Terje E.

Utdanning: Advokat – et innblikk

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Som advokat beskjeftiger du deg primært med personlig rådgivning innen en lang rekke områder.

Du har blant annet ansvaret for å veilede klientene dine i forbindelse med juridiske problemer, og du skal ofte hjelpe dem gjennom en rettssak. Som advokat skal du være en dyktig retoriker, da du skal presentere sakene dine enten muntlig eller skriftlig.

Dessuten skal du ha et inngående kjennskap til lovgivningen og regler innen mange forskjellige områder. Jobben som advokat kan være krevende med lange arbeidsdager og kompliserte saker, og du har et stort ansvar overfor klientene dine.

Om jobben
En av de viktigste oppgavene, man har som advokat, er å rådgi folk. Det kan være med mange forskjellige saker, men er ofte i forbindelse med dødsfall, separasjoner og huskjøp. Det meste av advokatenes omsetning kommer imidlertid fra næringslivsrådgivning. Det nest største området er sivile rettssaker.

Som advokat representerer du under vanlige rettssaker en av partene. Det er enten den som legges sak an mot eller den som legger an sak. I straffesaker kan du bli pekt ut som forsvarer for den tiltalte.

Et innlegg under en rettssak krever grundig forberedelse. Her skal du presentere saken muntlig. Det skal du gjøre på en klar og overskuelig måte. Det er svært krevende å avhøre og utspørre vitner og parter.

Advokat – Du skal kunne forklare inviklede regler med et forståelig språk.
Å rådgi klienter er en viktig oppgave for de fleste advokatene både arbeids- og inntektsmessigt. Som advokat handler rådgivningen din om juridiske anliggender av personlig og forretningsmessig art.

De personlige forholdene du rådgir om er i første rekke familie- og arverettslige spørsmål, kjøp av fast eiendom, leieforhold samt ansettelsesforhold. Du ordner f.eks. de fleste formalitetene for en ektefelle, som ønsker å bli skilt eller separert. Kan partene ikke forhandle seg til enighet, fører du saken videre for retten.

Du rådgir klientene dine om hvordan de skal ordne formuesforholdet deres, f.eks. ved opprettelse av ektepakt eller testamente.

Når folk kjøper fast eiendom er hjelpen din uunnværlig for de fleste.
Rådgivningen om forretningsmessige forhold går også ut på å lage dokumenter og opprette kontrakter. Advokaten fører ofte forhandlinger med motparten eller motpartens representant og eventuelt med myndigheter og andre parter i saken.

Av andre juridiskøkonomiske oppgaver er særlig bygge-, skatte- og inkassosaker vanlige. Du hjelper også med å gjøre opp og avvikle konkurs- og dødsbo.

Mange advokater administrerer eiendommer, legatmidler eller klienters formuer eller behandling av f.eks. dødsbo, inntil de blir avviklet.

Det er mange advokater som spesialiserer seg på trafikkskade, yrkesskade, voldsoffererstatning og andre områder som har stor betydning i enkeltpersoners liv.

advokat-utdanningSom advokat blir du hyppig valgt som styremedlem i foreninger, selskaper og institusjoner hvor man kan få gagn av innsikten din i juridiske og forretningsmessige forhold.

En advokatfullmektig er en utdannet jurist som er i gang med å utdanne seg til advokat. Som ansatt under en advokat, kan fullmektigen opptre på vegne av advokaten, men kan ikke selv pådra seg ansvar. En advokat kan ha opp til to autoriserte fullmektiger under seg.

Næringslivsadvokater arbeider med virksomheters interesser og juridiske forhold. Det kan være patenter, varemerker, opphavsrettigheter og selskapsrett. De fører rettssaker omkring arbeidsforhold, f.eks. patentkonflikter, varemerkesaker, markedsføringssaker samt voldgiftssaker.

Arbeidsplassen
Mange advokater arbeider med advokatkontorer, men mange jurister arbeider også i det offentlige som administrativ medarbeider.

Arbeidet med rettssaker er det eneste arbeidsområdet advokatene har enerett på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *