Terje E.

Hasj gir varige skader i hjernen

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Unge hasjrøykere blir muligens mindre intelligente voksne viser ny internasjonal hjerneforskning. Det er alvorlig, for man klarer seg generelt dårligere i livet hvis man har en lav IQ, sier en dansk hjerneforsker.

Det virker som at det kan være en god idè å la chillumen gå rundt. Men vær forsiktig. Hukommelsen din og intelligensen kan ta skade i mange år hvis du røyker for mye «artigtobakk» før du fyller 20 år. Det har noen av verdens ledende hjerneforskere nettopp funnet ut.

Det er forskere som tidligere har levert banebrytende resultater, og man kan si at disse folkene sjekker sakenes sine. Det er første gang en så omfattende undersøkelse viser at intelligensen tar varig skade hvis man røyker hasj som tenåring, sier Anders Gade som er førsteamanuensis i nevropsykologi på Københavns Universitet.

Kroniske skader
Man husker dårligere og intelligenskvotienten faller markant. Man får også vanskeligere for å planlegge og å gjøre flere ting på en gang hvis man røyker mye hasj før man er fylt 20 år viser den nye undersøkelsen. Men det er ikke det alt.

Mange år etter man har kvittet seg med cannabisen fungerer hjernen fortsatt dårligere enn normalt, konkluderer den internasjonale forskergruppen som har fulgt over 1000 personer i 38 år – fra de ble født i 1972-1973 til i dag.

Testpersonene kommer fra byen Dunedin på New Zealand.

IQ har falt med åtte poeng

cannabisHjerneforskerne fikk de newzealandske testpersonene til å løse en intelligenstest da de var 13 år og enda ikke hadde prøvd å røyke hasj.  Mer enn 20 år etter, da de var fylt 38 år, målte forskerne igjen testpersonenes intelligenskvotient.

Noen av dem røykte så mye når de var tenåringer at de ble avhengige av hasj før de fylte 20 år. Andre begynte først å røyke som voksne. Resten har sjelden eller aldri inhalert en joint. Intelligenskvotienten (IQ) hadde i gjennomsnitt falt med 6-8 poeng hos dem som røykte hasj flere ganger i uken før de fylte 20 år.

IQ`en hadde ikke sunket hos personer som hadde startet med å røyke hasj først etter de hadde fylt 20 år.

Testpersoner som røykte mange jointer før de fylte 20 å, hadde fremdeles en lavere IQ som 38-åriger selv om de for lengst hadde kvittet seg med cannabisen.

Hampen skader også andre viktige hjernefunksjoner, viser den nye undersøkelsen. De testpersonene som hadde et hasjmisbruk som tenåringer, husker dårligere og har vanskeligere for å multitaske som voksne, fant ut forskerne ved å intervjue deres nære venner og familiemedlemmer.

Hjernen er ikke ferdig utviklet

De unge newzealenderne har sannsynligvis tatt varig av skade å røyke cannabis fordi hjernene deres fremdeles var i ferd med å utvikle seg, forklarer førsteamanuensis i nevropsykologi Anders Gade.

«Tenåringers hjerner er ikke ferdigutviklede, derfor er de mer sårbare overfor stoffer. Dyreforsøk har vist at den voksne og ferdigutviklede hjernen kan stå imot mer», sier han.

Da newzealenderne fikk testet intelligensen sin som tenåringer og igjen som voksne skulle de løse en rekke oppgaver.

Lav IQ gjør livet kortere

Testpersonene fikk i alt åtte oppgaver som blant annet gikk ut på at de skulle svare på en masse spørsmål, huske mange ord og avkode forskjellige symboler. På bakgrunn av svarene kunne forskerne beregne IQ`en deres.

«Det er Wechlers intelligenstest. Det er den testen forskere verden over bruker. Den går ut i fra at intelligensen vår er sammensatt av evnen vår til å kunne utføre mange ting effektivt og raskt», forklarer førsteamanuensis i nevropsykologi Anders Gade. Men noen sier at de blir bedre til å spille musikk eller til å tegne når de røyker hasj. Det er vel også en form for intelligens.

Kan man måle kreative evner med Wechlers intelligenstest?
«Nei, den sosiale og den kreative intelligensen kan man ikke måle. Den testen forskerne her har brukt er likevel populær fordi den kan forutsi hvordan barn greier seg i livet. Flere undersøkelser viser at man greier seg dårligere på en lang rekke områder som utdannelse, jobber, lønn, og man blir faktisk heller ikke så gammelt, hvis man har en lav IQ», sier Anders Gade.

Livet kan bli kortere, hvis intelligenskvotienten er lav fordi folk som ikke er så intelligente er dårligere til å samle kunnskap om hvordan man lever et sunt liv. Derfor blir de mer syke enn folk med en høy IQ har flere forskere pekt på.

Cannabis treffer bredt
Resultatene av den nye undersøkelsen er derfor alvorlige, mener den nevropsykologiske førsteamanuensen Anders Gade.

«Forskerne har forsøkt å se på om det er noen områder av den intelligensen man kan måle som tar mer skade enn andre, men det ser ut til at cannabisen skader intelligensen bred, når hjernen fremdeles er under utvikling i tenårene», sier han.

«Tidligere forskning har vist at misbruk av stoffer som kokain, amfetamin og ecstasy kan gi betydelige kognitive defekter i hjernen, men det syntes ikke å være tilfellet med hasj. Derfor er jeg overrasket over den nye undersøkelsen, men den er så godt gjennomført og omfattende at jeg tror på den», fortsetter han.

Forskerne bak undersøkelsen kommer fra King’s College i England, University of Otago i New Zealand og Duke University i USA. De er tilknyttet det internationale forskningsprojekt Dunedin Multidisciplinary Health and Development Research Unit som har base på University of Otago i New Zealand.

Resultatene av undersøkelsen deres er nettopp offentliggjort i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet PNAS.

Kunstig intelligens
Det er foretatt tester med kunstig intelligens som skal tilsvare påkjenningen en menneskehjerne får ved bruk av hasj. Og resultatet viser at også kunstig intelligens blir svekket ved regelmessig bruk, som tilsvarer bruken til et menneske.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *