Uføretrygdet NUF-eier

kongen

kongemedlem
Kan en person som er 100% uføretrygdet eie (ikke jobbe) et NUF selskap uten at det går utover trygda?
 

picxx

Well-Known Member
En som er 100% ufør kan vel ha 1/2 (eller var det 1) G i inntekt i tillegg til sin trygd uten at det får innvirkning på trygdens utbetaling.
 

kongen

kongemedlem
Takk for svar.

Vil inntekt være kun lønn eller kommer også utbytte inn under inntekt?
 

tyr897

Medlem
Nå er ikke akkurat trygdesystemet min sterkeste side, men på de fleste andre områder skiller en mellom kapitalinntekt og arbeidsinntekt.

Navs sider står det også blant annet
Det første året du mottar hel (100 prosent) uføreytelse, vil uføregraden bli redusert i takt med eventuell arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Når det har gått mer enn ett år siden du fikk vedtak om uføreytelse, kan du ha en arbeidsinntekt på inntil ett grunnbeløp (kalt friinntekt) før uføregraden blir redusert.

Med andre ord nevner de spesifikt kun arbeidsinntekt, og det logiske er da å anta at kapitalinntekt holdes utenfor. Men den enkleste måten å finne det ut på er kanskje bare å sende en mail og spørre.
 

tulling99

Medlem
Altså, man kan jo være uføretrygdet fordi man ikke kan jobbe og samtidig være aksjonær i en million selskaper..
 

picxx

Well-Known Member
Altså, man kan jo være uføretrygdet fordi man ikke kan jobbe og samtidig være aksjonær i en million selskaper..

Selvsagt, men har du jo da f.eks. 5 kr. i utbytte på hvert selskap i året hadde man vel neppe kjempet så hardt for å få beholde sin lille uføretrygd?
Det var jo det spørsmålet dreide seg om.
 
Man kan sitte som eier av bedrift som uføretrygdet. (Oppklart).
Man kan tjene 1G uten at dette påvirker uføregrad eller utbetaling. (Oppklart).

Men, hvis jeg ikke tar feil så kan man ikke tjene penger det første året man er 100% Ufør.
Min mor ble nettopp 100% ufør.
Hun har i lang-lang tid drevet med hatt håndarbeid som hobby og solgt dette på fritiden.
Nå må hun ta ett "hvileår" på dette område i følge NAV.
 

caver911

Medlem
Hei
Siden jeg er i samme situasjon selv så er jeg nysgjerrig på hvordan det går med "nuf" firmaet og om du har fått til noe?

Står i fare for å bli 100% uføretrygdet, men med min kreative hjerne jobber konstant med ideer dvs webprodukter. Hadde vært artig å vite om det fins fremtidsutsikter for de som ikke kan jobbe normalt og følge vanlige tider. Hadde jo vært artig å kunne bidra med f.eks et NUF firma, man kunne selv fått eventuell kapitalinntekt og staten hadde fått noen ekstra skattekroner hvis firmaet er en suksess.

Ønsker å starte en idebasert bedrift, hvor andre bedrifter gir provisjon fra tjenesten man har hjulpet de i gang med. Man er en ideskaper, rådgiver og retningstyrer, dvs i min situasjon kan jeg bruke min kreativitet til å komme med grunnide og deretter veileder/rådgiver ettersom firmaet utvikler ideen. Har nå et x antall ideer som trenger de riktige samarbeidspartnere. Akkurat nå, er hendene mine bundet siden jeg er avhengig av min inntekt fra NAV :)

Vil gjerne hvordan det går med entreprenøren som startet denne tråden også:)
 

kongen

kongemedlem
Nå har ikke jeg vært i den situasjonen, men lurte på det angående en bekjent som kjedet seg av å være uføretrygdet.

Nå vet ikke jeg situasjonen din, men hvis du står i fare for å bli uføretrygdet så bør vel kanskje behandling/pleiing av skadene være førsteprioritet før det går så langt at du blir ødelagt for livet??
 

Britta

stoffdronning
....
Står i fare for å bli 100% uføretrygdet, men med min kreative hjerne jobber konstant med ideer dvs webprodukter. Hadde vært artig å vite om det fins fremtidsutsikter for de som ikke kan jobbe normalt og følge vanlige tider. Hadde jo vært artig å kunne bidra med f.eks et NUF firma, man kunne selv fått eventuell kapitalinntekt og staten hadde fått noen ekstra skattekroner hvis firmaet er en suksess.

Ønsker å starte en idebasert bedrift, hvor andre bedrifter gir provisjon fra tjenesten man har hjulpet de i gang med. Man er en ideskaper, rådgiver og retningstyrer, dvs i min situasjon kan jeg bruke min kreativitet til å komme med grunnide og deretter veileder/rådgiver ettersom firmaet utvikler ideen. Har nå et x antall ideer som trenger de riktige samarbeidspartnere. Akkurat nå, er hendene mine bundet siden jeg er avhengig av min inntekt fra NAV :)

Hvis du har god tro på at du kan jobbe såpass mye med ideer er du vel neppe 100% arbeidsufør men har en restarbeidsevne som kan brukes for å avlaste trygdekassene.
Det du planlegger er da intet annnet enn å lure NAV.

Hilsen, Britta
 
Topp