Nytt firma og valg av selskapsform

Category: Business 664 5

CB043083

Valg av selskapsform for bedriften er noe man bør overveie grundig før man tar det endelige valget. Å bytte selskapsform ved en senere anledning kan fort vise seg å bli en svært kostbar affære. For mange er enkeltpersonsforetak en glimrende selskapsform, men for dem som ønsker begrenset juridisk ansvar og trygdegoder ut over det det et enkeltpersonforetak gir, er det i hovedsak bare to aktuelle selskapsformer; Aksjeselskap og NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak). Vi ser her på fordeler og ulemper ved disse to selskapsformer.

Krav til aksjekapital
Før etablering av et tradisjonelt AS er det et krav at det er skutt inn penger eller fysiske verdier med en minimumsverdi på kr.100 000,- før selskapet kan registreres. Dette kravet er normalt ikke gjeldende for et NUF. De fleste velger å registrere moderselskapet til sitt NUF i England. Ved registrering må du angi størrelsen på aksjekapitalen i det engelske firmaet, men britiske myndigheter stiller ingen krav til at aksjekapitalen faktisk blir innbetalt. Dvs. At du kan ha et NUF med et moderselskap med en registrert aksjekapital på f.eks. kr.50.000,-, uten at du faktisk trenger å overføre disse pengene til selskapets konto.

Ved etablering av et norsk AS må en revisor dokumentere at aksjekapitalen faktisk er innbetalt. Består aksjekapitalen av penger if form av bankinnskudd, er dette veldig enkelt. Du tar med en kontoutskrift fra banken og får revisor til å signere på at pengene er innbetalt. Består aksjekapitalen av fysiske verdier, som f.eks. En bil, kontorutstyr, datamaskiner, etc. Er saken noe verre. Her må du først få taksert verdiene og heretter få revisor til å bekrefte dette, noe som fort kan koste deg 5-10.000kr. i papirarbeide.

Krav til revisjon
Et norsk AS, uansett størrelsen på omsetningen, er revisjonspliktig. Dvs. At du må få en revisor til å godkjenne regnskapet til selskapet, noe som fort koster minst 10-15.000kr. året. Et NUF har ikke samme krav til revidering av regnskapet, så lenge den årlige omsetningen er på under 5 millioner kroner.

Det er viktig å merke seg at reglene for revisjon kan bli endret i fremtiden. Det har vært foreslått at NUF skal sidestilles med AS når det gjelder dette, og at alle NUF-selskaper derfor vil bli revisjonspliktige. På den andre siden er det også foreslått at Aksjeselskaper med en omsetning på mindre enn 5 millioner i året skal fritas for revisjon, og på denne måten bli sidestillet med dagens NUF-selskaper. Trenden i EU er at mindre selskaper fritas for revisjonsplikten, da det ansees som et viktig insitament for å styrke innovasjons- og nyskapningsaktiviteten i samfunnet, men det er dessverre ikke gitt at Norge vil følge denne linjen.

Krav til regnskap
Alle organisasjonsformer, inkludert enkeltpersonsforetak er i Norge bokføringspliktige. Dvs. At de har plikt til å føre løpende regnskap og ta vare på all regnskapsdokumentasjon i minst 10 år. Både AS og NUF er i tillegg regnskapspliktige, hvilket stiller noe strengere krav. Regnskapsplikten innbefatter krav om å utarbeide årsregnskap som minimum består av resultat, balanse, noter og årsberetning. Årsregnskapet skal sendes til Brønnøysundregistrene som tar seg av offentliggjøringen.

Hvor seriøst fremstår selskapet?
NUF-selskaper har, delvis ufortjent, fått et noe frynset rykte på seg. Dette skyldes nok i stor grad at NUF som selskapsform er overrepresentert i saker der firmaer er involvert i økonomisk svindel. Derfor fremstår et tradisjonelt AS i en del kretser som mere seriøst enn et NUF, uten at dette på noen som helst måte trenger å ha hold i virkeligheten. Det faktum at det er en god del mer komplisert å stifte et AS, medfører også at noen ser på et slikt selskap som mer «eksklusivt» enn et NUF.

Hvor enkelt er det å få kreditt og lån?
Et NUF-selskap vil i svært mange tilfeller ha store utfordringer med å få kreditt hos leverandører eller lån i banken, uten å kunne stille veldig god sikkerhet. Når det er sagt er ikke et AS noen garanti for at kredittmulighetene står i kø. Et nystartet AS uten noen positive årsregnskap å vise til, vil i mange tilfeller også få avslått søknaden om kreditt og lån, så på mange måter er du like ille stilt uansett hvilken selskapsform du velger.

Hvordan du fremstår som leder av selskapet har ofte mye mer å si for om du får kreditt, enn den faktiske selskapsformen. Fremstår du bunn-seriøs, fremlegger gode planer for selskapet og kan fremvise en god og gjennomarbeidet forretningsplan er det ikke umulig du kan få banken med på å innvilge en kassakreditt, selvom du har valgt NUF som selskapsform.

Det offentlige hjelpemiddel-apparatet, som f.eks. Innovasjon Norge, skiller i utgangspunktet ikke på organisasjonsform, hvilket betyr at du skal ha like gode muligheter for å få støtte om du søker på vegne av et AS eller et NUF.

Sosiale rettigheter
NUF og AS stiller likt når det kommer til sosiale rettigheter for personen(ene) som jobber i selskapet. Dvs. At du har rett til sykepenger, arbeidsledighetstrygd, etc. Men det betyr også at du er ansatt i eget selskap og dermed må betale arbeidsgiveravgift av lønnen din, i tillegg til skatten du betaler personlig av din lønnsinntekt.

Kostnader i forbindelse med etablering
Under normale omstendigheter kan man regne med at det koster et sted mellom 6.000 og 10.000kr. Å etablere et NUF, mens tilsvarende sum for et AS gjerne ligger på 7.000 til 15.000kr. Dette dekker nødvendig papirarbeide, som registreringsavgift til Brønnøysundregistrene, revisorbekreftelser, utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, etc.

Konklusjon
Valg av selskapsform avhenger i høy grad av personlige preferanser og hvilken type selskap du skal drive. Et NUF er en god del rimeligere i årlig drift, da du slipper kostnader til revisjon av regnskapet. Dog må du i et NUF regne med å betale et par tusen kroner årlig for å få noen til å være moderselskapets lokale representant i det landet dette er registrert.

Skal du drive et selskap der du planlegger å få mange ansatte og/eller har behov for å fremstå veldig seriøst og med god kredibilitet, er et AS sannsynligvis det beste valget. Skal du derimot drive for deg selv, kanskje med noen få ansatte og ikke ha behov for allverdens kreditter og lån, kan NUF være et utmerket valg.

5 thoughts on “Nytt firma og valg av selskapsform

 1. skrud

  Bra post! Har akkurat lest endel poster ang. samme tema, å denne oppsummerer veldig bra disse!

  Selv faller jeg i under den siste beskrivelsen du gir her.Å har derfor valgt å etablere en NUF, selv om det kan hende jeg trenger korte lån i framtiden. Jeg håper og tror at dette vil gå greit.

 2. anders

  Super bra artikkel som er rett på sak og enkel å forstå. Må si at bloggen har tatt seg opp betraktelig her på WF den siste tiden med kvalitets innhold som er nyttig og interessant å lese.

 3. Khan

  Flott artikkel. Veldig lærerikt.

 4. ken

  endelig en objektiv artikkel hvor vi med «valgets kval»
  om å kanskje bytte fra enkeltpersonsforetak til nuf.
  Jeg har bare drevet ett års tid som rørleggerfirma med en omsettning på ca 5-600.000
  SOM ENKELTPERS.FORETAK legger jeg til side moms og ca 35%
  skatt pr jobb som er utført og på utstyr,MEN det blir jo dyrere da når jeg må først betale arb.giveravgift å så betale lønnsmotaker skatt… hva lønner seg for meg ?????

  Ken.

Legg til kommentar