Terje E.

Godkjenning og kontroll av plantevernmidler i mat

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Fakta om godkjenning og kontroll av plantevernmidler i mat

 •     I Norge er det bare lov å bruke plantevernmidler som er godkjent av Mattilsynet. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø.
 •     For å sikre at restnivået i mat er helsemessig trygt, settes det grenseverdier for rester av plantevernmidler. Grenseverdiene er fastsatt i forskrifter som håndheves av Mattilsynet, men bestemmes i EU.
 •     Mattilsynet har det overordnede ansvaret for å føre tilsyn med plantevernmiddelrester i mat, og har et løpende overvåkingsprogram der det tas ut prøver av frukt, grønnsaker, korn, barnemat etc.
 •     Prøvene til overvåkingsprogrammet blir tatt ut hos importører, grossistlagre, butikker, dyrkere og torg av et utvalg av Mattilsynets distriktskontorer, og blir umiddelbart sendt til analyse.
 •     Mattilsynet publiserer fortløpende overskridelser av grenseverdiene på sine hjemmesider.
 •     Les Mattilsynets rapport: Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2011 (PDF).

Kilde: Matportalen.no/Mattilsynet

Import av landbruksvarer til Norge

 •     Verdien av landbruksvarer importert til Norge i 2011 var på ca. 40 milliarder kroner.
 •     Totalt har importen økt med 14 prosent i verdi sammenlignet med 2010.
 •     Import av matvarer til Norge har mer enn doblet seg på 10 år
 •     Importen av storfekjøtt ble doblet i fjor, og det er ventet ytterligere vekst på 50 prosent i år.
 •     38 prosent av kraftfôret er import. I fjor måtte landbruket importere 682.000 tonn kraftfôrråvare for å produsere norsk kjøtt.
 •     Importen av meierivarer økte med 22 prosent i fjor, og øker i stor grad innen ost og yoghurt.
 •     Les mer om importutviklingen på SLFs nettside.

Kilder: SSB/Statens Landbruksforvaltning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *