Trimme javascript

kongen

kongemedlem
Med php så kan man trimme litt på variablen slik

PHP:
$value = trim(stripslashes(htmlspecialchars($value);

hvordan gjøres det i javascript?
 

kongen

kongemedlem
Hva hvis man bruker sånn "push" for å fylle opp en variabel med flere verdier, før hele variablen skal sendes over med ajax?
 

adeneo

Medlem
"push" er for arrays, men ajax takler egentlig bare strings, slik at det må gjøres om til en string før det sendes.

Dersom man bruker jQuery for eksempel, så gjøres det automagisk og array'er og objekter konverteres til form/urlencoded, men dersom man ikke bruker jQuery er nok det enkleste å konvertere til JSON før man sender.

Selve valideringen av data bør alltid gjøres på serversiden, det er derfor ikke viktig å ha noe lignende htmlspecialchars i javascript.
 
Topp