Terje E.

Bygge garasje uten søknad

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Juli 2015 ble det gjort store endringer i Plan-og bygningsloven- enkelt sagt ble det åpnet for at mange flere mindre bygg og tiltak ble unntatt kravet til søknadsplikt. Til stor glede for mange-og ikke overraskende til ergrelse for endel naboer også….

Noe av det mest populære var at det ble tillatt å bygge garasje uten å søke -altså vanlige garasjer for en eller to biler uten loft. Dette er (utenom bolig selvsagt) det bygget de fleste har, og med dagens tilgang til materialer og også ferdige garasjesett er det overkommelig for de fleste som er litt handy-eller har kjente som er det- å sette opp en garasje uten å bruke byggefirma.

Det viktigste når man skal bygge garasje uten å søke er å forsikre seg om at man kan nettopp det- for det er endel krav som må oppfylles dersom man skal slippe turen innom teknisk etat for å søke først:

Det er viktig å huske at ALLE disse kravene må være oppfyllt skal man kunne bygge garasje uten å søke:

– Garasjen må være frittliggende (altså ikke henge sammen med bolig, bod, hagestue eller andre bygg)
– Garasjen må plasseres på bebygd eiendom (dvs bolig eller fritidseiendom)
– Garasjen må ha verken bruksareal eller bebygd areal over 50 m2
– Garasjen skal ikke brukes til beboelse
– Garasjens mønehøyde kan ikke overstige 4,0 meter
– Garasjens gesimshøyde kan ikke overstige 3,0 meter
– Garasjen kan kun oppføres i en etasje og uten kjeller
– Garasjen må ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra nabogrensen
– Garasjen må ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter annen bygning på egen eiendom
– Garasjen må ikke plasseres over vann- eller avløpsledninger

Når du har kontrollert at garasjen du planlegger ikke bryter noen av kravene over er turen kommet til å ta kontakt med kommunen- for selv om garasjen oppfyller kravene over må du forsikre deg om at den ikke bryter noen planbestemmelser, og her er det mange som går på en liten smell. Det er nemlig du som har ansvar for å sjekke planbestemmelsene for din eiendom før du bygger.

Bygger du garasje uten å søke og det i ettertid viser seg at den er for nær veg, at den er i veien for fremtidig fortau eller annet er det fare for en dyr lærepenge. Kontakt derfor kommunen og be om å få plankart og planbestemmelser for din eiendom!

Viktige momenter du bør sjekke ut er blant annet:

-Avstandskrav til veg-dette kan variere fra bare en meter til flere titallsmmeter avhengig av hvilken vegtype det er og om det er plane rom å utvide den
– Bestemmelser for størrelse og utforming for garasjer, noen planer har egen bestemmelser om dette
– Utnyttelsesgrad (hvor stor del av eiendommen som kan bebygges) for eiendommen, spesielt i litt eldre eneboligområder kan dette være strengt regulert

Når du så har avklart alt dette er du klar for bygging- og vi anbefaler en liten småprat med nærmeste naboen også før du starter opp- lykke til med ny garasje!

Hvis du bygger større garasje til borettslaget eller ikke har vaktmester/kapasitet til å feie og vedlikeholde den selv kan du Vaktmester Sør, ihvertfall hvis du holder til i Kristiansand, Vennesla og Lillesand.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.