Terje E.

Zacco vil beskytte innovasjon på Kjeller

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Et av de største konsulentfirmaene innen immaterielle rettigheter i Europa er blitt tiltrukket av innovasjonsmiljøet og åpnet nylig eget satellittkontor på Kjeller.

Zacco har valgt å etablere seg hos Kjeller Innovasjon som har som mål å sikre verdier fra forskning. Mange slike forskningsresultater er unike og innovative løsninger som kan beskyttes og gjøres til immaterielle rettigheter. Ved å sikre rettighetene til forskningsresultatene i forkant, vil de kunne bringes til markedet og kommersialiseres med mindre risiko for at løsningene kopieres eller går tapt.

Undersøkelser viser at hele 80 prosent av moderne virksomheters verdier er immaterielle.

– Systematisk arbeid med beskyttelse av immaterielle verdier kan sikre enkeltoppfinnelser, men kan vel så viktig være en strategisk bærebjelke i innovasjonsarbeid. På Kjeller ser Zacco et godt behov og markedspotensial for våre tjenester innenfor dette området. Derfor etablerer vi oss nå ved Kjeller Innovasjon, sier Thor B. Mosaker, regiondirektør i Zacco både for Norge og Tyskland.

Selv om Zacco har hovedkontor i Oslo sentrum og sånn sett kunne invitere sine kunder dit, har selskapet likevel valgt å etablere seg på Kjeller med et satellittkontor.

Arbeid med å skille innovasjoner tydelig fra gamle oppfinnelser er krevende. Konsulentene må derfor ha utdannelse på master- eller doktorgradsnivå, og konsulentfirmaet må samlet sett beherske mange forskjellige fagområder. Dette er også bakgrunnen for at ikke bare én medarbeider, men flere, skal sirkulere, betjene kontoret og engasjere seg i innovasjonene fra Kjeller-miljøet.

– Nærheten til miljøet er viktig for å kunne delta i innovasjonsprosessene og bistå i det komplekse feltet som beskyttelse av immaterielle verdier er, sier Mosaker.

Thor B. Mosaker

Thor B. Mosaker

Zacco er blant annet samarbeidspartner for Virke, næringslivets nest største hoved­organisasjon som representerer over 19 000 virksomheter med til sammen over 220 000 arbeidsplasser.

Beskyttelse av teknologi via patenter, og merkenavn via registrerte varemerker og registrering av design, forretnings­hemmeligheter og knowhow (Intellectual Property Rights – IPR) er viktig for å unngå at man taper rettigheter som ellers ville ha tilhørt virksomheten.

Patent har mange folk hørt om. Utgangspunkt for patentering er å beskytte mot kopiering/tyveri, sikre markedstilgang, risikokapital og lisensinntekter. Patentbeskyttelse innebærer at rettighetshaveren får beskyttelse fra samfunnet i som regel 20-25 år i bytte mot å offentliggjøre patentet.

– Mange produkter er lette å kopiere. Uten rettslig beskyttelse av forskningsresultatene ville mange ikke kunne generere inntekter til å drive videre innovasjonsvirksomhet. Derfor er patentering en bærebjelke i mange virksomheters innovasjonsstrategi og i å skape langsiktige verdier og arbeidsplasser, sier han.

Politikere og myndigheters fokus på innovasjon har sjeldent vært sterkere enn nå hvor norsk økonomi er rammet av lavere aktivitetsnivå innenfor petroleumssektoren. Blant annet gjorde Stortinget i desember i fjor et lovvedtak som ble sanksjonert av Kongen i statsråd i januar og ikraftsatt 1. juli i år som gjør det mulig for bankene å gi lån ved å ta pant i patentsøknader, patenter og patentlisenser.

Også andre lands myndigheter har fokus på immaterielle rettigheter. For eksempel avsluttet President Obama i 2011 en reform av USAs patentsystem som utløste en tsunami på ca. 8000 nye, internasjonale patentsøknader.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *