Pyramide? Wealth Masters International WMI

Mortenxx

Medlem
Jeg følger regler om "fair use" for sitater, dvs. at jeg ikke kopierer hele poster med andres utsagn hvis det kan unngås. Jeg sprer ikke kopier av utsagn rundt på nettet, men jeg forteller hvor de finnes og siterer sentrale deler av dem.

Tråden ville omtrent "druknet" i sitater hvis jeg skulle sitert hele poster. Nå lar jeg isteden folk selv velge om ting er av interesse hvis jeg linker til enkelte temaer.

Forumtråder er ment å skulle dø ut av seg selv etter en tid når temaet ikke lenger har noen interesse, dvs. at det er lite bekymringsfullt om noen av kildene forsvinner underveis. Teksten forøvrig vil avdekke mye av innholdet uansett om linker forsvinner.


Morten
 

Mortenxx

Medlem
M1 Masters program
Mesteparten av CD-ene i M1 kan gjenfinnes på disse sidene: nvinc.com/index.htm
By Kip Herriage, CEO & founder of Wealth Masters International
"...NCP is the only company that we refer our clients to for asset protection and incorporation..."
Jeg linker kun til 1 av sidene, den hvor Kip Herriage anbefaler Nevada Corporate Planners (Kip er nummer 2 blant referansene).

Nettsidene er temmelig "slitsomme", jeg har McAfee SiteAdvisor som stadig popper opp advarsler om at nettsidene inneholder uønskede programmer eller nedlastinger.

WMI har altså ikke satt sammen M1-kurset selv, de kjøper det "wholesale" fra en annen leverandør, har smurt på prisen drastisk og selger det som "business opportunity" istedenfor "opplæring".


Morten
 
Sist redigert av en moderator:

Mortenxx

Medlem
Du kan fjerne linken, Tonny.
Jeg får ikke redigert dette selv siden tidsfristen for redigering har utløpt.

Nettsiden jeg linket til ble for tvilsom for meg også. Den tilhører Nevada Corporate Planners (hvis noen ønsker å søke den opp selv). Deler av materialet som tilbys der er felles med deler av M1-pakken - blant annet diverse råd om å opprette firma i Nevada pga. skattefordeler. Metoden er lite aktuell for nordmenn.

En annen del av M1-pakken er 6 eller 8 audio CD-er ("lydbøker") fra Tax Reduction Institute (Sandy Botkin), og heller ikke dette er av særlig interesse for nordmenn. Materialet ser ut til å være 8-9 år gammelt.

Jeg forsøkte rett og slett å grave litt dypere i temaet "WMI's samarbeidspartnere", men jeg tror jeg heller bør stå over dette. Nivået minner mer om "pushing av egne tjenester" enn om seriøs virksomhet.


Morten
 

Mortenxx

Medlem
Kompensasjonsplanen i WMI
Her er en analyse av kompensasjonsplanen fra australske behindmlm.com:
The Wealth Masters International Compensation Plan | BehindMLM
Artikkelen er litt for omfattende til at jeg kan sitere detaljer - jeg vil mest sannsynlig miste vesentlige deler av sammenhengen hvis jeg klipper og limer.

Kjapt sammendrag:
Kommisjon utbetales for inntil 5 nivåer under deg, avhengig av hvor høyt du har kjøpt deg opp i systemet og hvor mange aktive du har i egen downline.

I forhold til den forrige kompensasjonsplanen betyr dette at mer penger flyttes oppover i systemet til de som har stor og aktiv downline, mens utbetalinger til de lavere nede er redusert litt.

CarbonCopyPro er ute av bildet
Samarbeidet mellom CCPro og WMI opphører fra 10. desember 2010, dvs. at WMI anskaffer et annet markedsføringssystem mens CCPro anskaffer et annet konsept å markedsføre ("Automatic Millionaire Academy" eller noe sånt noe).
 

Erlend

Medlem
For meg startet det hele med en enkel søknad ... Det var i januar 2008. På en måte virker det som i går ... og likevel har så utrolig mye skjedd siden da.

Men dette kan jeg love deg -

Hadde jeg ikke handlet på det tidspunkt, hadde jeg ikke sendt inn den søknaden, ville ingenting ha skjedd. INGENTING ville ha forandret seg.

Hvis jeg ikke hadde valgt å stole på min intuisjon om at dette var "the real deal", at dette var den manglende brikken i puslespillet, så ville jeg fortsatt sittet her med hodet i hendene, stresset, engstelig, desperat...

(Sånn som man føler seg når man er over 260 000 kr i gjeld.)

Fra nå av kommer jeg imidlertid til å bruke all min tid på "Automatic Millionaire Academy"

Ja, da er det vel bare å kvitte seg med gjelden folk. Meld dere på Automatic Millionaire Academy :D
 

Mortenxx

Medlem
Ny omtale av Wealth Masters International i media:
Ny pyramidebølge | ABC Nyheter

Artikkelen handler egentlig mer generelt om pyramidebølge, men dette utsagnet er litt spesielt:
Det siste året har Lotteritilsynet fått henvendelser om 28 ulike selskaper med forespørsel om de kan være ulovlige pyramidespill. Så langt har tilsynet åpnet granskning av ett selskap, Wealth Masters International, som ifølge E24 har rundt 15.000 medlemmer internasjonalt.

"Åpne en sak" høres litt mer alvorlig ut enn "har saken til vurdering" og andre slike uttrykk som har blitt brukt tidligere. Det høres ut som om dette er en sak som kommer til å gå videre til ØkoKrim og rettsvesenet.

NB. Jeg har bommet litt på andre tolkninger tidligere. Jeg overvurderte blant annet det forrige tiltaket fra Lotteritilsynet - da de innhentet diverse informasjon fra WMI Scandinavia. Dere kan ikke stole altfor mye på slike tolkninger.


Morten
 

Mortenxx

Medlem
Nå finnes det ganske mange artikler om Wealth Masters International i en blogg i Australia - BEHINDMLM.COM:
Wealth Masters International | BehindMLM

Han er betydelig bedre oppdatert på enkelte endringer som har skjedd eller skjer enn jeg er, selv om han fortsatt delvis tror at de selger "produkter" og ikke "income opportunities".

Jeg har tidligere linket til samme kilde flere ganger, blant annet ved at jeg linket til enkelte artikler om Liberty League International i tråden om CarbonCopyPro (i en annen blogg fra samme person - OZSOAPBOX.COM).

Jeg startet for omtrent et år siden med å fiske etter artikler/tråder om WMI/CCPro i Australia, og dette er et av stedene. Det vil si at jeg spurte konkret etter om han hadde noen tilsvarende artikler om WMI/CCPro som han hadde for Liberty League, tilføyde noe informasjon om aktiviteten i Norge - pluss diverse "salgsarbeid" om at pyramidetemaet så ut til å ha appell på mange, "nå frem til internasjonalt publikum" og andre slike ting. Det vil si at jeg kort og godt prøvde å "selge" ideen om å skrive flere artikler om pyramideselskaper - inkludert WMI og CCPro - for omtrent 1 år siden. Jeg måtte også "selge" ideen forbi at han ikke ønsket å la MLM-stoff bli for dominerende i ozsoapbox-bloggen - "Jeg vet at du ikke ønsker ...". Jeg har også gitt ham noen av kildene han brukte i starten (stort sett WMIs hjemmesider). I tillegg har jeg også forsøkt å unngå å "trykke på" mer enn nødvendig, dvs. at jeg har heller ventet til folk finner temaet selv enn å dytte på dem et tema etter min smak.

Bloggen har forresten omtaler av diverse andre MLM/pyramideselskaper også (hvis noen er interessert).

Hvorfor?
Jeg analyserte på allerede i august 2009 at innsats i Norge - rettet mot norske distributører - ikke ville være særlig effektiv sammenlignet f.eks. med tiltak i USA eller internasjonalt. Den mest effektive taktikken så ut til å være å stoppe selskapet i USA, via amerikanske myndigheter. Nest beste metode så ut til å være å fokusere på engelskspråklige markeder (Australia eller Canada, eventuelt også UK).

Ozsoapbox/behindmlm er rett og slett den beste plassen jeg har funnet for å nå frem til et internasjonalt publikum (på engelsk). Ikke ved å skrive så veldig mye selv, men ved å gi bort sentral informasjon til andre.

Å nå frem i et engelskspråklig marked har vært blant de mest sentrale målene mine i denne saken, men jeg har ikke hatt særlig sans for de mest brukte nettsidene (scam.com osv.) - de er vanligvis for partiske og tilbyr for lite fakta.

Nytt markedsføringssystem "WMI Marketing"
Siste oppdatering er forresten at WMI har fått på plass et markedsføringssystem - "WMI Marketing". Det er et "Reverse Funnel System" av omtrent samme type som CarbonCopyPro, dvs. at du må gjennom diverse "filtre" og BESTILLE opplysninger.
WMI drops Carbon Copy Pro for inhouse marketing system | BehindMLM
WMI Marketing: Reverse funnel recruitment. No retail? | BehindMLM

Svakheten ved disse systemene er at de mister effekt hvis informasjonen finnes lett tilgjengelig på nettet. Folk foretrekker å FÅ de opplysningene de ønsker fremfor en tungvint prosess med bestilling/betaling. Haugevis av folk hopper av hvis man gir dem tilstrekkelig informasjon på et tidlig tidspunkt - mer saklig informasjon enn selgerne er villige til å gi.


Morten
 

Mortenxx

Medlem
Juridisk stoff - "MLM ABC"
http://mlmatty.com/abc.php
Linken fører til et skriv fra en MLM-advokat som forsøker å forklare hva som er lovlig og ulovlig, i forholdet mellom rekruttering og salg.

Forklaringsmodellen hans kan være litt vrien å forstå, med en "ABC-modell" helt øverst mens forklaringene ofte kommer langt nede i teksten. Det er også en feil i nummereringen under punkt A - riktig nummerering er A1 A1 A2. Punkt B kan overses. Punkt C er egentlig det viktige.

Kjapt sammendrag:
A1. om varene KAN selges i detalj, og om de BLIR solgt i detalj
A2. om distributørene har rett til å verve nye distributører
C1. Kompensasjonsplan som kun belønner salg
C2. Kompensasjonsplan som belønner verving (INDIREKTE belønning er lovlig).

C2 alene er sannsynligvis ulovlig pyramide. Uten C1 og A1 belønner denne kompensasjonsplanen selve vervingen av nye deltakere direkte. Både selskapet og distributøren tjener penger på å selge selve forretningsmuligheten - ikke på å selge produkter. Lovlig MLM forutsetter at hverken selskapet eller konsulentene tjener penger på å introdusere nye deltakere til konseptet, men det tillater at man tjener penger på etterfølgende salg foretatt AV den nye konsulenten (i motsetning til "salg TIL den nye konsulenten").

Interne "forbrukere"
Han har også et avsnitt om de tilfellene hvor "kunde" og "distributør" er samme person. Det er fullt tillatt for en kunde å velge distributørstatus f.eks. for å oppnå rabatt, men selskapet bør ikke ha bare slike kunder. Hvis man ikke har "vanlige kunder" er det høyst sannsynlig en feil i konseptet - varene er rett og slett ikke beregnet på et detaljmarked (konseptet feiler på punkt A1).

Retten til å verve nye distributører
Det er denne retten som skaper mest trøbbel for selskaper og fører til at myndigheter gransker konseptet - og ofte til at selskaper stenges eller må redesigne konsepter. I et seriøst selskap må det være en viss balanse mellom ekte kunder og retten til å verve, slik at hoveformålet hele tiden handler om salg og ikke om verving.

CCPro og WMI
Her må juristene bedømme om disse driver lovlig eller ulovlig, men såvidt jeg kan bedømme har konseptet mange feil i forhold til denne advokatens tolkning.

Både selskapet og konsulentene tjener penger på å introdusere nye deltakere til konseptet, de får direkte betalt for selve introduksjonen. Det er selve vervingen som er et hovedformål og en hovedinntektskilde, mens salg av produkter er av underordnet betydning. Detaljmarkedet for produktene er omtrent ikke-eksisterende.

Deltakere i konseptet er først og fremst "income opportunity seekers", ikke folk som først og fremst er interessert i kurs og seminarer - dvs. at de ikke er "ekte forbrukere" av varer og tjenester. Et eventuelt forbruk av varer og tjenester er relatert til å "kjøpe seg oppover i systemet", altså til muligheten til å oppnå bedre inntekter.

"Faktiske forhold" teller mer enn "teoretiske muligheter":
- om varene KAN selges i detalj betyr lite hvis de ikke BLIR solgt slik i praksis.
- en "distributør" som kun kjøper til eget forbruk er teknisk sett en "kunde". Han er "distributør" hvis han forsøker å selge produktene (selv om han ikke lykkes med salg).
- varer som markedsføres som "inntektsmulighet" er ikke produkter, her er det selve forretningsmuligheten som blir markedsført i praksis.


Morten
 

Mortenxx

Medlem
Erklært for å være pyramide
Wealth Masters International er nå offisielt erklært for å være ulovlig pyramide
Pyramidespill må legge ned i Norge | Næringsliv | Nyhetsarkivet | E24
Alle fire kriteriene avdekket at WMI faktisk er et pyramidespill:

1.Inntektene i WMI stammer i størst grad stammer fra verving av medlemmer, ikke salg av produkter
2.Man må yte vederlag for å oppnå inntekter i WMI
3.Det koster å være medlem av WMI og produktene virker klart overpriset
4.WMI har et pyramidelignende omsetningssystem

Saken er temmelig sikkert ikke avsluttet med dette. Pyramider pleier å gjenoppstå under nye navn og konsepter, med de samme deltakerne. :)


Morten
 

kongen

kongemedlem
Og dermed ble det slutt på WMI:

"Det nystartede selskapet WMI Skandinavia AS er dermed pålagt å stanse driften i Norge. Det samme gjelder WMIs medlemmer. Herunder vil det være forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system"

"Lotteritilsynet skriver i sitt vedtak at hvis ikke salget av WMIs produkter stoppes i Norge, vil kan det føre til forelegg eller tvangsmulkt."


Pyramidespill må legge ned i Norge | Næringsliv | Nyhetsarkivet | E24
 

Mortenxx

Medlem
Korreksjon: VARSEL, ikke et VEDTAK
Brevet fra Lotteritilsynet er et varsel om vedtak, ikke et vedtak. Forskjellen er temmelig vesentlig - det betyr at det ennå ikke er fattet et vedtak i saken.
- WMI kan innen 3 uker sende inn bekreftelse på at virksomheten har opphørt - og mest sannsynlig unngå at det fattes noe vedtak fra Lotteritilsynet.
- De har også mulighet til å bestride vedtaket innen 3 uker, eller ignorere hele varslet. Da vil det bli fattet et vedtak fra Lotteritilsynet på at WMI driver ulovlig. Vedtaket kan påklages til Lotteriklagenemnda innen en tidsfrist (6 uker?).

Fortsatt virksomhet er ulovlig først om 3 uker - hvis varslet ignoreres/bestrides og det fattes et vedtak. Hvis et vedtak påklages kan de fortsatt drive virksomheten ("ulovlig" ???) inntil saken er behandlet av Lotteriklagenemnda.

Brevet fra Lotteritilsynet finnes her:
http://www.lottstift.no/dav/f64473c402.pdf
Spesifikasjon på at dette er et varsel finnes på side 15 under "Konklusjon". Brevet inneholder ellers en haug av opplysninger om vurderingen av produktene og virksomheten,


Morten
 
Topp