Kjapp og trygg hosting for Wordpress

Uavhentede pakker - forhåndsbetalte...

UN 1950

Member
Jeg ser at mange tar et gebyr (feks 60,-) og belaster kunden for all påført fraktkostnad (tur/retur) hvis pakken ikke hentes etter avtale, slik at den returneres til firmaet. Dette er vel stort sett benyttet ved faktura, oppkrav ol.

Så lurer jeg på;
Jeg har skyhøye fraktkostnader, både grunnet volum, vekt og tillegg for farlig gods.
Kan jeg gjøre det samme, selv om kundene har forhåndsbetalt varene?

Hvis en kunde er sløv eller angrer kjøpet sitt, ikke gir beskjed til meg og ikke tar imot varen slik at den sendes tilbake meg så har jeg kastet bort 800,- i frakt tur/retur på de minste pakkene på lokalruten...

Kan jeg la dette stå på siden min/kjøpsvilkårene eller har jeg ikke lov?
""Uavhentede forsendelser:
Det stilles krav til deg som forbruker i henhold til Angrerettlovens § 11 og § 13. Dersom du ikke henter pakken og ellers forholder deg helt passiv, vil ikke dette ha gitt oss noen indikasjoner på at du angrer kjøpet. Du har da ikke oppfylt kravene i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13 og mister da retten til å gå fra avtalen.

OBS! Vi benytter oss retten til å ta følgende gebyr ved:
- Uavhentet pakke på Postkontor/Post i butikk:
Kr 60,- + frakt tur/retur
Totalgebyr maks 500,-

- Ikke utlevert pakke fra DB Schenker:
Kunde belastes frakt tur/retur
Totalgebyr maks 800,-

Varene blir returnert til oss, salget kanselleres, kunden belastes gjeldende gebyr som erstatning for frakt/merarbeid og resterende tilgodehavende beløp overføres tilbake til kunden. ""

Litt på gyngende grunn nå, men useriøse kunder vil jeg helst luke bort fort som fy :p

På forhånd takk for svar :D
 

UN 1950

Member
"
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter 6 omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer. Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
betalt.
Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å
hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 60,00 + frakt
tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen
til kjøperen
. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år
 

UN 1950

Member
Jaja, jeg vet ikke om jeg ble så mye klokere. Dette blir jo tolkninger....
Men hvis kunde ikke avhenter pakker, selv om dette er forhåndsbetalt, så er det jo et kontraktbrudd som volder meg unødvendig kostnad..

Men om jeg har lov til å kansellere salget og trekke fra frakt eller om jeg må etterfakturere mine kostnader...hmm..
*tenkerhøyt
 

Sherpings

Member
Vi praktiserer et gebyr for uavhentede pakker dersom ordren ikke er betalt på forskudd, pluss frakt og returfrakt (virkelige kostnader). Dersom kunden har betalt på forskudd, f.eks. med kort eller til konto, belaster vi ikke dette gebyret. Mener jeg las noe om at det ikke var god forretningsskikk/lovlig å belaste slikt gebyr om kunde hadde forskuddsbetalt. Frakt begge veier kan man imidlertid belaste kunden for.
 
Topp