egentlig et domene? Det er vel innholdet som er beviset og det kunne de enkelt lagret.
 

atluxity

New Member
Slik jeg ser det har slikt med hva formålet for tingen er. Google sitt formål er ikke å spre noe som er ulovlig. Det kan vel ikke sies om den andre nettsiden du snakker om.

Formål med de fleste sider er å spre informasjon. I dette tilfellet ble det spredd informasjon om tjenesten popcorn-time. Er denne tjenesten i seg selv ulovlig? Nei. Jeg er åpen for at den med letthet kan utnyttes til noe ulovlig, men slikt er tilfelle med så mange slags verktøy.
 

alterego

Medlem
Formål med de fleste sider er å spre informasjon. I dette tilfellet ble det spredd informasjon om tjenesten popcorn-time. Er denne tjenesten i seg selv ulovlig? Nei. Jeg er åpen for at den med letthet kan utnyttes til noe ulovlig, men slikt er tilfelle med så mange slags verktøy.

Ja, her har du flere gode poeng. Både at programmet PopcornTime ikke er ulovlig i seg selv og at mange ting kan brukes til å utføre ulovlige handlinger, uten at det betyr at tingen/verktøyet er ulovlig i seg selv. Eksempel kan være at det er lov å kjøpe/ha/bruke bil, selv om det er mulig å utføre ulovlige handlinger med den. Eller kjøpe/ha/bruke et våpen, selv om det er mulig å drepe noen med det.

Hvis noen lurer på hvorfor programmet PopcornTime ikke er ulovlig i seg selv, er det bare å si fra så skal jeg forklare.
 
Ja, formålet synes jeg var en god idé å vurdere. Da vurderer man ikke bare ut fra innholdet, men også hensikten som ligger bak innholdet.

Problemet er kanskje at formålet bare sitter i hodet på de som lager innholdet, uten at de publiserer dette på noen måte. Da er vi like langt og må igjen se på innholdet for å vurdere lovligheten.

I Norge står ytringsfriheten sterkt og er forankret i både Grunnloven § 100 og i Menneskerettsloven Artikkel 10 (anbefaler alle å lese disse). Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Man skal altså kunne ytre seg om det meste, men det blir en avveiing/grensegang mot personvernet og privatlivets fred. Eksempler på hvor grensen går: trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

Siden Popcorn-time.no ble avskiltet uten at en domstol fikk vurdert saken og uten at domeneeier fikk forklart seg (prinsippet om kontradiksjon), kan man spørre seg om innholdet var av så alvorlig karakter at det var nødvendig å gripe inn umiddelbart?

Et annet moment er at domene-beslaget ble gjort for å sikre bevis, men hva beviser egentlig et domene? Det er vel innholdet som er beviset og det kunne de enkelt lagret.

I tillegg til formålet. mener jeg at hva brukerene gjør også har noe og si. Om teknologien ikke nødvendigvis er utelukkende til for ulovlig bruk. Hjelper det lite om 99 prosent av brukerene gjør noe ulovlig med den. Og så ikke minst har det også noe med hvordan de som administrerer dette går fram.

Problemet slik jeg ser det. Er at folk blander inn ytringsfrihet inn i alt. Og det er ødeleggende for hele debatten. For meg er ytringsfrihet det at du kan diskutere om dette er et overgrep eller ikke. Ikke at man for eks kan dele den siste Flåklypa filmen.

Daniel
 

atluxity

New Member
I tillegg til formålet. mener jeg at hva brukerene gjør også har noe og si. Om teknologien ikke nødvendigvis er utelukkende til for ulovlig bruk. Hjelper det lite om 99 prosent av brukerene gjør noe ulovlig med den. Og så ikke minst har det også noe med hvordan de som administrerer dette går fram.

Problemet slik jeg ser det. Er at folk blander inn ytringsfrihet inn i alt. Og det er ødeleggende for hele debatten. For meg er ytringsfrihet det at du kan diskutere om dette er et overgrep eller ikke. Ikke at man for eks kan dele den siste Flåklypa filmen.

Daniel

Forstår jeg deg rett i at du i første paragraf her sier at en hjemmeside må stå ansvarlig for hva brukerne av hjemmesiden gjør med informasjonen de kan lese på hjemmesiden? For husk, popcorn-time.no leverte ingen tjeneste, men var kun en informasjonsside.

Jeg tror jeg forstår din frustrasjon rundt ytringsfriheten, men i dette tilfelle, hvor det kun var snakk om en informasjonsside som delte ut informasjon. Så mener jeg det er på sin plass. Debatten om opphavsrett og tjenesten Popcorn-Time, det er en annen debatt. Domenet popcorn-time.no hadde kun informasjon på seg og oppfordret ingen til ulovligheter slik loven forstår det.
 

alterego

Medlem
I tillegg til formålet. mener jeg at hva brukerene gjør også har noe og si. Om teknologien ikke nødvendigvis er utelukkende til for ulovlig bruk. Hjelper det lite om 99 prosent av brukerene gjør noe ulovlig med den. Og så ikke minst har det også noe med hvordan de som administrerer dette går fram.

Problemet slik jeg ser det. Er at folk blander inn ytringsfrihet inn i alt. Og det er ødeleggende for hele debatten. For meg er ytringsfrihet det at du kan diskutere om dette er et overgrep eller ikke. Ikke at man for eks kan dele den siste Flåklypa filmen.

Daniel
Ja, ser den at ytringsfrihet har blitt en sekkepost og at den stadig oftere påberopes. Likevel er ytringsfrihet noe av det viktigste i et demokrati. Særlig i et pluralistisk samfunn, hvor ulike kulturer, interesser osv. skal leve side om side, blir ytringsfrihet en bærebjelke. Ytringsfriheten må derfor favne bredt, og helst ut i de ytterste tålegrenser, for å sikre at vi forblir et åpent, liberalt og velfungerende demokratisk samfunn.

Du må skille mellom det å oppfordre til å laste ned den nye Flåplypa-filmen og det å informere om et program (PopcornTime) som kan brukes til det. Nettsiden Popcorn-time.no oppfordret ingen til å laste ned filmer/serier, tvert i mot inneholdt nettsiden en advarsel om at nedlasting av opphavsrettslig materiale kan være ulovlig.

Linkingen på Popcorn-time.no gikk heller ikke til opphavsrettslig materiale, men til en annen nettside, som igjen linket til en server hvor programmet kunne lastes ned. Programmet i seg selv er ikke ulovlig. Det ulovlige skjer først når enkeltpersoner velger å bruke programmet til å dele (deling skjer automatisk når filmer/serier lastes ned og frem til programmet avsluttes). Det blir derfor mange steg og aktive handlinger mellom nettsiden Popcorn-time.no og delingen (det ulovlige).

Jeg kan tenke meg mange andre settinger hvor informasjon deles og hvor enkelte velger å bruke eller tolke informasjonen på en måte som fører til en ulovlig handling. F.eks. en selvmordsbomber, som i kraft av sin religion mener han "utøver sin plikt". Vi kan ikke kriminalisere eller forby islam/koranen/religion av den grunn, eller sette alle som forkynner islam i fengsel.

Så hvor langt ut i rekken skal det ulovlige favne?
Hvis nettsiden Popcorn-time.no skal omfattes, hva da med de som bare besøkte nettsiden og leste innholdet, er de også omfattet? Eller hva med hosten som gjorde det mulig å lagre nettsiden på sine servere? Eller registraren? Eller t.o.m. Norid? Et sted må grensen gå og i mine øyne går grensen ved de som faktisk utførte den ulovlige handling, eller medvirket direkte til dette.
 

alterego

Medlem
Debatten om opphavsrett og tjenesten Popcorn-Time, det er en annen debatt.
Ja, det er viktig å skille mellom deling av opphavsrettslig materiale (det ulovlige) og nettsiden Popcorn-time.no (formidling av informasjon om programmet/PopcornTime). Selv om det kompliserer saken må vi likevel blande inn opphavsrett og programmet/PopcornTime for å forstå saken. Grunnlaget for at Økokrim tok beslag handler om at de knytter nettsiden Popcorn-time.no til deling av opphavsrettslig materiale via programmet/PopcornTime.
 
Forstår jeg deg rett i at du i første paragraf her sier at en hjemmeside må stå ansvarlig for hva brukerne av hjemmesiden gjør med informasjonen de kan lese på hjemmesiden? For husk, popcorn-time.no leverte ingen tjeneste, men var kun en informasjonsside.

Jeg tror jeg forstår din frustrasjon rundt ytringsfriheten, men i dette tilfelle, hvor det kun var snakk om en informasjonsside som delte ut informasjon. Så mener jeg det er på sin plass. Debatten om opphavsrett og tjenesten Popcorn-Time, det er en annen debatt. Domenet popcorn-time.no hadde kun informasjon på seg og oppfordret ingen til ulovligheter slik loven forstår det.

Ja jeg mener at folk har et ansvar for hva de, og andre publiserer på nettsiden. Folk har et redaktøransvar. I tillegg så er det sånn at folk har for eks blitt straffet for å låne ut bilen til berusede personer. I tillegg så er det igjen slik at det er hva flertallet gjør som dikterer hva som skjer ofte. Her er det med jevne mellomrom oppslag i avisa om ungdommer som bruker formfett på feil måte. Konsekvensen er at plutselig blir det 18 års grense på å kjøpe det..

Og når jeg snakker om ytringsfriheten i samband med deling av filmer musikk osv. Er det fordi at jeg mener at om folk ønsker at det er lovlig og dele alt som man måtte ønske. Så skal man selvsagt få lov til det. Det gjelder egentlig alt av meninger folk måtte ha. Folk må for min del si at de vil det skal være lov til å gjøre ditt og datt. Men samtidig så må man forholde seg til det loverket som er der. Det gjelder for alt i bunn og grunn. Men så kommer du i gråsoner, for eks vaksinemotstandere. Som kan ødelegge andres liv, med det som de skriver.

Om domene som denne tråden omhandler kun var informasjon. Så vil jeg si at det var en for kraftig reaksjon at de tok domenet.

Daniel
 
Topp