Terje E.

Hvordan unngå pengekrangel i parforholdet

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

«Når krybben er tom, bites hestene»

Slik lyder det gamle ordtaket som betyr at det oppstår problemer mellom mennesker når det er knapphet eller mangel på noe.

«Sine cerere et libero friget Venus» lyder et nesten identisk ordtak på latin som betyr at uten mat og vin så fryser Venus, som ifølge gresk mytologi er kjærligheten og skjønnhetens gudinne.

At økonomi kan tære på selv den største kjærligheten er det nok flere som kan nikke gjenkjenne til. Derfor gir vi tips til hvordan man gjør økonomi til noe positivt i parforholdet.

Man kan dele opp par i to kategorier, den kategorien hvor man aldri har noen penger og de som har en god økonomi, men aldri får snakket om den og om planer fremover som innebærer økonomiske forpliktelser. Slike planer kan være 50 årsdag, hytte, ferie og så videre.

Pengevanene følger deg
Når man blir et par så følger pengevanene med inn i parforholdet. Samme det hvor mye vi ligner hverandre så blir måten vår å bruke penger på aldri den samme som partneren sin måte. Hvis vi ikke er oppmerksomme på pengevanene våre så gir det konflikter og diskusjoner. Når vi for eksempel spiser så gjør vi det på en ubevisste plan og på samme måte er det med penger.

Her kan du finne tips for at økonomien skal bli en positiv ting. Tipsene henvender seg primært til par som har økonomisk overskudd og mindre til de parene som har underskudd da problematikken deres starter et annet sted. De som ikke har penger har en annen problematikk, de bør få et overblikk over inntekter og faste utgifter. Når den tingen er i orden og man skal se på forbruket så kan man bruke tipsene her.

Hold et månedlig pengemøte
Sørg for å holde et møte en gang i måneden hvor dere gjennomgår økonomien. Møtet skal vare i ca 50 minutter og under her kan du se hvordan møtet skal foregå.

Før møtet skal dere sørge for å finne frem for eksempel et eggur, en smarttelefon eller noe annet dere kan følge tiden på. Dere skal dessuten sørge for å forberede et par ting til før møtet går i gang.

Slik holder dere møtet
Det er fire punkter dere skal nå igjennom på det månedlige pengemøtet:

 • Selvforberedelse – 5 minutter
 • Evaluering – 15 minutter
 • Behov innen neste møte – 15 minutter
 • Ønsker og drømmer – 15 minutter

Selvforberedelse
Som så mange andre møter er det viktig at man sørger for å være velforberedt. Bruk fem minutter på å svare på følgende spørsmål:

 • Hva har jeg gjort som er bra siden det siste møtet?
 • Hva kan vi lære av det?
 • Hva opplever jeg at du har gjort som var bra siden siste møte?
 • Hva kan vi lære av det?
 • Hva er målet mitt til neste møte?

Evaluering
Med utgangspunkt i selvforberedelsen skal selve evalueringen drøftes på bakgrunn av disse tre spørsmålene:

 • Hva har vi tenkt om økonomi siden sist?
 • Hva har vi følt om penger og økonomi siden sist?
 • Hva har vi gjort med penger og økonomi siden sist?

Bruk ti minutter på å besvare spørsmålene og husk på at det ikke dreier seg om å bebreide eller beskylde hverandre for noe, det handler om å være ærlige.

Deretter skal dere bruke de siste 5 minuttene på å snakke om statusen på kontoene deres og her er det viktig å være oppmerksomme på rentesatser, restgjeld og saldoer, da det gir en følelse av hvordan økonomien deres utvikler seg fra måned til måned.

Behov innen neste møte
Under dette punktet skal dere finne fram til hva dere har behov for å anskaffe dere innen det neste møte. Det kan for eksempel være at det er bruk for nye sko, en parkdress, nye bildekk eller annet og hvis det ikke er råd til alt så er det viktig å bli enige om hva som skal prioriteres.

Ønsker og drømmer
Det er innimellom godt å minne hverandre på  hvilke drømmer og ønsker dere har for framtiden, og sammen bestemme hva dere skal gå etter.

Dere får ikke flere penger
Hvis dere sørger for å holde pengemøtet en gang i måneden og holder de avtaler dere inngår så vil forholdene deres til penger og økonomi langsomt endre seg. Dere får ikke flere penger, men dere får innblikk i hverandres tanker og følelser om økonomien, dere får et overblikk og blir tvunget til å prioritere og blir mer bevisst om hva dere bruker pengene deres på.

Viktigst av alt får dere fokus på drømmene deres og kan begynne å legge planer slik at dere kan få realisert dem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *