PHP: if (empty($var) ser ut til å fungere motsatt?!

Bjørnar

Gründer
Ja, jeg har nok klovnet til noe her, for jeg har følgende spørring:
PHP:
$con = mysqli_connect("localhost", "brukernavn", "passord") or die(mysql_error());
  mysqli_set_charset($con, 'utf8');
  mysqli_select_db($con, "databasenavn") or die(mysql_error());
 
  $username = $LS->getUser('email');

  $userinfo = mysqli_fetch_array("SELECT * FROM userdata WHERE email=.$username.");
Dette fungerer akkurat som det skal, og henter ut det jeg ber om.

Eksempel:
PHP:
<?php echo $userinfo['email']; ?><br>
Denne henter helt greit ut epost-en til den aktuelle $username. All good så langt.

Men, så skal jeg sjekke om noe er tomt:
PHP:
if (empty($userinfo['email'])) { $var = 'den er tom'; } else $var = 'den er ikke tom';
En sjekk da sier, selv om databasen er tom. Sjekkes med
PHP:
<?php echo $var; ?>
Det gir: "den er ikke tom"

Hva er det jeg gjør feil her? Tenker jeg steingalt?
 

Oscar

Member
Forsøk å bruke var_dump() ja, ellers kan du jo heller også forsøke med isset() for å utelukke en veldig usannsynlig feil.
 
Topp