Pyramide? Wealth Masters International WMI

Mortenxx

Medlem
Jeg lager en ny tråd om dette temaet - rettet mot de som søker etter opplysninger på internett. I øyeblikket er det omtrent ingen "nøytrale" tråder som dukker opp hvis man søker på "WMI" eller "Wealth Masters International" på nettet, så det er på tide å LAGE en slik tråd. Det ga bedre treff da jeg tilføyde ordet "pyramide" i søket, men folk bør treffe på variert info uten å bruke slike metoder.

Begrunnelse:
Flere av deltakerne har fjernet ordet "CarbonCopyPro" fra nettsidene sine, og har isteden fokusert på WMI alene. Søk på dette drukner i positiv markedsføring, dvs. at man bare får vite hva distributørene selv velger å fortelle. Tidligere var WMI "skjult", mens nå er CarbonCopyPro delvis eller helt skjult hos enkelte.

Markedsføringen er også endret fra "heavy internett-markedsføring" til mer gammeldagse "vervemøter", med mange potensielle deltakere samlet samtidig. Det er gjennomført 2 slike vervemøter hittil i år på Edderkoppen Teater i Oslo, med distributører og "gjester" fra hele Skandinavia.

Formålet mitt er rett og slett å bruke denne tråden som en slags "arbeidsplass" for å oppdatere saken til den nye situasjonen. Tråden om CarbonCopyPro begynner å bli litt utdatert og er altfor lang hvis noen skal sette seg inn i temaet (nesten 200 poster).
https://www.webforumet.no/forum/generell-business/4127-carboncopypro-14.html#post83738

Kjapt sammendrag overfor nye lesere:
Temaet CarbonCopyPro og Wealth Masters International har vært diskutert på forumet her i en egen tråd "CarbonCopyPro" i mai/juni 2009, fra midten av august 2009 til januar 2010, og noen få kommentarer mellom januar og juni 2010. Pr. dags dato har disse konseptene status som "mistenkt for å være pyramidevirksomhet", dvs. at det finnes en sak på dem hos Lotteritilsynet som ennå ikke er avklart.

Kritikk har gått på at dette konseptet minner mistenkelig om pyramidelignende omsetningssystem hvor mesteparten av deltakerne er nødt til å tape. Det har også vært kritisert for villedende markedsføring, og for at viktige detaljer i avtaler er skjult i disclaimere som få personer gidder å lese. På andre nettsider har det blitt kritisert for tomme løfter om returrett som ikke overholdes eller har veldig sære betingelser.

Blant positive forhold er at svært få kritiserer innholdet i kursene/opplæringen, men det er også svært få som har satt seg detaljert inn i disse sakene. Produktene ville mest sannsynlig vært lovlige om de hadde blitt solgt "standalone" som kurs og ikke som inntektsmulighet. Muligheten for å selge det "standalone" finnes, men all markedsføring fokuserer på å selge dette som inntektsmulighet.

Forumet her har en noenlunde nøytral holdning til saken - men folk er selvfølgelig ikke 100 prosent nøytrale i noen saker. "Noenlunde nøytral" handler like mye om å kunne se saker fra ulike synsvinkler, unngå å overfokusere på bestemte synsvinkler og andre slike ting. "Nøytralitet" handler også at om at man selv ikke er part i saken.

Forumet pleier normalt ikke å diskutere MLM eller pyramider, dvs. at her møter du ikke "eksperter" på disse temaene. De aller fleste har også gått lei av temaet i tråden om CarbonCopyPro som "varte i evigheter" uten noen konklusjon.

Kjapt sammendrag av presseomtaler:
28.09.2009: «Bli millionær for 229 kroner»
12.01.2010: Advarer nordmenn mot selskaper i gråsonen - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no
19.04.2010: - Nei, vi er ikke et pyramidespill - HegnarOnline

Her er også den mest nøyaktige og omfattende beskrivelsen jeg klarte å finne av lovverket på dette området - Lotterilovens §16 - forarbeidet til endringer i Lotteriloven (2004-2005):
4.3 Blandingsformer - regjeringen.no

I dette dokumentet er det flere av de andre punktene som kan være av interesse. Jeg skal prøve å liste opp noen av disse i et annet innlegg.


Morten
 
Sist redigert:

Mortenxx

Medlem
I noen av de neste postene tilføyer jeg litt mer bakgrunnsopplysninger. Eksempler:
- Produkter og provisjoner.
- Regelverket i Norge og EU
- Bokklubber som eksempel på lovlig nettverkssalg
- om markedsføringen av CarbonCopyPro, ting som var skjult i disclaimere osv.
-- villedning i spørsmål om pyramide
-- markedsføringsmetoder og bruk av psykologiske teknikker
-- GUMP hunting
- Ledernes bakgrunn fra Liberty League International
- hvordan Liberty League utviklet seg i Australia i 2009.
- sammenlignbare konsepter som er dømt for pyramidevirksomhet eller annen form for svindel
- sammenlignbare konsepter som driver lovlig
- kort informasjon om hvilke kilder jeg har brukt på nettet.

Disse tingene vil bli tilført underveis, og ikke nødvendigvis i den rekkefølgen jeg satt opp. Det kommer også litt an på hvordan tråden utvikler seg med hva som passer inn til enhver tid.

Jeg har egentlig NULL formell kompetanse på disse områdene. Den enkelte må selv klare å finne frem til opplysninger hvis de ønsker bedre opplysninger enn jeg klarer å frembringe. Jeg forsøker rett og slett å GI mye av den informasjonen jeg har - ting jeg selv savnet da jeg sjekket dette i 2009.

Morten

------
Kommentar til moderator:
Tråden om CarbonCopyPro har hatt over 20.000 visitors etter at jeg "vekket" den i august 2009. Denne tråden kommer også til å tiltrekke folk som søker på internett - de jakter svært ofte på mer faktiske opplysninger enn det man får i markedsføringen. Vurder om flytting av tråden til et lite aktivt underforum var særlig egnet?
 

Tonny Kluften

Administrator
Bra at du tar opp dette med pyramider og Wealth Masters International WMI.
Grunnen til at tråden er flyttet er at tråden ikke passer der du la den. Kategorien du la den i heter Generell business, med teksten "Generell business-snakk går her. Diskuter e-handel, kunder osv."
Men trøst deg med at Google sender like mange folk til tråden samme hvor den ligger. Og jo flere lenker denne tråden får inn jo høyere ranker den i Google, jo flere får gleden av å lese den.
 
Sist redigert:

Mortenxx

Medlem
Her er litt faktisk informasjon:
Antallet deltakere (CCPro og WMI samlet) var omtrent 400 i januar 2010, dvs. antall deltakere i Norge. Dette var 11 måneder etter at de første få annonsene ble synlig i februar 2009. Antall deltakere på verdensbasis ble oppgitt til omtrent 10.000/170 land i desember 2009.

At mange deltakere skal markedsføre de samme produktene kan bety at det blir "trangt" i markedet. For liten vekst i antall deltakere (januar 2010 til nå) kan bety at konseptet ikke har vært særlig lønnsomt for eksisterende deltakere.

Grunnleggere i Wealth Masters International (WMI):
Grunnlagt høsten 2005 av Kip Herriage og Karl Bessey. Begge var "top earners" i Liberty League International (LLI) mellom 2001 og 2005 (ifølge kilder fra ripoffreport.com). LLI ble erklært for å være pyramidekonsept i Australia i september 2009.
Pyramid schemes alert - NSW Office of Fair Trading

Kip Herriage er selv temmelig diffus om årene 1999-2005, og beskriver det som "selvstendig finansrådgiver". 1999-2001 er fortsatt ukjent.

Også grunnleggerne i CarbonCopyPro (Jay Kubassek, Aaron Parkinson) har bakgrunn fra LLI, ifølge kilder på ripoffreport.com. Jeg har rett og slett googlet navnene på lederne sammen med "Liberty League International", og truffet på gamle saker fra tiden da de forlot LLI. Sporene er blitt fulgt videre og bekreftet andre plasser, jeg bruker vanligvis mer enn 1 kilde.

Det er en haug av likhetstrekk mellom WMI og LLI, så man kan forutse utviklingen i WMI ved å sjekke hvordan LLI utviklet seg. Begge "råmodellene" til WMI (Emerald Passport og LLI) ble erklært ulovlige i Australia i 2009. Dette er sjekket på nettsider til australske myndigheter. Pyramidesaker tar svært lang tid å pådømme, men begge disse har opphørt virksomheten i Australia eller endret konsept og navn.


Morten
 

Mortenxx

Medlem
Tråden er selvfølgelig åpen for kommentarer og innspill fra andre - dette er en helt vanlig forumtråd. Grunnen til at jeg satt opp en slags "plan" i post 2 var for å ha en viss oversikt over hva som kunne være av interesse. Jeg prøver å tilføye slike ting underveis.

Produkter, priser, provisjoner:
Opplysninger om produkter og provisjoner er kanskje mindre interessante nå enn de var på høsten 2009, men her kommer litt nøytral informasjon om produktene:
MPower - 30 dagers "smaksprøve"
M1 Masters program - opplæring og treningsprogram på CD/DVD
M2 Wealth Conference - 3 dagers seminar
M3 Private Wealth Group - 5 dagers seminar

Kompensasjonsplan:
Produkt: Full pris / provisjon totalt (= provisjon til distributør + bonus til mentor):
MPower: $295 / $150 ($100 + $50)
M1: $1995 / $1100 ($900 + $200)
M2: $8995 / $5000 ($4500 + $500)
M3: $13995 / $7750 ($7000 + $750)
MPower+M1+M2: $9995 (resten av infoen manglet)
MPower+M1+M2+M3: $19995 (resten av infoen manglet)

Kilde: wmitoday.com (video under menyvalg "opportunity").
Denne videoen var mindre detaljert på opplysninger enn den jeg så høsten 2009 - mange opplysninger var utelatt mens nye har kommet til. Jeg savner mange faktiske opplysninger som burde kommet frem hvis formålet hadde vært å informere om konseptet. De har isteden fokusert på å "selge" konseptet, dvs. presentere det på en fordelaktig måte overfor potensielle deltakere. Dette er et av de forholdene jeg har kritisert i markedsføringen, det at man holder tilbake viktige opplysninger der slike egentlig burde bli gitt.

Info fra en forhenværende deltaker i Norge:
Internett Markedsføring Med CarbonCopyPro: Wealth Masters International

Mer detaljert kilde:
Wealth Masters International Program Overview
Denne er foreldet, men den gir informasjon om kompensasjonsplanen og produktene som mangler i den offisielle videoen. Denne kilden oppgir lavere provisjon på de første 10 salgene, dvs. at en større del går til mentoren isteden.

Jeg kommer trolig til å påpeke enkelte inntektseksempler fra denne i et innlegg, dvs. at de bruker eksempler som ligger langt over hva som er realistisk. "Hvis man har 5 M2-consultants under seg som hver selger 4 M2 hver i måneden ...". Jeg prøvde å bruke disse tallene for å beregne hvor raskt dette konseptet var ment å vokse, men da ville de hatt trillioner av deltakere nå istedenfor 10-12.000.

Her kommer litt mindre nøytral informasjon:
Jeg fant også regler om minimumssalg, dvs. at bonus fra de under blir utbetalt til noen over hvis man ikke selger nok. Man må stå på for å være berettiget til bonuser. Man må selge minst 1 i måneden 10 måneder i året for å ha rett til bonus, ellers går bonusen til mentoren. Hvis heller ikke mentoren er kvalifisert går bonusen videre til hans mentor, osv. inntil noen er kvalifisert.

Detaljene i dette ble funnet i en omtale jeg leste høsten 2009, med kritikk av at dette rammet de som var lavt nede i systemet. Det er mulig at dette er blitt endret - noen av kildene jeg brukte underveis var litt gamle. Et slik system kan være temmelig frustrende for nye deltakere.

Løfte om utbetalinger "for life" er temmelig misvisende, hvis folk ikke har svært kort levetid igjen. Rent forretningsteknisk er dette et pyramidekonsept og vil ha kort varighet, siden alle inntekter forutsetter at man verver nye deltakere. Man begynner å gå tom for mulige deltakere etterhvert. Da pleier det sjelden å vare lenge før mange deltakere begynner å tape penger, føler seg lurt og begynner å hyle opp om pyramide. Dette pleier å knekke virksomheten når mange nok er vervet - fiasko følger kort tid etter at toppen er nådd.

Den største svakheten i konseptet er at man hele tiden er nødt til å verve nye deltakere, og at størstedelen av deltakerne derfor vil være nødt til å tape. Dette er en klassisk definisjon på pyramider - noen få blir rike på å gjøre mange andre litt mer fattige.

Produktene kan også selges som "membership", altså at man kun kjøper produktene og ikke salgsrettighetene. Jeg ville aldri brukt ordet pyramide hvis de hovedsakelig hadde solgt produktene "standalone". Kravet for å gå klar av pyramideregler er at minst 50 prosent av inntektene ikke er relatert til verving - at de tjenes på ordinært salg av varer eller tjenester.

Det har vært litt delte meninger om innholdet i seminarene, det er de med minst erfaring som vanligvis er mest positive. Noen mener at fokus ikke bør ligge på forelesere, men at hensikter er å mingle med ledere og snappe opp nyttige tips. Folk som forventer tettpakket program med mange foredrag er vanligvis de som er mest skuffet.


Morten
 
Sist redigert:

picxx

Well-Known Member
Man kan vel kalle både VVMI og CCP for en "fork" av et MLM program.
Slik jeg ser det finner man i dag tre "segment" innen MLM/pyramider.

Disse er først rene pyramider, som ikke har noe produkt, men som ensbetinget er "vervelotteri" hvor det alltid er de som sitter på toppen som håver inn penger.
Denne metoden er vel forbudt i veldig mange land.

Så har man disse "fork" eller "kvasi" MLM programmene, som VVMI og CCP er. Hvor produktet er dårlig til middelmådig (ifølge den andre tråden som omhandler CCP), men prisene er skyhøye og det er store ord og intensiv markedsføring av programmet (ikke produktene) som står i høysetet. Slike programmer er vel det man kan kalle å være i gråsonen, og burde vært forbudt, og det er positivt at folk som MortenXX faktisk tar seg tid til å opplyse om slike kvasiMLM programmer.

Så har man rene MLM programmer, hvor det faktisk er produktene som markedsføres, men salget innebærer verving, ikke direktesalg. Kan vel best sammenlignes med f.eks. "residual" inntekt innen affiliateverdenen.
 

Mortenxx

Medlem
Det har kommet en ny omtale om Wealth Masters International på bloggen til Tom Staavi - Stanken av pyramider brer seg igjen | Bloggen til Tom Staavi

Det virker som om noen har registrert seg med hans navn og epost-adresse hos en av selgerne (trolig hos Per Gunnar H.). Interessant fremgangsmåte :)
Jeg har i det siste blitt aktivt forsøkt vervet til noe som lyder navnet Wealth Masters International. Styr unna er mitt råd!

Bloggen gir også oppdatert informasjon fra Lotteritilsynet - dvs. at de foreløpig ikke har konkludert i saken, men at virksomheten har klare pyramidetrekk.
[..]Med bakgrunn i at vi ikke har foretatt en fullstendig vurdering av WMI kan vi imidlertid ikke uttale oss om selskapet rammes av lotterilovens § 16.

Min kommentar:
Det ser ut som om CCPro og WMI har hatt altfor treg utvikling til å bli prioritert, at virksomheter som driver større har fått høyere prioritet (Enigro / Unaico / SiteTalk). Dette er likevel en oppdatert bekreftelse på at det er grunnlag for å mistenke pyramide-virksomhet.

Jeg har skrevet tidligere at den enkelte må bedømme tingene selv, dvs. at det er like "anstendig" uansett hva man tror i pyramidespørsmålet. Nå virker det litt mindre "anstendig" om man fortsatt tror at dette er en lovlig virksomhet, det er blitt mer sannsynlig at det er en pyramide.


Morten
 

espened

New Member
Hei. Er helt ny her, men har allerede hatt MYE moro med diverse innlegg.

Noen kan føle dette som OT, men jeg har moret meg godt med glimrende salgsmetoder og betalingsmetoder fra "olafmoriarty" og "Tonny" + noen til, med tanke på nettstedet "Slik blir du rik!!!1!".

Anbefaler alle å gå inn på siden og finne gode tips. Vet ikke om det er Tonny eller olafmoriarty som står for innholdet, men det er god lesning.

Hilsen Espen.

PS: Jeg - og mange gode venner som jeg av naiv god tro dro inn i svindelen - har også kastet bort en del penger på pyramidespill for mange år siden. Dette var selfølgelig ikke pyramidespill osv... ...helt nytt i Norge med ekspansjon forestående til andre land, og dette skulle alle tjene penger på! Svindel, og atter svindel. Besøk siden til Tonny. Der finner du de virkelig gode tipsene :)
 

Mortenxx

Medlem
Oppdatering av tråden - oktober 2010:
Lotteritilsynet sendte i begynnelsen av oktober en henvendelse til en av de ledende deltakerne, hvor de ber om spesifikke opplysninger og gir 3 uker svarfrist. Det varsles også om at de vurderer å publisere en offisiell advarsel mot selskapet på nettsidene sine.

Kilder:
1.100 nordmenn lokket med helse, velstand og visdom | Næringsliv | Nyhetsarkivet | E24
Lotteritilsynet gransker pyramidelignende selskap | Næringsliv | Nyhetsarkivet | E24
Advokat truer kritikere av WMI og CCP - HegnarOnline

Kildene er tidligere postet og omtalt i tråden "CarbonCopyPro" (rundt post 200 i tråden), dvs. at dette ikke er "nyheter" i saken.
https://www.webforumet.no/forum/generell-business/4127-carboncopypro-14.html

------------------------------------------------------------------------------------
Aktiviteten i Norge gir nå inntrykk av å være delt i 2 forskjellige grupper:
1. Den største gruppen har gitt opp CCPro, og satser kun på WMI. Den satser mer på "tradisjonelle vervemøter" og "face-to-face verving".
2. Den minste gruppen holder seg fortsatt til CCPro som "inngangsbillett".

Den største gruppen er de som tilhører nettverket til Per Gunnar Hoem, Kjetil Rekve, Hasse Andre Johnsgård, Magnus Haga, Carl Krystad, Johan Kloster - nevnt omtrent i den rekkefølgen de har hatt i mine søk på nettet.

Den minste av disse 2 gruppene er de som har Lena Bjorna i upline. Det kan i tillegg kanskje finnes noen distributører som ikke er med i noen av de 2 gruppene, som heller foretrekker å satse selvstendig eller har dannet sine egne "smågrupper".

Gruppene driver både i konkurranse med hverandre og til frustrasjon for hverandre.

-----------------------------------------------------------------------------------
Saken har gått over i en ny fase, den virker nå å være nærmere en avslutning. Såvidt jeg kan bedømme må en haug av deltakere ha trukket seg underveis, og nå har jeg også inntrykk av at mange "lojale deltakere" trekker seg - dvs. folk som har vært villige til varmt å forsvare konseptet tidligere, men som ikke har tilhørt "den harde kjernen".

Det dukker altså opp kommentarer fra deltakere som selv har vært med, og som nå føler at de egentlig ble lurt da de meldte seg inn. Disse deltakerne har førstehånds kjennskap til saken "fra innsiden", og vil ha langt mer effekt enn "vanlige kritikere" når de blir synlige nok. Jeg har unnlatt å referere til slike kommentarer tidligere siden de har vært veldig spredt, eller siden de bare kommenterer overfladiske forhold.

Konseptet har nå haugevis av symptomer på at det er iferd med å kollapse her i Norge. Jeg tolker dette ut fra hvordan Liberty League International kollapset i Australia i 2009, og jeg ser en haug av de samme symptomene her. Kollapsen skjer rett etter at toppen er nådd, dvs. at toppen i Norge har vært mellom juni og oktober 2010 (1100-1200 deltakere totalt).

"Kollaps" betyr ikke et endelig opphør, men det betyr vanligvis at nåværende konsept vil være dødt temmelig snart. De fleste pyramider har en tendens til å gjenoppstå under nye navn og med nye konsepter noen måneder etter en kollaps.


Morten
 

TorsteinO

Art Director & grunder
Jeg hadde det litt moro med pyramidespill på slutten av videregående, dvs ca midten av 90-tallet. Ikke med å lure noen til å bli med, men å gjøre litt narr av de som hadde blitt med, kanskje tilogmed noen av dem forstod hvor dumt konseptet var takket være meg.

Plutselig dukka det nemlig opp en bølge av dette på skolen, og såvidt jeg husker også på ganske mange andre skoler. Når noen spurte om jeg var interessert, så sa jeg at "nei, men hvis de var interesserte, så kunne jeg tilby dem å bli med i et helt nytt et i stedet, der de ville være nesten helt på topp - faktisk allerede i andre ledd". Husker spesielt en vestkantjente som ble litt snurt når hun skjønte poenget mitt: "hva, mener du at... jammen, du kan jo ikke bare...?" "jo, det kan jeg vel, helt fint, her og nå, kom med pengene så skal jeg tilogmed stikke ned på biblioteket og lage et fint sertifikat til deg som sier at du har lov til å selge det videre". Utrolig nok var det ingen som ville kjøpe...
 

allegretto

Medlem
WGI, T5PC, GIICorp... har vert med på alle.. og faktisk hentet ut en god del penger på de.

Men missforstå meg rett.. i bunn og grunn er pyramidespill svindel, og jeg har ingen tro på at nye pyramider som dukker opp skal lykkes.. folk lar seg neppe lure to ganger. WGI var et enganstilfelle når det gjelder pyramidespill.
 

kongen

kongemedlem
Jeg hadde det litt moro med pyramidespill på slutten av videregående, dvs ca midten av 90-tallet. Ikke med å lure noen til å bli med, men å gjøre litt narr av de som hadde blitt med, kanskje tilogmed noen av dem forstod hvor dumt konseptet var takket være meg.

Plutselig dukka det nemlig opp en bølge av dette på skolen, og såvidt jeg husker også på ganske mange andre skoler. Når noen spurte om jeg var interessert, så sa jeg at "nei, men hvis de var interesserte, så kunne jeg tilby dem å bli med i et helt nytt et i stedet, der de ville være nesten helt på topp - faktisk allerede i andre ledd". Husker spesielt en vestkantjente som ble litt snurt når hun skjønte poenget mitt: "hva, mener du at... jammen, du kan jo ikke bare...?" "jo, det kan jeg vel, helt fint, her og nå, kom med pengene så skal jeg tilogmed stikke ned på biblioteket og lage et fint sertifikat til deg som sier at du har lov til å selge det videre". Utrolig nok var det ingen som ville kjøpe...

Det var vel ikke Golden Circle?
 

Mortenxx

Medlem
En kjapp oppdatering:
Klarte ikke fristen for pyramide-spørsmål | Nyhetsarkivet | Næringsliv | E24

Det er strengt tatt ikke noe dramatisk i dette at folk ber om mer tid i en sak. Man har også KRAV på mer tid i mange tilfeller. Dette antyder at WMI har fremskaffet deler av det materialet de har blitt pålagt å fremskaffe, men at enkelte punkter gjenstår.

Jeg begynner forresten å bli temmelig lei av denne saken, så jeg vurderer å poste informasjon som kan påskynde den litt - informasjon som er fritt tilgjengelig på nettet.


Morten
 
Topp