Terje E.

Om Japansk hjernebetennelse

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Synonymer

Japansk encephalitis

Årsak

Japansk hjernebetennelse skyldes infeksjon med et virus som tilhører gruppen av flavivirus.

Symptomer

Bare ca. 1 av 100 smittede personer utvikler symptomer. Symptomer på japansk hjernebetennelse er hodepine, feber og nedsatt bevissthet. Infeksjonen kan gi en livstruende hjernebetennelse. Ca. 30 % av voksne med symptomer vil dø av sykdommen og opp til 50 % av de overlevendene får varige nevrologiske mén.

Forekomst

japansk-hjernehinnebetennelseJapansk encephalitis finnes bare i Asia, særlig i India, Sørøst-Asia og Kina. Man regner med at det er minst 50.000 tilfeller i Asia i året med opp til 10.000 dødsfall. I Thailand og Vietnam er sykdommen ca. 5 ganger hyppigere i de regnfulle månedene fra mai i oktober. Det konstateres imidlertid bare sjeldent tilfelle av sykdommen blant reisende til disse delene av verden.

Japansk hjernebetennelse opptrer epidemisk, dvs. at det kommer utbrudd med noen års mellomrom etterfulgt av en periode med relativt lav forekomst. Utbruddene kan også komme utenfor den normale sesongen.

Smitteveier

Infeksjonen kan overføres av forskjellige arter av mygg (Culex), hvorav noen også stikker om dagen. Virus finnes normalt hos blant annet griser og enkelte fuglearter og overføres fra disse via mygg til mennesker. Myggen som overfører virus finnes særlig på landet men kan også forekomme i storbyenes slumområder. Sykdommen er ikke smittsom mellom mennesker.

Inkubasjonstiden er 5-15 dager. Smittede pasienter har normalt ikke virus i blodet og de spiller derfor ingen rolle i videreføring av virus til nye mygg.

Behandling

Ved påvisning av spesifikke antistoffer i blod og/eller ved påvisning av virus i spinalvæske (PCR). Det finnes ingen spesifikk behandling, derfor må pasienten behandles symptomatisk.

Forebyggelse

Japansk hjernebetennelse kan forebygges ved å unngå å bli stukket av mygg, dvs. ved regelmessig bruk av myggavvisende midler, også på dagtid. Man kan også senke risikoen for myggstikk ved å sprøyte boligen innendørs med et insektmiddel og ved å bruke myggnetting.

Vaksinasjon anbefales ved opphold av mer enn 4 ukers varighet i områder hvor sykdommen forekommer, dvs. primært landområder. Under pågående epidemier anbefales imidlertid også vaksinasjon ved kortere reiser. Vaksinasjon mot japansk hjernebetennelse er en del av børnevaksinationsprogrammene i Japan, Sør-Korea og Thailand.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *