Vi klikker stadig oftere på newsfeed- og display-annonser

Category: Annonsering 177 0

klikke-annonserKlikkraten på annonser i Facebook News Feed og Google Display Ad Network øker stadig, mens veksten i sponsede søkeresultater avtar. Dette fremgår av en ny undersøkelse om markedsføringstrender Adobe utførte i fjerde kvartal 2015.

Undersøkelsen viser at klikkfrekvensen (CTR) for newsfeed-annonser på Facebook var 36 prosent høyere i fjerde kvartal 2015 enn i samme periode året før. Klikkfrekvensen for Google Display-annonser var 27 prosent høyere i fjerde kvartal 2015 enn i samme periode året før.

Veksten i sponsede søkeresultater (betalte søk) avtar ettersom annonsørene fokuserer på andre kanaler. Globalt var veksten 3 prosent i fjerdekvartal 2015, ned fra 12 prosent vekst i samme periode året før. Til sammenligning falt veksten i Europa fra 17 til 5 prosent.

– I løpet av de siste årene har fokus endret seg mot en sterk brukerorientert markedsføring kombinert med programmatiske løsninger. Det er derfor ikke noen overraskelse at vi ser en avtakende vekst i betalte søk. Teknologien har utviklet seg og kan i større grad koble hele kundereisen og levere relevante opplevelser. Potensialet for videre vekst på dette området er enormt, sier Håkan Cedéll, Business Manager for Adobe Media Optimizer.

Om undersøkelsen

Adobes «Q4 2015 Digital Advertising Report» er basert på anonyme, aggregerte data fra Adobe Marketing Cloud. Resultatene i Q4 2014 og Q4 2015 er basert på mer enn 400 milliarder digitale annonsevisninger fra sosiale og søkeplattformer (som f.eks. Google, Facebook, Yahoo, m.fl.) og brukeraktivitet på mer enn 4000 hjemmesider på tvers av bransjer. Les mere her.

Legg til kommentar