Kjapp og trygg hosting for Wordpress

Sitatrett - Kommersielle virksomhet

Hei

Vurderer å bygge en online database for sitater (som http://www.ordtak.no). I den anledning har jeg forsøkt å forstå åndverkslovens §22 vdr. sitater. Paragrafen sier at "Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.". Problemet er hva som er "... i samsvar med god skikk ...".

Tatt i betragtning at det allerede eksisterer kommersielle virksomheter som tilbyr en slik sitatdatabaser (beståande av tusenvis av sitater) er det rimelig å anta at man bare kan sitere i vei. Lurer likevel på om noen har peiling på sitatrett, og kan gi meg en pekepinn på om praksisen jeg skisserer er innenfor dagens loven. Er den det?
 

kongen

kongemedlem
Du kan sitere utsagn fra noen hvis du f.eks. skal lage en sak om det personen sa.

Eksempel:

Kari Jaquesson sa "Man HAR ikke fedme, man ER feit"

http://karijaquesson.blogg.no/1286527456_fedme_er_ikke_noe_du_.html

Dette ville diverse medier lage en sak om, og siterte henne i sine artikler:

http://www.vg.no/forbruker/helse/he...on-man-har-ikke-fedme-man-er-feit/a/10025416/
http://www.side2.no/3002848.html

Men hvis du skulle lage en generell artikkel om fedme, så kunne du ikke sitere utsagnet for å få litt ekstra lengde på artikkelen. Da blir det tyveri av innhold.
 

kongen

kongemedlem
Jeg illustrerte hvordan sitatretten kan brukes. Sitatretten innebærer at du kan benytte deler av publisert verk uten å innhente tillatelse.

Hvis du ønsker å lage en online database for sitater så må du innhente tillatelse fra de som har publisert sine verk.
 
@kongen Du har sikkert rett ... Synes, dog, det fortsatt virker merkelig tatt i betraktning av at det florerer av nyere sitater i disse sitatdatabasene (kan ikke se for meg at alle rettighetsinnhavere har blitt kontakt).

Kan vel likevel begynne å bygge basen med utgangspunkt i sitater med opphavspersoner som døde for over 70 år siden. Det er nok å ta av ;)
 

kongen

kongemedlem
Jeg ser jeg formulerte meg litt feil isted, det skulle stått "skrevet" istedenfor "sa", fordi det var en publisert bloggpost av Kari.

Sitatretten gjelder for publiserte verk, slik som bloggposter, filmer, bilder, artikler, bøker, etc, hvor man kan ta små deler av verket inn i sitt eget verk, såfremt man drøfter det man siterer.

Muntlig utsagn kan du sikkert putte inn i en database som du vil.
 

hansson

Langveisfarende
Det spørs her hvordan sitatene er kommet til uttrykk. Hvis det var noe noen sa muntlig, og som er blitt tatt opp på bånd på noen måte eller en annen person som skrev det ned, så er det ikke åndsverk. Det som kan være åndsverk er selve filmen eller boka eller skriftstykket der sitatet første gang kom til uttrykk. Men det er ikke ulovlig å gjengi kun et sitat fra en film eller ei bok, det er godt innenfor sitatretten. Du siterer jo ikke så mange promillene av materialets totallengde. Lenker du til kilden er det nok ikke noe problematisk. Man skal ha en grunn til å sitere, og her er jo grunnen at du lager et nytt åndsverk, nemlig en samling av sitater, og du kan ikke klare dette uten å publisere et sitat av de personene som har sagt noe interessant. Jeg mener dette er innenfor sitatretten.

Samlingen som oppstår når du lager den er en helhet som har et vern hvis form/presentasjon og innhold er tilstrekkelig nyskapende. Jeg kan altså ikke bare kopiere hele sitatdatabasen din og gi det ut som bok, selv om ingen av oss eier selve sitatene i seg sjøl. Det er jobben med å samle, redigere, sette opp, sortere, publisere osv. som jeg mener vil kunne tilfredsstille kravene til verkshøyde (men jeg er ingen jurist).

Sitering av åndsverk som er bilder/foto er mye mer problematisk. Da er det oftest umulig å ikke måtte gjengi hele verket. Her må reglene brukes strengere, og kravet til aktuell hendelse, offentlig debatt, e.l. er høyere.

Ellers så sier du at det er haugevis med sitatdatabaser på nettet. Sjøl om de eksisterer betyr det ikke at de er lovlige. Mange gjør først og venter til det kommer en reaksjon. Det tror jeg du bør gjøre i ditt tilfelle også. Det er ikke vondt ment å sitere Lillebjørn Nilsen og evt. tjene penger på trafikken. Alle som er kjente nok til å bli sitert lever jo av å være kjente, på et vis. Hvis du sakser sitater fra intervjuer i pressen må du være nøye på å lenke til artiklene deres.
 

alterego

Medlem
Kjør på og lag deg denne sitatdatabasen …det er lettere å be om tilgivelse enn tillatelse :)

Synes @hansson gir deg en god og generell tilbakemelding om hvordan du skal forholde deg til sitatrett, men vær oppmerksom på opphavsretten er omfattende og til dels komplisert.

Det er bra du spør om tolkningen av åndsverkloven § 22, som viser at du forstår at det ikke bare er å lese lovteksten for å finne svar på spørsmål om sitatretten. For å tolke åndsverksloven må du i tillegg til lovteksten også se på forarbeidene til loven, forskrifter, lese tolkningsuttalelser og relevante rettsavgjørelser. Samtidig må det tas hensyn til hvordan «verden» ser ut i dag og at «verden» kanskje har endret seg siden loven ble vedtatt og at det kan være lenge siden forrige relevante rettsavgjørelse. Det blir mer omfattende enn hva du kan forvente i et kort og gratis forumsvar.

Jeg vil likevel prøve å komprimere et svar til deg her:
Sitatretten er en rett vi alle har til å sitere utdrag fra et åndsverk, uten at opphavsmannen har gitt sitt samtykke. Du kan derfor si at sitatretten er viktig for ytringsfriheten og alminnelig diskusjonsfrihet. Som åndsverkloven § 22 sier: «Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.»

Sitatretten er ikke begrenset til tekst, men kan også omfatte bilder, film og musikk m.m. Det er forskjell på sitatrett av tekst og bilder. Siden du spør om tekst, er det det jeg tar for meg her. For bilder kan du se åndsverkloven § 23, 23a og 24. For tekst er åndsverkloven § 22 sentral.

Noen sentrale bestemmelser:
- For at en tekst skal omfattes av åndsverkloven må den ha verkshøyde (Se krav til verkshøyde på Jusleksikon.no)
- Sitatet må være basert på en offentliggjort tekst (åndsverkloven § 8)
- Opphavsmannen har krav på å bli navngitt (åndsverkloven § 3)
- Sitatet må ikke være krenkende eller stride mot personvern (åndsverkloven § 3 annet ledd)

For å kunne svare på om du er berettiget sitatrett er det ikke nok å vite at du skal lage en database med sitater, men spørsmålet er hvordan denne databasen er tenkt brukt. Et sitat må brukes i en relevant sammenheng (ref. åvl. § 22, «…formålet betinger»).

Jeg er usikker på om du har rett til å tjene penger på sitater, f.eks. gjennom annonser på en nettside som gjengir sitater. Utgangspunktet er at du ikke kan tjene penger på andres åndsverk. Selv om du ikke kan tjene penger på andres åndsverk, ville jeg likevel ikke bekymret meg nevneverdig og kjørt på med annonser inntil det eventuelt skulle bli et problem.

Denne gjennomgangen er langt fra uttømmende, men vil kunne gi en innledende pekepinn ved spørsmål om sitatrett.

For de av dere som er spesielt interessert i opphavsrett til åndsverk:
Åndsverkloven – Lovdata.no
Om opphavsrett – Jusleksikon.no
Bernkonvensjonen – Oversatt til norsk
Wipo – Internasjonale traktater
Findlaw - Samling av artikler om opphavsrett
 

hansson

Langveisfarende
Utgangspunktet er at du ikke kan tjene penger på andres åndsverk.

Det må da være feil, for vi kan jo selge de kommersielle rettighetene til åndsverkene våre. Sånn at andre kan gi de ut og markedsføre de, og tjene penger på de. Spørsmålet her er altså hvordan rettigheten man påberoper seg ved å publisere materialet er blitt overført fra opphavspersonen til utgiveren. Enten så er rettighetene innafor, eller så er de utafor. Og jeg tror ikke spørsmål om kommersiell eller ikke-kommersiell utgivelse er vesentlig. Det er like ulovlig å dele ut gratis kopier av Nerdrum-trykk som det er å selge de til en høy pris, hvis man ikke har fått eller kjøpt disse rettighetene fra Nerdrum sjøl.
 
Topp