Europa slår USA på verdifulle nettbesøk fra mobil

Category: Økonomi 101 0

Pressemelding fra Adobe.

Hva gjør de beste bedre?

Europeiske virksomheter er bedre til å trekke verdifull trafikk til sine websider fra mobiler og nettbrett enn de amerikanske. Samtidig øker topp-20 virksomhetenes forsprang på gjennomsnittet. Telekombransjen gjør det best, finansbransjen verst. Det viser en ny rapport fra Adobe.

Europa går forbi USA når det gjelder å skape verdifull trafikk fra smarttelefoner og nettbrett.  Det kommer frem i rapporten Adobe Digital Index: EMEA Best of the Best, som offentliggjøres i forbindelse med Adobes årlige markedskonferanse, Adobe EMEA Summit 2015.  Rapporten tar for seg hvordan virksomheter klarer seg digitalt, på tvers av bransjer i Europa (Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Skandinavia og Benelux).

Europa leder an

responsive-nettstederI 2014 opplevde britiske virksomheter at 31 prosent av nettbesøkene kom fra smarttelefoner, noe som er en økning på 8,4 prosent fra året før. Også i de nordiske landene var det en positiv utvikling. Her kom 25 prosent av besøkene fra smarttelefoner, en økning på 8,7 prosent. Med en økning på 5,6 prosent er Frankrike det landet i Europa med minst vekst, og det eneste europeiske landet slått av USA, som hadde en økning på 5,9 prosent.

Rapporten viser at virksomhetene som er best til å tiltrekke seg mobilbrukere fortsetter å vinne terreng. I Storbritannia opplevde virksomheter som er blant de 20 prosent beste at hele 52 prosent av besøkene kom fra smarttelefoner, en økning på 20,9 prosent fra året før. De beste virksomhetene i Tyskland og de nordiske landene så en økning på henholdsvis 16,4 og 16,0 prosent.

«Sammenlignet med året før er det stor forskjell mellom virksomheter med best resultat og de på bunnen. Trafikkandelen fra mobile enheter øker. Det kan bli et avgjørende konkurransehinder hvis virksomheter fortsetter å ha problemer med å drive trafikk fra den type enheter deres kunder bruker stadig mer tid på,» sier Malin Bodolla, nordisk markedssjef for Adobe Marketing Cloud.

Telebransjen best – finans ligger etter

Virksomheter innen telekomindustrien er flinke til å lage mobilvennlige hjemmesider som samtidig får brukerne til å engasjere seg. I gjennomsnitt ble besøkende værende 7,23 minutter på sidene, noe som er lengre enn innen både detaljhandel, reiselivs-, media-, og underholdningsbransjen.

Verst står det til med finansbransjen, til tross for økende fokus på bl.a. mobil betaling.

«For finansbransjen er f.eks. gjennomsnittlig smarttelefon-trafikk 33 prosent lavere enn i mediebransjen.  Det kan henge sammen med økt fokus på sikkerhet og app-strategier, fremfor målrettet arbeid med å drive trafikk fra folks smarttelefoner til en mobilvennlig hjemmeside,» sier Bodolla.

I medie- og underholdningsbransjen kommer gjennomsnittlig 29,1 prosent av besøkene fra smarttelefoner, mens de beste virksomhetene har en andel på 46,1 prosent.

Om undersøkelsen

Adobe Digital Index baserer seg på erfaringer fra virksomheter hvis hjemmesider er blant de topp-20 prosent målt i forhold til bl.a. antall smarttelefon-besøk, konvertering, stickiness, interaksjon på sosiale medier og clik-through rates.

Legg til kommentar