Terje E.

Hva er en Bistandsadvokat?

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Etter straffeprosessloven § 107 a første ledd har fornærmede en ubetinget rett til å få oppnevnt bistandsadvokat ved en rekke lovbrudd, som grov vold, trusler, seksuelle overgrep eller pårørende som har mistet noen som følge av en straffbar handling.

Ordningen med bistandsadvokat i retten ble innført i 1981.

Vilkåret for oppnevning er, etter en lovutvidelse i 2008, at det dreier seg om en sak om alvorlige sedelighetslovbrudd, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, menneskehandel eller brudd på besøksforbud.

Fornærmede har i disse sakene rett til å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges bekostning.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmede og etterlattes interesser i forbindelse med anmeldelse, under etterforskning og i retten. Det kan dreie seg om å gi informasjon om sakens fremgang, saksdokumenter eller gangen i rettssaken. En viktig del av bistandsadvokatens arbeid er å fremme eventuelle erstatningskrav.

bistandsadvokatBistandsadvokaten kan også støtte fornærmede utenfor rettssalen med oppgaver som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken, slik som nødvending helse- og sosialhjelp e.l.

På grunn av det frie bistandsadvokatvalg er det ikke grunnlag for å pålegge fornærmede å ha felles bistandsadvokat i de sakene hvor fornærmede har rett til advokat.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *