Transaksjonsprinsippet i praksis

hvoslef

Student
Hei,

Her er et scenario for de som ønsker å bryne seg litt (jeg lurer selvsagt på svaret).

Et selskap tilbyr gratis prøveperiode på sitt produkt, som kunder bestiller på nettet uten å betale noe for. I den anledning, regnskapsmessig, når skal dette forholdet inntektføres?

Når ...
  • Kunden sender ønske om å prøve produktet
  • Varen overleves til transportselskapet
  • Kunden mottar varen, men har ikke betalt
  • Kunden har mottatt varen og har betalt
Tilleggsinformasjon: Selskapet er å klassifisere som "små selskap", et enkeltpersonsforetak. Selskapet opplyser om at varen er deres egen eiendel frem til fakturaen er gjort opp.

Relevant kilde kan være:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regnskap

Hva tror du er riktig?
 
Topp