Kjapp og trygg hosting for Wordpress

Oslo Areal AS søker Eiendoms- og hospitalitydirektør

btbsilent

Member
Om stillingen

Vi søker etter en kunde- og serviceorientert person som med stort engasjement kan optimalisere og organisere en voksende portefølje av eiendommer, videreutvikle forholdet til våre kunder og samarbeidspartnere gjennom aktiv forvaltning av leiekontrakter og eiendommer og bygge et slagkraftig eiendomsteam.

Eiendoms- og hospitalitydirektøren får et totalt resultatansvar (inntekter og kostnader) for storparten av selskapets portefølje av eiendommer. I dette ligger også et ansvar for å vurdere potensialet for videreutvikling av eiendomsmassen.

I tillegg vil vedkommende forventes å ta et overordnet ansvar for å videreutvikle selskapets profil, identitet og omdømme, både overfor markedet og eksisterende og potensielle leietakere. Det forventes et økende fokus på servicekonsepter og fleksibilitet i markedet, hvilket vil medføre behov for endringer i både tankegang og tilbud fra eiendomsbransjens side.

Stillingen innebærer et lederansvar for 5 personer, fordelt på marked/ utleie/ økonomisk forvaltning med 3 medarbeidere (eiendomssjefer/ porteføljeansvarlige) og teknisk drift/ forvaltning med to medarbeidere.

Direktøren inngår i selskapets ledergruppe.

KOMPETANSE

Oslo Areal AS søker en energisk, nysgjerrig og initiativrik Eiendoms- og hospitalitydirektør med gode lederegenskaper, kommersiell legning og teknisk interesse.

I utgangspunktet forventes høyere utdannelse på Masternivå.

Det forventes noen års relevant ledererfaring og gode resultater, trolig fra kunde- og serviceorienterte B2B-miljøer. Erfaringen må ikke nødvendigvis stamme fra eiendomsbransjen – annen relevant erfaring fra serviceorienterte bransjer (som f.eks. hotell- og reiseliv) kan være interessant.

Vedkommende må forstå eller raskt kunne sette seg inn i verdidrivere i eiendomsbransjen, herunder forvaltning og drift av næringseiendom.

Det forventes at vedkommende har hatt et selvstendig økonomisk resultatansvar og forhandlingserfaring. Gode IKT-kunnskaper og erfaring/ interesse for digitalisering vil telle positivt.

Vi ser etter en strukturert og relasjonsskapende person, som raskt kan identifisere seg med Oslo Areal AS og ta eierskap til stillingen.

Vedkommende bør ha gode leder- og samarbeidsegenskaper, som gir grunnlag for å være en tydelig, motiverende og inspirerende leder for både markedsrettede og tekniske medarbeidere, og samtidig være en ressurs både i ledergruppen og i organisasjonen forøvrig.

Eiendoms- og hospitalitydirektøren må være positivt innstilt, være representativ i sin fremferd og ha mye energi og godt humør.

Eiendoms- og hospitalitydirektøren må være flytende i norsk og beherske engelsk (muntlig og skriftlig) meget godt.

OSLO AREAL AS TILBYR

• En sentral, spennende og utfordrende stilling med både strategisk og operativt ansvar.
• Et solid og fremtidsrettet selskap med sterke vekstambisjoner og muskler til gjennomføring av disse.
• En liten organisasjon som innebærer at hver enkelt har spennende og utfordrende oppgaver.
• Korte beslutningsveier og dedikerte eiere.
• En profesjonell organisasjon med høy eiendomskompetanse og godt renommé.
• Et godt, trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø (et inkluderende og resultatorientert lag som har det gøy på jobben).
• Konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search AS, Philippe Caillé (tlf. 900 71 965) eller Anne Cathrine Ringnes (930 85 543).

Søknadsfrist: 04. februar 2018.

Søk på stillingen: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/59bce5814064
 
Topp