Tre måter å presentere din forretningside på

Category: Business 1 688 2

presentasjon-forretningside

Hvordan du presenterer din forretningside overfor Innovasjon Norge, potensielle investorer, banker eller andre samarbeidspartnere, kan være alfa og omega for din bedrifts suksess. Er du, som undertegnede, en typisk ingeniør, er det ofte at man blir opphengt i tekniske detaljer som er likegyldige for mottakeren. Tilsvarende har jeg bekjente som er dyktige selgere som liker å smøre tykt på med store ord, noe som heller ikke alltid er bra.

Så hvordan presenterer man forretningsideen sin best mulig? Det finnes naturligvis ikke noe enkelt svar på dette, men jeg vil her forsøke å beskrive et prosjekt jeg selv har jobbet mye med, på tre forskjellige måter, ut fra ståstedet til tre forskjellige typiske grundertyper.

Ingeniøren
Vi har utviklet en plattform for real-time overvåking og analyse av sensordata fra 1-wire enheter og registrering av koordinater via en 66 kanalers GPS-mottaker basert på nyeste chipset fra Mediatek. Dataene krypteres i en on-board MCU og overføres trådløst til en lokal basestasjon, via et Mesh-basert ZigBee radionettverk. Fra den lokale basestasjonen sendes dataene til vårt serversenter hvor de blir videre bearbeidet i et egenutviklet statistikkmiljø basert på rammeverket Ruby On Rails. Presentasjonen av dataene til bruker blir gjort gjennom en .NET 3.0 applikasjon.

Selgeren
Vi har utviklet et innovativt analysesystem som er fullstendig nytt på markedet og som vil revolusjonere golfbransjen. Vårt produkt kommer uten tvil til å bli standard for alle store golfbaner i løpet av få år og investorer som blir med i en tidlig fase tilbys fantastiske exit-muligheter med en eventyrlig fortjeneste.

Entreprenøren
Vi har utviklet et analyse- og overvåkingsprodukt for golfbaner som kan gi kunden en årlig kostnadsreduksjon på mellom 10 og 20%. Gjennom tett samarbeide med viktige markedsaktører og fullføring av to pilotprosjektet, har vi bevist at teknologien virker og at estimert kostnadsreduksjon oppnåes. Produktet er relativt rimelig i produksjon, noe som gir en god salgsmargin samtidig som kunden oppnår en høy ROI. Det er etablert forpliktende samarbeide med distribusjonskanaler i USA og Europa og bak selskapet står et kompetent team med lang erfaring innen bransjen.

Hva tenker mottaker når han får høre hver av disse presentasjonene av en og samme forretningside? Det er naturligvis ikke mulig å si, men generelt tror jeg vi kan anta noe i retning av dette:

Presentasjon fra ingeniøren: Jada, det tekniske er vel og bra, men har du noen som helst formening om hvordan markedet er? Det hjelper lite å ha verdens beste teknologi hvis ingen vil kjøpe den. Jeg tviler på at du er rett person til å ta dette ut i markedet.

Presentasjon fra selgeren: Ennå en presentasjon som føyer seg inn i rekken av hundredevis av gode ideer som skal redde verden. Kan du på noen måte dokumentere dine påstander?

Presentasjon fra entreprenøren: Dette var interessant. Her har de dokumentert hvilken nytte produktet har for kunden, de har en plan for hvordan de skal få solgt produktet og de har folk med god erfaring innen bransjen.

Ovennevnte delvis fiktive eksempel er ment å illustrere hvor viktig det er å få til en avbalansert presentasjon av forretningsideen. For mye av den ene eller andre er sjeldent positivt. Det er skrevet metervis med bøker om «Investors Mindset», som forsøker å forklare hvordan investorer tenker og hva som gjør at de velger ett prosjekt frem for et annet. Det viktigste er å få trigget investorens interesse, slik at han eller hun ønsker å få høre mer, noe som ofte må gjøres i løpet av de første 30 sekunder eller mindre. Kommer du først forbi denne første fasen og fremdeles har tilhørerens interesse fanget, er mye gjort.

2 thoughts on “Tre måter å presentere din forretningside på

Legg til kommentar