Terje E.

Frostsikring av båten – enkel guide

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

For å unngå frostskader og korrosjon skader mens båten står på land om vinteren er det viktig at du også vinterkonserverer kjølesystemet i båten. Konservering av kjølesystemet kan gjøres på land hvor det ikke er risiko for vann i båten og forurensning i vannet.

Les også: Holder båtbatteriet ditt en sesong til?

Sjøvannskjølte systemer

Alle kanalene skal skylles og dreneres. Du skal løsne sugeslangen fra sjøvannspumpa. Fest deretter en ny slange for å suge ferskvann fra et spann som er hele tiden fylles med friskt vann. Det er viktig at sjøvannspumpa ikke kjøres tørr, impelleren i pumpa kan ta skade ved overoppheting og det kan fort bli en dyr fornøyelse. Det er viktig at sjøvannspumpa selv suger. Fest under ingen omstendigheter på en vannslange fordi presset kan trykke vann inn i motoren.

Kjør motoren på tomgang i cirka fem-ti minutter eller inntil motoren har nådd en tilstrekkelig temperatur slik at termostaten åpner seg. La motoren kjøre en stund så alt slam og salt skylles ut fra motoren (hvis det skulle være noe). Stopp deretter motoren.

Fest sugeslangen med en blandingen av vann og kjølervæske . Plasser et spann under eksosen og start motoren igjen. På denne måten kan glykolblanding sirkulere flere ganger i motoren og du kan gjenbruke den.
Etter et par minutter når motoren har sugd alt kjølervæsken skal du stoppe motoren og la den resterende kjølervæsken ligge i motoren. Det gir en frostsikring og etterlater samtidig et beskyttende lag i kjølevannskanalene.

Kontroller og rens om nødvendig sjøvannsfiltrene.

Les også: Unngå at båten ødelegges om vinteren

Ferskvannkjølte motorer

Den ferskvandskjølte motoren har to kjølesystemer.
Et sjøvannssystem, hvor oljeradiator, varmeveksler, på noen motorer blir eksosrør også kjølt. Disse systemene skal konserveres på samme måte som sjøvannskjølte motorer.
Ferskvannskjølingen hvor motorblokk og toppstykker kjøles med ferskvann eller kjølevæske/frostvæske . Dette systemet er avkjølt atskilt fra sjøvannet i varmeveksleren.
Sjekk kjølevæske og kontroller kjølevæskestanden i ekspansjonsbeholdere, og etterfyll hvis det trengs. Vi anbefaler at man skifter ut kjølervæske annethvert år da kjølervæske mister korrosjonshemmende egenskaper over tid.

Kontroller og rens om nødvendig sjøvannsfilteret. Konserver den sjøvandskjølte siden av motoren på samme måte som beskrevet ovenfor. Kontroller at alle stikk og avløpskraner er lukkede og tette. Noen båtmotorer kan ha sinkanode i varmeveksleren. Disse skal skrues av og kontrolleres og skiftes hvis det er nødvendig. Husk at sinkanode skal skiftes ut hvis mer enn trettifem prosent har tært bort.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *