Terje E.

Hva er Dengue feber?

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Årsak

Dengue feber er en virusinfeksjon, som skyldes et flavivirus. Det finnes fire forskjellige typer dengue virus og infeksjon med en type beskytter ikke mot de andre. Man kan derfor få dengue feber mer enn en gang.

Symptomer

Dengue feber gir typisk høy feber, utslett, hodepine og muskelsmerter som ved en alvorlig influensa. I sjeldne tilfeller kan denguefeber medføre at blodet ikke kan koagulere og man får såkalt «hemoragisk dengue feber», som er en alvorlig, potensielt dødelig tilstand med høy feber og blødningstendens.
Hemoragisk denguefeber sees markant hyppigere hos pasienter som tidligere har hatt dengue feber og er blitt smittet igjen, enn ved primære infeksjoner.

Forekomst

dengue-feber-virusDengue feber finnes ikke i Norge, men er på verdensplan den hyppigste myggoverførte virussykdommen blant mennesker. Infeksjonen er svært vanlig i tropiske og subtropiske områder i Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. I Europa er det påvist smitte med dengue feber i Sør-Frankrike, Kroatia og på øya Madeira i Portugal.

Sykdommen finnes utbredt i byområder, herunder i storbyer, men kan også forekomme på landet. WHO anslår at det årlig forekommer 50 millioner tilfeller og at 40 % av verdens befolkning har risiko for smitte.

Forekomsten av denguefeber er steget markant i Sør- og Mellom-Amerika og Sørøst-Asia i de siste 10-15 årene og forekommer nå endemisk i mer enn 100 land. Stigningen tilskrives blant annet den tiltagende urbaniseringen der  befolkningen ofte bor under svært primitive og dårlige hygieniske forhold. Manglende kloakk og dermed mulighet for at det finnes egnede utklekkningsteder for mygglarver i stillestående vann i f.eks. vannpytter, bokser og bildekk er en av årsakene.

Smitteveier og reservoar

Dengue feber virus overføres med (hun) mygg, særlig Aedes aegypti , men i de senere årene også Aedes albopictus . Disse myggene stikker om dagen. Inkubasjonstiden er normalt 4-7 dager, men varierer opp til 3-14 dager.
Dengue feber finnes bare hos mennesker, men primater (aper) kan fungere som reservoar for virus. Det er ingen person til person smitte, men en smittet person kan overføre virus til en ny mygg i den viræmiske fasen som starter kort før debut av feberen og fortsetter så lenge denne varer, normalt 3-5 dager.

Diagnostikk

Diagnosen stilles sikkert ved påvisning av IgM- og IgG-antistoffer i en blodprøve. Påvisning av virus ved hjelp av PCR er dessuten mulig i de første dagene etter sykdomsdebut.

Behandling

Det finnes ingen antibiotikabehandling av infeksjonen som må behandles symptomatisk med f.eks. paracetamol. Støtte av vitale funksjoner og intensiv væskebehandling kan være livsreddende ved alvorlige tilfeller av hemoragisk denguefeber.

Forebygging

Dengue feber forebygges ved å unngå å bli stukket av mygg, det vil si ved regelmessig bruk av myggavvisende midler. Man kan også senke risikoen for myggstikk ved å sprøyte boligen innendørs med et insektmiddel og ved å bruke myggnetting.
Man kan enda ikke vaksinere mot denguevirus. For tiden testes en vaksine som beskytter mot alle fire denguevirustyper. Det vil imidlertid i beste fall gå år før en vaksine stilles til rådighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *