Terje E.

Hvordan lage en riktig samarbeidsavtale?

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Når to parter i yrkesmessig sammenheng går inn i et prosjekt sammen er det ved hjelp av samarbeidsavtaler, noen ganger kjent som samarbeidskontrakter. Slike avtaler skaper sikkerhet omkring det juridiske aspektet av samarbeidet. Dette er et punkt som sjelden kan tillegges for mye verdi i starten av et større og forhåpentligvis langvarig samarbeid!

En samarbeidsavtale kan inneholde spesifikasjoner i forhold til arbeidets art og fordeling, fordeling av inntekter og utgifter, hva som skjer i tilfelle uenighet, muligheter for utredninger av prosjektet og lignende viktige emner. Avtaler man ikke disse tingene fra starten av åpner man også helt automatisk døren for problemer senere hvis prosjektet ikke skulle bli den suksessen man hadde håpet på.

Formålet med en samarbeidsavtale skrives også ofte ned for å gi den fortolkende parten i en eventuell strid mulighet for å tillegge motivet med kontrakten en viss verdi. Dette er spesielt viktig hvis kontrakten ikke er veldig presis eller velskrevet og det å finne mening i det hele viser seg som en utfordring for en tredjepart.

Les også: Agent, franchise og forhandleravtaler

Samarbeidsavtale ved ny virksomhet
Starter to eller flere personer en ny virksomhet er det opplagt i den forbindelse å lage en samarbeidsavtale. Ved et selskap er det i forveien visse formelle krav til stiftelse, slik som stiftelsesdokumenter.

En enkel mal på en samarbeidsavtale som fylles ut av de kommende virksomhets- eller selskapseiere signert med dato og beholdt av begge to kan være nok til å unngå store problemer senere. SPesielt ved stiftelse av en virksomhet hvor det er både personlig, ubegrenset og solidarisk heftelse er det ekstremt viktig å ha styr på formalia.

Samarbeidsavtale mellom to eksisterende virksomheter
Inngår to virksomheter et samarbeid, for eksempel ved utveksling av tjenester eller delvis kjøp av tjenester mot motytelser, er en samarbeidsavtale også med på å sikre skikkelige forhold omkring avtalen. Her vil det også være relevant å avtale hva som skjer i tilfelle den ene parten ikke leverer sin del av avtalen – om dette betyr et fradrag i prisen, om det betyr at den første parten ikke lengre er bundet av avtalen eller hva konsekvensen ellers i så fall skal være.

Signert papir er juridisk bindende
samarbeid-avtaleDet trenger verken å være vanskelig, tidkrevende eller dyrt å opprette en samarbeidsavtale med kommende samarbeidspartnere. Et signert og datert stykke papir hvor avtalens innhold presist er nedskrevet og begge deltakere har signert er et juridisk gyldig dokument og nok til å skape trygghet.

Det er derfor heller ikke nødvendig å bruke en advokat ved opprettelsea av samarbeidsavtalen. Spesielt ikke til mindre samarbeidskontrakter – for eksempel ved stiftelsen av et nytt DA. Ved større samarbeidskontrakter mellom virksomheter eller ved viktige prosjekter kan det å leie inn en advokat i begynnelsen av prosjektet imidlertidig skape ordnede forhold og sikkerhet blant de deltakende partene og er derfor p anbefalelse.

En muntlig avtale mellom to parter er i utgangspunktet også bindende, om enn svært vanskelig å bevise. En nedskrevet samarbeidsavtale eller eventuelt en samtale tatt opp på lydbånd er derfor det sikreste.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *