Terje E.

Enkel beskjæring av trær og busker

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Det er best å beskjære trær og busker om sommeren når  planten raskere kan hele sårene etter greinsaksa. Beskjær kun hvis du har en god grunn til det.

Er det nødvendig å beskjære trær og busker i hagen?
Det er ikke nødvendig å beskjære trær og busker i hagen. Plantene har normalt best av ikke å bli beskåret. Når du beskjærer gir du planten et sår som den skal bruke energi på å hele. Såret etter sagen eller beskjæringssaksa kan også bli infisert med bakterier eller sopp og det svekker planten ytterligere. Derfor skal du bare beskjære trær og busker i hagen hvis det er en god grunn til det.

Hvilke grunner kan det være til å beskjære trær og busker?
Det er sjelden nødvendig å beskjære for plantens egen skyld. Den har best av å vokse fritt og naturlig uten inngrep fra sag eller saks. Det er imidlertid enkelte unntak.

Beskjæring for plantens skyld
Du bør beskjære for plantens skyld, hvis:

 • Greinene er skadet, visne eller angrepet av sykdom.
 • Greinene vokser på tvers av andre greiner slik at de gnir mot hverandre og det blir sår i barken.

Beskjæring for din skyld
Det kan imidlertid være andre gode grunner til å beskjære hagens trær og busker. Det kan f.eks. være, fordi:

 •     Planten skygger for mye eller har blitt for sto, slik at den tar for mye plass i hagen, sjenerer forbipasserende eller tar utsynet for trafikanter på veien.
 •     Du ønsker å forynge planten slik at den blir tett nederst og ikke for høy.
 •     Du vil gi planten en bestemt form, f.eks. ved å forme den langs et espalier , en pergola eller en rosenbue eller ved å formklippe hekker el.lign.
 •     Du ønsker å fjerne villskudd eller rotskudd. Rotskudd er skudd nær ved jorden som får planten til å bre seg. Villskudd er skudd fra den grunnstammen som en foredlet plante er podet på, f.eks. en rose.

Beskjæring av frukttrær

Når det gjelder frukttrær, kan det være spesielle grunner til å beskjære:

 •     Frukttreet kan holdes i en høyde hvor du kan nå opp og plukke fruktene.
 •     Beskjæring gir større frukter.
 •     Det kan komme mer lys til fruktene slik at de modnes bedre.

I private hager er det imidlertid sjelden nødvendig å beskjære frukttrær slik som det er hos profesjonelle fruktdyrkere. Du kan la trærne utvikle seg helt naturlig hvis du foretrekker det. Det blir de kanskje rett og slett vakrere av.

Hvilke ulemper er det ved å beskjære trær og busker?
Det er en del ulemper knyttet med å beskjære trær og busker:

 •     Planten skal bruke energi på å lege sårene etter beskjæring. Beskjæring kan i verste fall svekke planten så mye at den dør. Men heldigvis går det sjelden så galt.
 •     Det kan være vanskelig å forutsi hvordan resultatet blir fordi beskjæringen stimulerer planten til å sette en masse nye skudd. Dette er en ulempe hvis formålet med beskjæringen er å få planten til å ta mindre plass. Det kan være en fordel hvis du gjerne vil ha en tettere eller kraftigere plante.
 •     Det er hardt arbeid å beskjære, særlig store busker eller trær med tykke greinene.
 •     Det kan være nokså farlig å beskjære høye trær, det er en god idé å få profesjonell hjelp til å utføre dette arbeidet.

Når skal du beskjære trær og busker?

Hageekspertene er ikke helt enige om når på året det er best å beskjære trær og busker. Noen mener at sommeren er det eneste riktige tidspunktet. Andre mener at du kan gjøre det året rundt avhengig av hva som passer deg best.

Tradisjonelt har gartnere beskåret trær og busker om vinteren. En begrunnelse var at plantene hadde best av å bli beskåret når de var i hvile. En annen var at det var praktisk å legge beskjæringsarbeidet på et tidspunkt av året hvor det ikke var så mye annet å gjøre i hagen. En del undersøkelser har imidlertid vist at plantene har best av å bli beskåret om sommeren hvor de er i vekst og derfor raskere kan hele de sårene de får ved beskjæringen. Noen planter tåler ikke å bli beskåret om vinteren.

Hvis du skal beskjære et tre hardt er det aller beste tidspunktet i august. På det tidspunktet er treet fremdeles i god vekst slik at det heler sårene raskt. Samtidig er treet ikke så tilbøyelig til å sette en masse nye skudd som det vil være tidligere på sommeren.

Les også: Slik planter du i hagen

Fordeler ved sommerbeskjæring

 •     Sårene etter beskjæringen heler raskere fordi planten er i vekst.
 •     Stort sett alle planter tåler sommerbeskjæring.
 •     Det kommer ikke så mange nye skudd. Det er en fordel hvis du vil begrense plantens størrelse.
 •     Du kan bedre tenke deg til hvordan resultatet blir fordi planten har blader.
 •     Været er bedre og mer behagelig å arbeide i.

Fordeler ved vinterbeskjæring

 •     Planter setter mange, nye og kraftige skudd neste vår. Det er en fordel om du ønsker en kraftigere eller tettere plante.
 •     Du kan komme lettere til og se hva du gjør når treet ikke har blader.
 •     Det er ikke så mye annet å gjøre i hagen om vinteren.

Hvilke planter tåler ikke vinterbeskjæring?

Det er ikke alle trær og busker som tåler å bli beskåret om vinteren. Det gjelder blant annet:

 •     Frostfølsomme busker som f.eks. rose, sommerfuglbusk, syrisk rose og lavendel tåler ikke særlig godt å bli beskåret om vinteren. De beskjæres best sist i april når det ikke lengre er risiko for hard frost.
 •     Eviggrønne. Mange eviggrønne tåler ikke å bli beskåret fordi de ikke kan sette nye skudd fra den nakne stammen. Hvis de skal beskjæres skjer det best i perioden fra mai i august. De nye skuddene tåler lite frost. Det er derfor også det beste tidspunktet å formklippe eviggrønne hekker og andre planteskulpturer.
 •     Steinfrukter (kirsebær, plomme, mirabel) som lett får soppsykdommer hvis de beskjæres om vinteren. De bør beskjæres fra juli i september når fruktene er plukket.
 •     Planter som blør, de mister masse saft hvis de beskjæres om vinteren eller tidlig på våren. De beskjæres best om sommeren fra juli i september. Det gjelder: bjørk, valnøtt, lønn, morbær, hjorttakstre, ekte kastanje, solbær, rips, vindrue og kiwi.
 •     Vårblomsterbusker, f.eks. kirsebærkornell, forsytia og syrin. Disse buskene kan tåle å bli beskåret om vinteren, men det går ut over vårens blomsterflor. I stedet bør de beskjæres like etter blomstringen slik at de kan rekke å danne blomsterknopper innen neste vår.

Hvordan beskjærer du trær og busker?

Enten du beskjærer om sommeren eller om vinteren er metoden den samme.

Gode råd, før du går i gang:

 •     Start med å få klart for deg hva  formålet med beskjæringen er.
 •     Sørg for at beskjæringssaksen eller sagen du skal bruke er skarp slik at snittet blir så rent som mulig. Det gir mindre risiko for at såret blir angrepet av bakterier eller sopp.
 •     Det er lett å bli grepet av arbeidet og ende med å få skåret bort alt for mye. Så husk å trå tilbake noen skritt innimellom og vurder resultatet.
 •     Det er utrolig hvor mye plass treets eller buskens greiner opptar når de er skåret av og ligger på gressplenen. Så tenk over hvordan du skal bli kvitt hageavfallet. Mindre greiner, kvister og blad kan legges i komposten, mens større greiner kan brukes til ved eller lages til flis med en flismaskin. Du kan også kjøre greinene på avfallsplassen.

Beskjæring av trær

Når du beskjærer trær skal du sørge for å skjære av greinen helt inne ved stammen, men uten å skjære i selve stammen. Det er viktig å bevare den ringen som sitter omkring roten på greinen (greinkragen), siden det ellers er vanskelig for treet å lege såret. Hvis greinen er tykk og tung bør du fjerne den i flere biter da den ellers kan rive av barken på stammen når den faller ned.

Grenen fjernes best på følgende måte:

beskjaring-1 Illustrasjon 1: Sag først et snitt nedenfra et stykke ute på greinen.

beskjaring-2

Illustrasjon 2: Sag deretter greinen av oppefra litt lengre ute på greinen.

beskjaring-3

Illustrasjon 3: Fjern til slutt den siste stumpen grein helt inn til greinkragen.

Beskjæring av busker

Mange busker som får lov å vokse naturlig blir etter hvert temmelig høye og åpne nederst. Busken kan etter hvert bli til et vakkert lite tre hvis du stammer den opp ved å fjerne de nederste greinene til en viss høyde slik at busken får en eller flere stammer og en krone.

I noen tilfeller er det en ulempe at busken blir for høy eller for åpen nederst. Det gjelder f.eks. hvis den brukes i en frittvoksende hekk eller et gjerde hvor den skal avskjerme hagen.

Du kan forynge busken ved å skjære ned alle greinene ca. 20 cm over jorden. Året etter vil busken sette en masse nye skudd fra bunnen slik at den blir fin og tett igjen. Det kan være nødvendig å fjerne en del av de nye skuddene slik at resten har plass til å utvikle seg skikkelig. Det er best å rive dem av da de ellers setter flere nye skudd.

Du kan også holde busker unge og tette ved å fjerne de eldste greinene – dvs. de kraftigste og mørkeste – en gang i året f.eks. like etter at busken har blomstret. De skal skjæres av ca. 20 cm over jorden.

Beskjæring av roser

Det er stor forskjell på hvor mye roser skal beskjæres, det avhenger av arten.

 •     De ville rosebuskene trenger stort sett ikke å bli beskåret. Her fjerner du bare døde og syke greiner. Hvis busken er blitt svært tett og floket eller den mistrives kan du forynge den ved å klippe den ned helt, ca. 20 cm over jorden.
 •     I et klassisk rosebed med lave, storblomstrete roser skal rosene skjæres temmelig kraftig om våren. Hvis du skjærer dem helt ned til ca. 20 cm over jorden får du få, men meget store blomster. Du kan også nøye deg med å skjære dem halvt ned, da få du flere, men litt mindre blomster.
 •     Historiske roser og de nye engelske rosene i gammeldags stil blir vakrest hvis de får lov å bli til litt høyere busker. Her anbefales det å skjære skuddene cirka en tredjedel i april.
 •     Klatreroser beskjæres så lite som mulig. Fjern bare døde og visne greiner og de greinene som stritter for mye ut fra stativet eller espalieret som rosa er bundet opp til. Du kan forynge klatrerosa ved å skjære et par av de gamle stammene helt ned og la nye, lange skudd fra bunnen ta over.

Du bør alltid beskjære rosen like over en knopp som vender utover. Da vil den nemlig sette et nytt skudd her som vokser vekk fra stammen. Det gjør at rosebusken blir mer åpen og dermed mindre mottakelig for soppsykdommer og lignende.

Klipp av de visne blomstene også på roser som blomstrer flere ganger. Dermed får du flere blomster senere på sommeren.

Flere gode råd om beskjæring
Det er skrevet mange bøker om kunsten å beskjære hagens trær og busker som du kan finne i bokhandelen eller på biblioteket. Det er massevis av lesestoff å gå i gang med hvis du vil vite mer om emnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *