Terje E.

Helsepersonell fra utlandet – godkjenning hos Statens Autorisasjonskontor?

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Etter rekordmange klager åpner Helsedepartementet for å endre ordningen for godkjenning av utenlandsstudier av helsepersonell. Retningslinjene er uklare, og flere har opplevd at utdanningen ikke blir godkjent til tross for løfter på forhånd om det motsatte. Det oppleves som svært frustrerende for dem som ikke får utdanningen godkjent.

  • Alt helsepersonell i Norge må godkjennes av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).
  • Når SAK gir avslag på en autorisasjonssøkand kan studenten klage vedtaket til Statens Helsepersonellnemnd (SHPN).
  • Norsk sykepleierutdanning gir til sammen 180 studiepoeng og gjennomføres over tre år på totalt 4600 timer.
  • Når SHPN har avslått «ankesøknader» fra studentene har de lagt til grunn et timeantall på 5400.
  • Dette skyldes en beregning SHPN har fått fra sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo (HiO) hvor det beregnes cirka 30-40 timer per studiepoeng (altså: 180 stp x 30 timer = 5400 timer).
  • Når SHPN har gitt avslag, har manglende antall timer blitt lagt til grunn, men dette er sett i lys av hvilke fagkombinasjoner som mangler.
  • Tidligere var det 4600 timer som ble lagt til grunn for sykepleierutdanning i Norge, men i mars 2012 kom det en strengere tolkning av regelverket, noe SHPN har tatt til følge.
  • I en presisering fra Helsedepartementet går man tilbake til tolking av reglene slik det var før mars 2012. Dermed er det altså den minst omfattende norske sykepleierutdanningen som ligger til grunn for vurdering om autorisasjon.
  • I brevet fra Helsedepartementet ber de om at alle studenter som har fått avslag på sine søknader i 2012 og 2013 får sine saker tatt opp på nytt.
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *