Ungt Entreprenørskap (UE) søker etter Administrerende direktør

En tråd i 'Jobbutlysning' startet av btbsilent, 21 Nov 2016.

 1. btbsilent Member

  Innlegg:
  34
  Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. UE er en brobygger som bidrar til at utdanning og arbeids- og næringsliv jobber sammen. UE skal som brobygger bidra til å videreføre og styrke satsingen på entreprenørskap i utdanning i Norge i omfang og kvalitet. Organisasjonen består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Organisasjonen har om lag 100 ansatte på landsbasis. Les mer på www.ue.no.
  Ansvar og oppgaver

  Vår nye administrerende direktør må ha et brennende engasjement for, og ønske om, å inspirere unge til å tenke nytt, skape verdier og ta et helthetlig samfunnsansvar. Du vil gjennom din posisjon ha et overordnet ansvar for økonomi, de pedagogiske programmene og for organisasjonens strategiarbeid. Du er ansvarlig for kontakten med fylkesforeningene, sentrale myndigheter, nasjonale partnere og det internasjonale nettverket. Rollen er synlig, tydelig og markant i norsk nærings- og samfunnsliv, og du må derfor være god å representere og posisjonere organisasjonen utad og i media.

  Arbeidsoppgaver inkluderer bl.a.:

  • Et helhetlig overordnet ansvar for ledelse og utvikling av organisasjonen, operativ drift, økonomi og resultater
  • Sikre synlighet og tydelig lederskap i en kompleks organisasjonsstruktur, evne å samle og forene organisasjonen
  • Styrke UEs synlighet, omdømme og posisjon i storsamfunnet og i alle interessentgrupper, inkludert privat næringsliv, utdanningssektoren og offentlig forvaltning
  • Være organisasjonens ansikt utad; blant annet gjennom aktivt mediearbeid og deltagelse i relevante fora
  • Fange opp samfunnsendringer og ruste organisasjonen for en fremtid der digitalisering, delingsøkonomi og kunstig intelligens vil forandre økonomien og måten vi lever på
  • Sikre gode samarbeidsavtaler, og finansiering både fra offentlige tilskudd og privat næringsliv
  • Videreutvikle organisasjonen og samhandlingen med, og på tvers av, fylkeslag
  • Sikre kompetanseutvikling
  • Sikre kvalitet i arbeidsprosessene
  • Kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid, sikre at entreprenørskap og UEs arbeid får en sentral plass i fremtidige læreplaner

  Erfaring

  Du har erfaring med mediehåndtering, nettverksbygging, og å sikre finansiering enten fra offentlige tilskudd og/eller privat næringsliv. Du kan vise til ledererfaring, og skal fortrinnsvis ha rapportert til et styre. Du må vise til erfaring fra, eller interesse for, innovasjon og entreprenørskap, samt nye teknologier. Videre må du ha god forståelse for politikk og offentlige beslutningsprosesser. Erfaring fra privat næringsliv i kombinasjon med organisasjonsliv, politikk og/eller utdanningssektoren er en fordel.

  Spørsmål om stillingen?
  Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Visindi ved Jannike Haneborg, tlf. 971 11 190 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

  Søknadsfrist:
  Snarest

  https://express.candarine.com/campaign/url/forward/276f6964c57d
   
  mra liker dette.

Del denne siden