Kjapp og trygg hosting for Wordpress

CarbonCopyPro

Mortenxx

Medlem
Her er en link til en gammel artikkel fra 2004 - "Pyramidevitenskap".
Pyramidevitenskap - HegnarOnline

Artikkelen er et slags intervju med "pyramidedødaren" Ingebjørg Vamråk som var temmelig sentral i at T5PC ble eksponert som en pyramide.

Det som er verd å merke seg er at de som starter en pyramide ofte ikke er klar over det selv, det bare utvikler seg til å bli et pyramidekonsept underveis.
- For meg virker det som om de tror det de gjør er riktig, eller i hvert fall stuerent. Da er det vel også noe i det en av disse nettverkslederne skal ha uttalt, at "veien til helvete er brolagt med gode intensjoner", avslutter hun.

Dette kan forklare hvorfor mye av markedsføringen virker såpass troverdig når man ser den - f.eks. i offisielle markedsføringsvideoer fra selskapene selv. Det er mulig at det finnes en haug av gode intensjoner bak disse konseptene, men at man rett og slett ikke har sjekket det forretningstekniske grundig nok.

Det kan ha vært gode intensjoner i starten, men dette må ha blitt erstattet underveis av vilje til å overse ting man ikke liker. Her må ledere i CCP og WMI ha valgt å lukke ørene når noen sammenligner dette med et pyramidekonsept.


Morten
 

Mortenxx

Medlem
Her er litt "oppdatering" eller "sammendrag":

1. Det virker som om man satser mindre på billig internett-markedsføring og har begynt å satse mer på "tradisjonelle vervemøter", med mange mennesker samlet på ett sted.
2. Det virker som om WMI har begynt å distansere seg litt fra CarbonCopyPro. CCPro nevnes ikke i omtaler av vervemøter lenger, dvs. at de har endret litt på rollene.

Begrunnelse for disse antakelsene:
Vervemøte 25.02.2010 - "kickoff for Wealth Masters International i Skandinavia"
- åpning av eget kontor i Norge i mars 2010
Vervemøte 12.06.2010 - "Møt de amerikanske grunnleggerne Kip og Karl"

Begge disse arrangementene er et "spleiselag" blant representanter i hele Skandinavia - dvs. at man forhåndsbestiller et antall billetter i eget navn som kan selges eller gis bort til "gjester" (folk man prøver å verve).

Det siste av disse møtene er nå førstkommende lørdag i Edderkoppen Teater i Oslo - fra klokken 12-18. Linker til slike invitasjoner er trolig midlertidige linker som vil forsvinne, så jeg dropper å linke til noen.

Det første av disse møtene ble gjennomført 25. februar med "367 excited Scandinavians" tilstede, hvor omtrent 150 deltakere var representanter for WMI i Norge, Sverige, Danmark eller Finland. Resten var inviterte "gjester" (potensielle deltakere), altså omtrent 210-220 potensielt nye deltakere.
Conducted by WMI’s CEO and Co-Founder, Kip Herriage, the event served as a full-on business demonstration of Wealth Masters’ diverse product suite. The day included a screening of WMI’s powerful documentary, “The Conspiracy Against Your Money”. Event Coordinator, and Norway’s very first WMI Consultant, Per Gunnar Hoem offers perspective; “Kip got right down to business and started off the day with a bang! The crowd was electric and the momentum never seemed to die. They knew right from the beginning how these products could benefit them and their families.”

Kilder:
- Nei, vi er ikke et pyramidespill - HegnarOnline (denne har jeg linket til nylig i et annet innlegg)
Wealth Masters International (Egne "presseomtaler" på offisiell hjemmeside til WMI, omtale av arrangement finnes et stykke ned på siden under overskriften "WMI Opens its 2010 World Tour to a Packed House in Norway".)
Hasse Andre's Business side | WMI Seminar 12 Juni i Oslo - WMI Seminar 12 Juni i Oslo WMI Scandinavia skal... | Hasse Andre's Business side (Omtale og invitasjon til seminaret 12. juni fra hasseandre.net)

-------------------
Markedsføring på internett har vært langt unna å være den "gullgruven" som det ble påstått av CarbonCopyPro, selv ikke om deltakerne samlet har hatt et ganske heavy budsjett for markedsføring. Metodene har virket, men de har vært langt mindre effektive enn hva som ble påstått tidligere.

Enkelte av metodene som er brukt har vært direkte uegnet, og heller skadet salget enn å føre til resultater. Blant uegnede metoder er f.eks. å forsøke å verve folk via nøytrale forum, slik som denne tråden viser (den ble "snudd" av skeptikere).

Jay Kubassek har vært litt "oppskrytt" i rollen som selvutnevnt ekspert på markedsføring via internett, dvs. at han har feilbedømt mange av metodene. "Gullgruven" internett har vært like mye av et mareritt som en gullgruve, hvis vi vurderer ut fra penger og innsats som er blitt brukt.


Morten
 
Sist redigert:

Mortenxx

Medlem
Offisielle definisjoner på pyramider:
Jeg føyer til dette siden det fortsatt er stor forvirring rundt hva som regnes som pyramider, dvs. at folk tror en pyramide blir lovlig hvis den omsetter produkter eller tjenester. Andre henger seg opp i "struktur" og hvordan pyramider er organisert i mange nivåer, dvs. hvordan de var organisert i tradisjonelle pyramider "eightball" eller "passasjerfly".

Det finnes en haug av slike falske definisjoner på nettet som er rettet mot å "frikjenne" pyramider fra mistanker om at de driver ulovlig - få folk til å bli litt tryggere når de vurderer om de skal delta.

Offisielle definisjoner rundt om i verden fokuserer mer på "pyramideeffekten", den effekten som oppstår når deltakere i alle ledd skal verve nye deltakere under seg for å oppnå inntekter/belønninger direkte eller indirekte. Nettverks-selskaper som satser tungt på verving vil være ulovlig i de fleste land, men det kommer litt an på hvor tungt de satser på vervingen (i forhold til ordinært salg til ordinære kunder).

Det er rett og slett dette som er det sentrale - om man må verve andre for å oppnå inntekter/fordeler er det høyst sannsynlig en pyramide. Lovlige selskaper kan også ha et visst behov for verving, men i pyramider er verving et helt sentralt krav. Pyramider er dømt til å kollapse før eller siden hvis de blir store nok, og det er også garantert at flesteparten av deltakerne vil tape penger.

De offisielle beskrivelsene har selv bidratt til å tåkelegge ting, siden de ramser opp "kjennetegn på pyramider" som ikke alltid stemmer. Dette kan bidra til at folk feiltolker om en virksomhet er pyramide eller lovlig. Du bør ikke "frikjenne" et konsept selv om det ikke stemmer med mange detaljer i offisielle beskrivelser.

I lovtekster regnes både "tradisjonelle pyramidespill" og "pyramidelignende omsetningssystem" for å være ulovlig, dvs. at et konsept ikke blir lovlig bare fordi man omsetter varer og tjenester. Dette gjelder stort sett i alle land over hele verden.

Rekkefølgen man bør sjekke ting i er omtrent slik:
- du verve andre inn i samme system som deg selv? Trolig en pyramide.
- kan man oppnå det samme uten å verve noen i det hele tatt, f.eks. via ordinært salg?
Balansen mellom disse 2 faktorene vil kunne indikere om noe er pyramide eller ikke, men man bør heller ikke henge seg opp i bare disse 2 faktorene.
- er "produktet"/"tjenesten" som omsettes som hovedprodukt en slags distributørstatus?
- eller omsetter man varer/tjenester i et ordinært marked, uten at det er knyttet noen distributørstatus til det man selger?
Balansen mellom disse 2 kan indikere forskjellen mellom pyramide, MLM/nettverkssalg og ordinære forretningskonsepter. I pyramider går hovedaktiviteten ut på å rekruttere nye distributører inn til ulike nivåer i konseptet.

Man bør heller ikke bruke "kreativ tolkning" - "man MÅ jo ikke verve noen?" og "man kan vel delta uten å verve noen også?". Dette er "halve sannheter" som er rettet mot å villede folk (inkludert deg selv). Hvis du deltar i en virksomhet som lokker med inntekter er det primære motivet ditt for å delta nettopp inntektene. Utsagn om at man ikke behøver å verve er i konflikt med hovedmotivet ditt for å delta hvis verving er påkrevet for å oppnå inntekter.

Folk er gode til å lure seg selv (og andre) med slike kreative tolkninger, men tolkningen er rett og slett ikke SANN nok til å holde særlig lenge. Folk handler ikke i strid med hovedmotiver. Lar du deg lokke av en inntektsmulighet så er også inntektene det sentrale motivet for å delta - la være å lure deg selv til å tro noe annet.

CarbonCopyPro og Wealth Masters International:
Er det salg eller verving det man gjør som distributør i disse selskapene?
- i salg selger man varer eller tjenester.
- i verving selger man rettigheter til å verve andre, og motta provisjon for dette.

Begge har produkter eller tjenester.
- CarbonCopyPro har BIB/BlackBox, og medlemskap i et nettverk
- WMI har opplæring på DVD og CD, og seminarer med foredragsholdere. De har også medlemskap i et nettverk.

I alle disse produktene mottar du distributørrettigheter - retten til å videreselge samme produktserie til andre og motta provisjon. Du mottar RETTIGHETER lenge før du mottar selve produktene i de fleste tilfeller - dvs. at du kan begynne å selge produktene før du i det hele tatt har deltatt på noe kurs.

Rekkefølgen på det du mottar kan indikere hva som er det sentrale - selve produktet eller statusen som distributør. Produktet er heller ikke NØDVENDIG del av distributørstatusen - du er f.eks. ikke nødt til å delta på kurs for å selge de samme kursene (det holder om du har BETALT for kursene).

Motiver for å delta:
Hadde du deltatt i noe av dette uten at det hadde vært noen inntektsmuligheter tilstede?
- Da er det trolig PRODUKTENE selv som lokker, og du er trolig oppriktig interessert i produktene - og villig til å betale uansett om man tilbyr distributørstatus eller ikke.

Eller er inntektsmulighetene det sentrale motivet for å delta? Ble du f.eks. lokket av annonser om egen hjemmebusiness, inntektsmuligheter eller noen andre slike belønninger?
- Da er det egentlig statusen som distributør du kjøper, og produktene er egentlig underordnet. Du kjøper rett og slett retten til å videreselge samme produktserie og tjene penger på dette.

Forskjellen mellom disse 2 motivene er at den første er salg av varer/tjenester, mens den andre er verving til noe som kanskje er en pyramide. Hvis du er genuint interessert i produktene vil du delta på disse kursene og anbefale dem til andre uansett om du tjener på det eller ikke, bortsett fra at prisen må være overkommelig og "akseptabelt nivå". Da har du også trolig deltatt på lignende kurs tidligere og vet hva du kjøper.

Prisen på disse produktene er temmelig høye hvis man ser på hele produktspekteret. Årsaken til dette er bl.a. at det er "bakt inn" høye provisjoner til distributørene i prisene. Dette antyder at de aller fleste satser på distributørstatus og inntjening som hovedmotiv for å delta.

----------------
Kilder:
"Pyramidelignende omsetningsformer" er omtalt her:
4.3 Blandingsformer - regjeringen.no
(Innholdet ble for langt å kopiere inn i et innlegg)

Dette er blant det samme materialet som har gått ut til høringsinstanser og til politikere før endringer i Lotteriloven ble gjennomført. Det beskriver enkelte av "målgruppene" for lovendringene, dvs. hva som blir rammet av Lotteriloven (men ofte blir slike saker rammet av Bedrageriparagrafer isteden).


Morten
 

Mortenxx

Medlem
Jeg oppdaterer denne tråden med 2 nye linker til omtaler i media:
1.100 nordmenn lokket med helse, velstand og visdom | Næringsliv | Nyhetsarkivet | E24
Lotteritilsynet gransker pyramidelignende selskap | Næringsliv | Nyhetsarkivet | E24

Det er egentlig ikke noe spesielt nytt i disse linkene, bortsett fra at statusen blir oppdatert til en nyere dato på forholdet til Lotteritilsynet og slike ting.

Det mest spesielle her er at Lotteritilsynet nå bruker flere av sine fullmakter. De velger å INNHENTE opplysninger fra en av deltakerne på 9 spesifikke punkter, mens de forrige gang kun valgte å innhente "generelle" regnskapsopplysninger. Tiltakene fra Lotteritilsynet har altså blitt langt mer offensive nå enn de var tidligere.
I et brev oversendt til en representant for WMI denne uken, opplyste Lotteritilsynet at det ville ha svar på ni spørsmål angående Wealth Masters International:

•Innmeldingskostnader for medlemmene
•Bonus- og provisjonssystem
•Kopi av regnskap for omsetning av varer og tjenester
•En verdifastsetting av produktene som tilbys
•WMI sine regler og vilkår for deltakelse
•Kopi av produktene som selges der dette er mulig
•Eierforhold/strukturer
•Dokumentasjon på at omsetningen i selskapet skyldes salg av produkter og ikke verving av andre
•Generell informasjon om selskapet

Et annet spesielt moment er "timingen", altså på hvilket tidspunkt de velger å iverksette tiltak. Her iverksettes tiltakene og offentliggjøres umiddelbart før et vervingsmøte lørdag 9. oktober, altså som en klar og tydelig advarsel til "håpefulle deltakere" som vurderer deltakelse.

Nå har ikke jeg spesielt god innsikt i Lotteritilsynets arbeidsmetoder og tankemåter, men mest sannsynlig har de nå en langt mer solid sak enn de hadde høsten 2009. Dette behøver IKKE å bety at WMI/CCPro kommer til å bli regnet som pyramide med det første, men det betyr trolig at de har en eller annen form for sak som de ønsker å videreføre. Dette kan like gjerne bety en sak som delvis ligger utenfor deres ansvarsområde - som f.eks. skattemessige forhold, brudd på ligningsloven og andre slike ting.

Tiltaket med å innhente spesifikke opplysninger slik det gjøres nå er ikke et helt vanlig tiltak, selv om Lotteriloven gir hjemmel for dette. Denne type tiltak er mest sannsynlig i en eller annen "avslutningsfase" for en sak. Jeg har en mistanke om at saken kanskje skal oversendes til en annen myndighet når opplysningene er på plass - at deler av saken ligger utenfor Lotteritilsynets ansvarsområde.


Morten
 

Mortenxx

Medlem
Noen få oppdateringer:

Medlemsantallet for WMI ble oppgitt til 1100 i Norge og 15000 på verdensbasis i september/oktober 2009. Tallet for Norge omfatter både forhenværende og aktive medlemmer, dvs. at det faktiske antallet må være betydelig lavere. Folk som trekker seg blir ikke strøket fra listene, de blir isteden oppført som "inaktive" - dvs. at de fortsatt regnes som distributører i statistikken. Kilde her er kommentartråden i Glabladet.no - post 247 og deromkring.

Medlemstallet i CarbonCopyPro har jeg fullstendig mistet oversikten over, men CCPro har knapt nok vært synlig siden mai/juni - dvs. at det har blitt færre annonser. Sist kjente medlemstall var ca. 400 i januar 2010. Trenden for CCPro ser ut til å gå drastisk nedover, men de kan selvfølgelig ha endret noe på taktikken og dermed blitt mindre synlige.

Lotteritilsynet ser nå ut til å gå mer aktivt inn for å stoppe dette - bl.a. ved å publisere offisiell advarsel om selskapene hvis de ikke mottar korrekt dokumentasjon innen 3 uker. Opplysningene om dette er plukket fra artikkel på Hegnar Online:
Advokat truer kritikere av WMI og CCP - HegnarOnline

Grunnen til at det er blitt vanskelig å beregne medlemsantall er at konseptet er blitt betydelig endret siden høsten 2009 da jeg sjekket ting. WMI har f.eks. begynt å fokusere på produkter i lavere prisklasse, de satser på vervemøter istedenfor internett, og diverse andre slike endringer. Metodene jeg brukte for å anslå aktive medlemmer i CarbonCopyPro virker ikke på WMI.


Morten
 

picxx

Well-Known Member
Litt OT kanskje, men hvorfor trenger lotteritilsynet nesten to år på å bestemme seg for at de trenger tre uker på å motta korrekt informasjon, og er ikke også det en sak for ligningsvesenet? Hadde det jo vært et "vanlig" lite firma som ikke hadde kommet med riktige opplysninger, eller hadde bokført en linje feil, ville de jo vært bak lås og slå for lenge siden.
 

Mortenxx

Medlem
De har ikke brukt mer enn 1 år, dvs. at det kan ta omtrent 2 måneder før et TIPS blir omgjort til SAK. Første tips ble gitt 18.08.2009. Det tok LANG tid mellom melding "tipset er registrert mottatt" og til jeg fikk en bekreftelse som også inneholdt et saksnummer.

Vern mot selvinkriminering i straffesaker:
Lotteriloven gir fullmakter til å innhente langt mer av opplysninger enn de gjorde først, men innhenting av opplysninger kan komme i konflikt med "vern mot selvinkriminering" og gjøre enkelte bevis ugyldige i en rettsak. De forsøker først å få opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder eller kilder som ikke omfattes av vern mot selvinkrimering. Et firmaregnskap må f.eks. kunne fremlegges for kontroll til enhver tid, og det regnes ikke som selvinkriminering å levere fra seg regnskapsopplysninger. Regnskap er PLIKTIGE opplysninger, mens selvinkriminering gjelder stort sett litt mer "frivillige" opplysninger.

Tilbakeholdenheten mot å innhente disse ekstra opplysningene er IKKE et positivt tegn for deltakerne, det indikerer mer at dette betraktes som en straffesak enn at det er et tvilsspørsmål om lovligheten.


Morten
 

Nutz

Med lem
Sabelrasling.

Leste igjennom brevet fra Advokatfirmaet Hellerøy & Co DA, sitter igjen med noen tanker om at man her i landet blir truet dersom man velger å varsle andre om disse tvilsomme forretningene.

Kan dette få konsekvenser ovenfor den advokaten som truer folk til taushet?
Selv om de oppfatter at deres klient har blitt urettferdig behandlet, gir det da de rett til å skremme folk som deltar i denne varslingen med erstatningskrav for evt. tapte inntekter?

Skal ikke folk få lov til å uttale seg kritisk om folk som driver tvilsom praksis?

Noen bør gå til sak mot denne Advokaten på grunn av hans "springskalle-teknikk", -for å få folk til å tie, dette kan da umulig være innenfor hva advokatstanden selv mener er etisk forsvarlig.
 

Mortenxx

Medlem
Nutz:
I forhold til advokater lønner et seg å starte med en bestemt innstilling.
- de opptrer på vegne av en klient, ikke på vegne av seg selv
- de formidler klientens syn på saken og ikke sin egen
- de holder seg vanligvis innenfor "god advokatskikk"

Med dette som utgangspunkt kan man begynne å tolke selve henvendelsen, men helst uten å oppfatte ting som "trusel" før man faktisk har sjekket detaljene.

I denne saken har klienten somlet altfor lenge med å bruke advokat, og de har gitt advokaten en temmelig diffus sak å presentere overfor motparten. Advokaten kan kanskje kritiseres for å formidle et krav før det er tilstrekkelig dokumentert av klienten, men jeg tviler på at dette er særlig kritikkverdig i forhold til "god advokatskikk" (de aller fleste advokater opplever trolig saker som er dårlig dokumentert i startfasen).

Saken er diffus på følgende punkter:
Klienten oppgis til å være WMI Skandinavia AS u/s (under stiftelse), mens forholdene han omtaler gjelder enkeltpersoner, selve konseptet til WMI eller andre interesser som vanskelig kan identifiseres til å være hans klient.

Han er diffus i enkelte beskrivelser, f.eks. det at han henviser til en nedlagt blogg uten å spesifisere hvilke artikler det gjelder. Her har klienten forsømt å gi tilstrekkelig informasjon. Mange av disse forholdene kan vel ikke vedrøre klienten han oppgir i det hele tatt? Han burde vel egentlig avgrenset henvendelsen til kun å gjelde hans klient, fremfor å ramse opp hvilke forhold som han generelt mener er kritikkverdige.

---------------
Det er først og fremst klienten som har vært diffus, ved å gi altfor overfladisk informasjon og ved å somle med tiltak. Klienten har bl.a. drevet uregistrert i flere måneder, og velger å inkludere forhold fra denne tiden i saksmaterialet.

Hvis advokaten ønsker å innhente partsinformasjon bør han helst være villig til å GI samme type informasjon. Han bør ikke være diffus selv hvis han ønsker at motparten skal gi noen opplysninger.

NB. Jeg har ikke juridisk kompetanse. Jeg har heller ikke vurdert selve saksgrunnlaget, men kun vurdert om det er gitt NOK opplysninger og korrekte opplysninger i henvendelsen. Brevene fra Hellerøy feiler litt på noen slike punkter.

Man bør vel egentlig ikke gi advokaten noe særlig informasjon på dette tidspunktet, før han eventuelt bidrar med informasjon selv. Det vil være en svært lang vei fra det stadiet han er på nå til han eventuelt kan presentere en sak på vegne av klienten. Man bør IKKE bidra til å gjøre oppgaven hans enklere hvis man er motpart i saken.


Morten
 

Mortenxx

Medlem
WMI dropper CarbonCopyPro
Temaet er omtalt flere steder på nettet, f.eks. HegnarOnline - Debattforum
WMI sincerely appreciates the opportunity that we have had to work with CCPro. After a number of sleepless nights and consultation with our corporate advisors and legal team, we have reached the difficult decision to sever ties with CCPro, which will allow both companies to focus on building their individual brands.

Kip and Karl wish their friends at CCPro great success and sincerely thanks them for our years together.

Bakgrunnen for dette er trolig at CarbonCopyPro har mistet hundrevis av medlemmer de siste månedene over hele verden, langt flere enn de som blir vervet til CCPro og WMI samlet. Her er et par tråder om medlemsantall i CCPro og WMI:
HegnarOnline - Debattforum
HegnarOnline - Debattforum

De har hele tiden operert med sterkt overdrevne medlemstall, dvs. at tallene de har oppgitt har vært SAMLET for WMI og CCPro, og inkluderer alle som har sluttet. I tillegg inneholder medlemslistene 8-10 prosent ugyldige oppføringer som "testxxxx" eller doble/triple registreringer av samme medlem.
 

Mortenxx

Medlem
Da får du vel jobbe videre her da... PRO U
Nei takk, Tonny.
Jeg bommer temmelig mye på mine egne interesser hvis jeg begynner å hekte meg opp i alle mulige pyramidekonsepter som dukker opp. CCPro fikk oppmerksomhet fordi det frekt og freidig rettet seg inn mot en målgruppe som jeg delvis er en del av, dvs. at jeg kunne gått på konseptet selv under spesielle omstendigheter (hatt de riktige motiver og slike ting).

Vi har ikke fått avklart pyramide-spørsmålet. Dette er egentlig heller ikke viktig, siden konseptet klarte å feile på egenhånd uten å bli stoppet av myndigheter. "Another one bites the dust".
 

Mortenxx

Medlem
CarbonCopyPro har vel egentlig "KOLLAPSET"?
De endringene som foretas nå minner mistenkelig om hva vi har sett i andre pyramider som har kollapset, det at man forsøker å relansere konseptet under nytt navn og med nytt produktsortiment - gi inntrykk av "et nytt konsept med bedre sjanse til å lykkes". Disse forsøkene på å berge et nettverk pleier aldri å lykkes særlig godt.

Ordet "kollaps" ble brukt etter en faktisk vurdering av hva som har skjedd i 2010.
- tidlig i 2010 valgte mange å droppe ordet "CarbonCopyPro" i annonser.
- veldig mange valgte å markedsføre WMI direkte uten å gå omveien om CCPro.

Dette er nødt til å ha påvirket inntektsstrømmen og medlemsgrunnlaget til CCPro, dvs. at CCPro har vært taperen på slike endringer.

I løpet av 2010 begynte CCPro å flørte med en av konkurrentene til WMI - David Bachs "Automatic Millionaire Academy". Dette er i direkte konkurranse med WMI. Det er et tilsvarende pyramideselskap med en lignende produktlinje som WMI har.

David Bachs konsept er kjent under diverse andre navn - "Prosper Learning", "Perfect Prosperity" eller noen andre slike navn. Det har allerede etablert et rykte for å være pyramide i noen land.

Bytte av navn og produktlinje er ikke en sunn utvikling for noe selskap. Deltakerne taper haugevis på slike endringer - de mister mesteparten av arbeidet/pengene de har investert, og må bygge seg opp på nytt med nye produkter (som de attpåtil må BETALE for).

Se for eksempel for deg at du har "gått gradene" i systemet og endelig har begynt å tjene penger på WMI-produktene etter å ha investert 120.000 kroner. Du mister temmelig sikkert minst halvparten av downlinen på grunn av disse endringene, siden de aller fleste i downline ikke har tjent noe i det hele tatt. De som ikke har tjent noe er trolig lite motivert i å bla opp enda mer penger enn de allerede har gjort. De som HAR inntekter fra WMI mister disse inntektene, og de må ut med enda mer penger for å ha sjanse til å erstatte disse inntektene.

Deltakerne BLØR penger på grunn av disse endringene. Her tviler jeg ærlig talt på at folk er villige til å blø penger særlig lenge, eller blø mer penger enn de allerede har gjort. Dette må skape haugevis av frustrasjoner for deltakerne.


Morten
 
Topp