Terje E.

Basefarm ny IT-driftspartner til Ruter

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Snart er det Basefarms dataservere som skal ta unna belastningen på Ruters datasystemer når reisende kjøper billetter og bruker reiseplanleggeren.

Det er klart etter at Ruter nylig inngikk avtale med selskapet om virksomhetskritisk IT-drift. Kontrakten er for tre år og har en samlet verdi på ca. 24 millioner kroner. I kontrakten ligger opsjon på fornyelse til totalt åtte år.

Basefarm har spesialisert seg på IT-drift som er virksomhetskritisk i den forstand at hele virksomheter stopper opp dersom datasystemene gjør det. Ruter har en omfattende og kompleks struktur på sine datasystemer. System for system vil nå bli overført til Basefarm fra april 2017.

– Kontrakten med vår tidligere leverandør gikk mot en slutt. I denne nye kontraktsperioden ønsker vi å fornye og strukturere opp IT-driften. Bak alt det nye brukerne våre opplever på ruter.no, appene og av reiseinformasjon ute på holdeplassene ligger uten unntak datasystemer som Basefarm nå vil få driftsansvar for, sier Terje Storhaug,  direktør for Digitale plattformer og systemer  i Ruter.  Han legger til:

– Basefarm fremstår som en sikker og trygg leverandør som også kan vise til erfaring med skytjenester som er et viktig stikkord i forbindelse med kontinuerlig videreutvikling av våre brukertjenester.

Billettmaskiner, apper, valideringsenheter, informasjons-skilt på holdeplasser og i kjøretøy, wlan-utstyr på depoter for opp- og nedlasting av data til og fra kjøretøy og kommunikasjon over mobilnettet – det er en kompleks IT-verden som Basefarm nå overtar ansvaret for og skal delta i moderniseringen av.

– Kontrakten er viktig for Basefarm, både økonomisk og faglig, sier Øivind Haavik, Senior Account Manager i Basefarm.

– Vi skal tilrettelegge for nye, brukerorienterte tjenester, hvor Ruter ligger helt i front på den teknologiske siden. Samtidig skal vi ivareta og drifte teknologi som går mot utfasing i tillegg til systemer på mange andre teknologiplattformer. Her får vi vist bredden i vår kompetanse, sier han.

I Ruters trafikkområde var det 319 millioner påstigninger i 2014. Veksten fortsetter, og for 2016 er tallet 350 millioner påstigninger, som betyr 44 000 flere daglige påstigninger hver eneste dag i fjor.

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.
Selskapet står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Oslo og Akershus er et av de raskest voksende hovedstadsområdet i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Bare i 2016 ble det foretatt 350  millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus. Ruter jobber sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter for å gjøre kollektivtrafikk, sykkel og gange til naturlige førstevalg. Virksomheten har også som mål at alle transportmidler kun skal benytte fornybar energi i 2020 for å redusere lokale og globale klimautslipp. www.ruter.no

Basefarm er en nordisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Med over 17 år erfaring i drift av nettløsninger har selskapet et godt fundament for å hjelpe kunder med å oppnå sine digitale ambisjoner. Basefarm leverer tjenester for sikker applikasjonsdrift og hybride skyløsninger som dekker hele bredden fra colocation i egne datasentre til fullt driftsansvar på private og offentlige skyplattformer. 400 medarbeidere i Norge, Sverige og Nederland sørger for riktig sikkerhetsnivå og optimal teknisk løsning for kundene. Basefarm håndterer komplekse IT-utfordringer for kunder innen finans, e-handel, media, offentlig sektor og andre sektorer hvor IT er driver for digitalisering og innovasjon. www.basefarm.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *