E-post slår sosiale medier på digital markedsføring – og vi «smiler» som aldri før

Category: Annonsering 119 0

Til tross for utbredelsen av og fokuset på sosiale medier foretrekker fortsatt to av tre å motta reklame via e-post. Gode tilbud er alltid populært, men gjentakelser og «scrolling» fungerer mot sin hensikt. Det kommer frem i en ny undersøkelse fra Adobe.

Til tross for at e-post er blant de eldste digitale kommunikasjonsformene, er den fortsatt populær. Mer enn halvparten forventer at deres e-post-forbruk vil øke de kommende to årene. Hele 8 av 10 (81 prosent) sjekker mail utenfor arbeidstiden – 31 prosent mens de fortsatt ligger i sengen om morgenen (50 prosent for de mellom 18-24).

– E-posten har mange år på baken, men er og blir en høyst relevant kommunikasjonskanal. Derimot ser vi en utvikling i måten vi bruker den på, og hvordan uttrykksformer som emojis sniker seg mer og mer inn – selv i jobbrelatert e-post. Virksomheter bør ikke flytte all sin markedsføringsfokus over på sosiale medier, men i stedet arbeide med å skape relevant innhold til mottakerne, sier Jes Schyum, nordisk kommunikasjonssjef hos Adobe.

Fem tendenser:

  1. Vi foretrekker reklame på e-post

Den utstrakte bruken, spesielt blant de unge, innebærer at nesten to tredjedeler (63 prosent) foretrekker å motta tilbud via e-post fremfor brev (20 prosent), sosiale medier (6 prosent), apper (5 prosent), SMS (4 prosent) og telefon (2 prosent).

  1. Vi misliker gjentakelser og «scrolling»

Hvorfor blir da majoriteten av e-posttilbudene aldri åpnet? Undersøkelsen viser at vi vil ha færre e-poster (35 prosent) og mindre gjentakelser (34 prosent). De som sjekker mail på mobilen mister interessen hvis de må «scrolle» for mye for å lese innholdet (28 prosent), opplever layout som ikke er (mobil-) optimalisert (21 prosent) eller må vente på at innholdet lastes ned (21 prosent).

  1. Tilbud og rabatter mest populært blant yngre kvinner

Vi elsker fortsatt tilbud og rabatter. 67 prosent sier det er mer sannsynlig at de åpner en e-post hvis emnefeltet omhandler tilbud eller rabatter. Denne tendensen er klarest blant kvinner fra 18 til 34 år.

  1. E-postavvenning og time-out øker

Det er en økende tendens til «e-post-avvenning». 35 prosent sier de prøver å ta en bevisst time-out fra mailboksen. En gjennomsnittlig «avvenning» varer i 5,5 dager og de spurte sier de følte seg mer frigjorte (33 prosent) og avslappet (44 prosent) i denne perioden.

  1. Emojis har blitt en fast del av kommunikasjonen

E-post er en «gammel» teknologi, men våre vaner endrer seg. Bare i løpet av de siste årene har det f.eks. skjedd en eksplosjon i bruk av emojis (ikoner), blant annet i takt med at arbeidsplassene har blitt mer uformelle. Nå bruker 39 prosent emojis i e-post til ledere og 59 prosent til kollegaer.

Om undersøkelsen

Tallene er basert på en britisk undersøkelse utført i perioden 13. – 17. juli i år, blant 400 kontormedarbeidere, alle innehavere av en smarttelefon. Ta kontakt for ytterligere informasjon om resultater og detaljer.

Legg til kommentar