WooCommerce – tidsagitte produktoppdateringer

Category: Nettbutikk 263 0

WooCommerce er smart, veldig smart. Men inntil nå har det ikke vært mulig å lage produktendringer som pris, tittel, beskrivelse, bilde osv, og så la disse endringene tre i kraft på et gitt tidspunkt i fremtiden. Det finnes noen produkter for prisendringer, men ikke for endringer av andre parametere.

Ved å bruke Woo Schedule Product Updates kan du sette at endringer skal skje frem i tid, veldig hendig hvis du ønsker at endringer på mange produkter skal skje samtidig, eller hvis du skal ha ferie eller av andre grunner er forhindret fra å lage samt publisere endringer akkurat i det øyeblikket du ønsker at de skal inntre.

Legg til kommentar