Påbud regnskapsprogram - hvilket anbefales?

Floken

Member
Da har vi vært truet med dette påbudet i mangfoldige år, før det nå til slutt trår i kraft. Problemstillingen er fremdeles den samme. Hvilket regnskapsprogram - eller årsoppgjørsprogram skal man bruke? For min egen del er mitt AS i dvale og jeg er da ikke interessert i å betale noe som helst for slike progerammer for å innrapportere de samme tallene jeg innrapporterer hvert eneste år til skatteetaten. Hva gjør man? Finnes nå gratis, godkjent, programvare? Og hva er det egentlig man skal levere inn via programvare? Skal man fremdeles fylle ut skjermaer på nett? Tidligere kunne man, med forenklet utgave, fylle ut skjemaer, og laste opp bare en Excel-fil med resultat og balanse. Er det resultat- og balanse regnskap som nå skal innleveres via program, eller hvordan fungerer dette?
 

Floken

Member
Ellers må jeg legge til at det er da fullstendig urimelig at de AS som tidligere hadde forenklet løsning ved innrapportering, skal måtte få et krav på seg til regnskapssystem ellers årsoppgavesystem. Dette innebærer jo en kostnad. Det må da vitterlig være gratis å levere inn informasjon til myndighetene! Helt i orden at det kreves innlevering via systemer hos større selskaper som uansett har slike systemer, men det er jo ikke alle mindre AS som har det.
Et lite AS som ligger i dvale, og som det verken ligger kapital i, eller har inntjening, skal altså måtte investere i et system for å levere en kopi av fjorårets tall til skattemyndighetene??? Altså må det betales av egen private lomme dette her da...
 

Steve Cash

Medlem
Bas21 ser ut til å være et regnskapsprogram uten årsoppgjør/årsregnskap, og da kommer du ikke i mål.

Du skal levere skattemelding og næringsspesifikasjon, sistnevnte erstatter alle de gamle skattedokumentene (ligningsskjemaene). Du leverer rett og slett bare inn to datafiler, skjemaer finnes ikke lenger og det er ingen portal å punche selskap i hos skatteetaten. (Men det finnes for enkeltpersonforetak.) Du trenger et årsoppgjørsprogram som lager disse to datafilene for deg.

I tillegg skal du levere årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, men det tror jeg det fortsatt går an å punche.

Selvfølgelig ikke min sak, men hvis du ikke bruker selskapet, hvorfor ikke selge det eller legge det ned? Da er du kvitt kostnaden.
 
Sist redigert:

Floken

Member
Bas21 ser ut til å være et regnskapsprogram uten årsoppgjør/årsregnskap, og da kommer du ikke i mål.

Du skal levere skattemelding og næringsspesifikasjon, sistnevnte erstatter alle de gamle skattedokumentene (ligningsskjemaene). Du leverer rett og slett bare inn to datafiler, skjemaer finnes ikke lenger og det er ingen portal å punche selskap i hos skatteetaten. (Men det finnes for enkeltpersonforetak.) Du trenger et årsoppgjørsprogram som lager disse to datafilene for deg.

I tillegg skal du levere årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, men det tror jeg det fortsatt går an å punche.

Selvfølgelig ikke min sak, men hvis du ikke bruker selskapet, hvorfor ikke selge det eller legge det ned? Da er du kvitt kostnaden.

Et selskap ligger gjerne i dvale med tanke på gjenopprettelse av drift på et senere tidspunkt. Da slipper man til eksempel å fremskaffe ny aksjekapital, for å drifte videre.

Så er det jo et spørsmål om norske myndigheter ønsker å legge til rette for grunderirksomhet eller ikke?
Krav om regnskapsprogram kom forøvrig ETTER at det var for sent å avvikle AS. Selskapet måtte ha vært avviklet før 2023. Kravet ble fremsatt i april 2023, eller noe slikt. Det er fullstendig uhørt å bli pålagt en kostnad for å levere tall myndighetene allerede har, hvilket gjerne er tilfellet for selskaper i dvale.
 

Floken

Member
Hva koster det å få en regnskapsfører til å ta seg av dette? Jeg antar de gjerne allerede besitter nødvendig programvare?
 

Floken

Member
Det kan ikke være riktig man skal måtte betale 3000 kroner for å innrapportere tall myndighetene allerede har, for et selskap i dvale, og som det da gjerne heller ikke ligger likvider i. Altså må man inn og betale av privat lomme. Det er ikke greit.
 

Floken

Member
Noen som har funnet gratisløsning (regnskapsprogram/årsoppgjørsprogram) for å innlevere hva som tidligere var: RF-1028 skattemeliding forformues-oginntekstsskatt-aksjeselskaper, RF-1052 avstemming avegenkapital, og RF-1167 Næringsoppgave2 ?

Er eventuelt regneark godkjent? Hvordan i så fall innlevere disse?
 

Steve Cash

Medlem
Hvis regnskapet er så lite som du skriver er det lov å føre det i regneark, du kan google etter "regnskap på regneark" så finner du om det. Men du må ha et årsavslutningsprogram/årsoppgjørsprogram for å sende inn til skatteetaten, papir eller vedlegg i mail e.l. blir ikke godkjent. Det er heller ingen portal å punche i for selskaper.

Jeg tviler sterkt på at det finnes noe gratis årsoppgjørprogram, i alle fall ikke et som kan brukes for AS, men du kan jo google etter det også. Det jeg har sett av gratisprogrammer er bare enkle regnskapsprogrammer uten årsoppgjørdel.
 
Topp