ENK - Under 50.000 , fakturere med moms uansett?

Og bare for å nevne det, selger du varer er det lurt å ha momsen allerede med i kalkulasjonen, selv om du ikke er momspliktig i begynnelsen. Blir litt dumt når du til vanlig har pris 100 og må plutselig øke til 125 pga av momspliktig. ;-)


Jepp, og likeledes for å ta høyde for det at du fremdeles må ut med inngående mva, og denne får du ikke fratrekk for så lenge du ikke er mva-registrert.
 

caines

Medlem
Slik sett er det greit at jeg var produsent / grosist fra første stund og ikke trengte å tenke på om mottakeren ønsket å betale mva eller ikke, da mottaker av faktura uansett var mva-pliktig og fikk tilbake alt av mva.

Til de som er nybegynnere innen regnskap: Det er lett å tenke at man ønsker å være unnlatt mva-pliktighet. Men fordelen er at du får mva-fradrag på det som skaffes til bruk i virksomheten. Dette beløpet kan jo bli nokså høyt etter hva du investerer i og har behov for.

Husk at den fakturaen som gjør at du overstiger kr 50.000 i omsetning eks. mva, skal belastes med mva. Eksempel: Du har omsatt for 49.000 kr, alt uten mva, da du ikke var mva-pliktig. Så sender du en faktura på 2.000 kr eks mva (for selve tjenesten/varen). Her legger du heller ikke til mva. Du skal nå søke om å bli med i merverdiavgiftsmanntallet til altinn.no eller via brev til skatteetaten. Du skal legge ved alle fakturaene som til sammen på 12-mnd periode viser omsetning over kr 50.000. Dette er dokumentasjon du MÅ ha med som vedlegg til søknaden din.

Det tok meg ca 2 uker å få svar. OBS: Jeg søkte etter jeg hadde sendt en faktura på kr 78.000 kr ink mva, og hadde altså allerede påført mva-krav på fakturaen til min kunde. Denne fakturaen tok jeg kopi av og sendte ved som dokumentasjon.

Fikk brev fra skatteetaten tilbake om at det var ok, og at jeg nå var skrevet inn i mva-mantallet da jeg hadde omsetning som oversteg kr 50.000 kr. De kommenterte ikke at jeg hadde "forhåndsregistrert" meg på fakturaen jeg sendte kunden, ved en feiltakelse.

Det riktige skal altså være at du sender faktura på kr 2.000 eks mva og ikke påfører mva. Søker om å bli med i merverdiavgiftsantallet, legger ved dokumentasjon på at du overstiger kr 50.000 eks mva. Får søknaden godkjent. Etterfakturerer mva til din kunde. ELLER alternativ 2 dersom etterfakturering virker komplisert, sender kreditnota på orginalfaktura og sender ny faktura med samme beløp med tillegg for mva slik at beløpet blir riktig og nå også inkluderer mva. Det er altså anledning til å sende kreditnota for å korrigere faktura dersom det er hensiktsmessig. Du gjør smart i å informere kunde om at du kommer til å gjøre dette, så kunden vet din intensjon!


Håper det var til hjelp
 

Tonny Kluften

Administrator
Fikk brev fra skatteetaten tilbake om at det var ok, og at jeg nå var skrevet inn i mva-mantallet da jeg hadde omsetning som oversteg kr 50.000 kr. De kommenterte ikke at jeg hadde "forhåndsregistrert" meg på fakturaen jeg sendte kunden, ved en feiltakelse.

Nemlig. I sin tid når jeg registrerte meg så spurte jeg skatteetaten om det var ok at jeg gjorde det på den måten der. Svaret på tlf var at det var helt ok, det kom ikke til å få noen praktisk betydning selv om det ikke er 100% etter boka.
 
Topp