Terje E.

Gull – Nyttig informasjon

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Hva er gull?

Gull er et element som tilhører en metallgruppe. Det kjemiske symbolet for gull er Au. Gull er ett av få naturlig forekommende rene metaller. Som råmateriale er gull skinnende, gult, myk, formbart og i stand til å lede elektrisitet.

I Norge blir alle sjeldne metaller, inkl. gull stemplet. Andre sjeldne metaller er sølv, platina og palladium. Sjeldne metallprodukter er objekter som produseres enten helt eller delvis av sjeldne metall eller legeringer. Objekter som er farget med gull og laget av vanlige metall blir ikke klassifisert som «sjeldne».

Gullprodukter skal overholde loven om sjeldne metall og leve opp til kravene om karat og vekt.

Gull skal markeres med et stempel som viser hvilken karat gull det inneholder. Ofte inneholder det også produsentens stempel som indikerer årstall og opprinnelse for gullet. Det er ikke krav til stempling av andre sjeldne metaller. Minimumsvekten for et stemplet gullprodukt er ett gram.

Hvitgull har samme verdi som vanlig gull når det smeltes om. Grunnen til at hvitgull ofte er dyrere enn vanlig gull når man kjøper et nytt smykke er at hvitgull oftest er belagt med metallet rhodium, som krever ekstra arbeid i produksjonsprosessen. Rhodium er et edelmetall som gjør at hvitgullet får sin flotte stålaktige glans.

Stempler og merker på gull

gull-infoObligatoriske stempler
Alt gull beregnet på salg i smykkebutikker og hos gullsmeder skal som minimum ha en markering av karat eller produsentnavn.

Vurdering av gull
Ved handel med sjeldne metall er det essensielt å sikre seg autentiske stempler på gullprodukter. Forskjellige land kan ha forskjellige typer av stempler og det kan derfor være vanskelig på forhånd å vurdere betydningen av et stempel.

Lovgivningen om sjeldne metaller har satt spesielle krav til renheten av metall som blir brukt i forskjellige produktene. Det er også krav til stemplingen av metallene. Mengden av rent gull i relasjon til produktets samlede masse skal som minimum tilsvare den verdien som blir vist på stempelet.

Hvordan er gull normalt stemplet?
Utover de obligatoriske renhetsstemplene og produksjonsstempel kan sjeldne metaller også inneholde stempler som markerer produksjonsår og opprinnelsessted for gullet.

Skal det være stempler på alt gull?
Lettsvektgull under et gram trenger ikke å bli stemplet. Hvis et produkt under vektgrensen likevel får et stempel skal det som minimum markere renhet og produksjonsstempel.

Hva inneholder det stempelet som markerer at gullet har blitt revidert internasjonalt?
For å støtte den internasjonale handelen med gull er det etablert et separat stempel som hjelper produsenter med å få deres sjeldne metaller inn på de europeiske markedene. Kravene er beskrevet i en konvensjon (Treaty Series 17/1975). Gullprodukter kan stemples med det internasjonale stempelet hvis de lever opp til en rekke krav. Med den internasjonale standarden er det blitt lettere å handle med sjeldne metaller i Europa.

Forskjellige legeringer i gullprodukter
Gullobjektene kan være blandet med andre sjeldne metall for å få den ønskede hardhet og farge. Forskjellige legeringer kan påvirke den endelige prisen.

Det er forskjellige legeringsfarger i gull. Det viktigste er de forskjellige formene for gult og hvitt gull. Gult gull skapes ved å blande gull, sølv og kobber. Ved å øke mengden av kobber kan gull få en mer rødlig farge. Hvis man tilfører mer sølv blir gullet lysere i fargen. Fargevariasjonene på gull avhenger blant annet av popularitet og mote i forskjellige land og kulturer. Nordmenn foretrekker for eksempel det mer rødlige gullet.

Nikkel
Nikkel er et sulfitt mineral som finnes naturlig. Nikkel er en form for jern med det kjemiske symbolet Ni og dets atomiske nummer er 28.

Nikkel er det metallet som oftest forårsaker allergiske reaksjoner. Antallet mennesker som er allergiske for nikkel øker konstant og forbrukere har blitt mer oppmerksomme på de materialene som blir brukt i produktene. Man kan bli allergisk overfor nikkel hvis det har vært i kontakt med huden i lengre tid.

Hva betyr «karat»

I sjeldne steiner refererer karat til steinens vekt. En karat tilsvarer 0,2 gram. I språket brukes ordet «karat» fortsatt til å beskrive gullets renhet. Ordet henviser opprinnelig til en firetyvendedel (1/24) av vekten. Ifølge norsk lovgivning skal konsentrasjonen av sjeldne metall ikke angis i karat, men i deler per tusen av en gitt masse. Hvis man for eksempel importerer et objekt som har angitt en 14-karat verdi vil mengden av rent gull i produktet være en 585-tusendel av en masse.

Gjenbruksgull

Begrepet gjenbruksgull blir brukt til å beskrive gullobjekter som ikke lengre blir brukt. Gjenbruksgull kan smeltes om og gjenbrukes. Å smelte om og gjenbruke gammelt gull er blitt populært på grunn av de høye gullprisene og de miljømessige fordelene. De høye prisene på gull gjør det attraktivt å selge til gjenbruk. Fra et miljømessig perspektiv er bruken av gjenbruksgull mer bærekraftig enn å utvinne gullet gjennom gruvedrift. Samtidig er gjenbruksgull med på å gjøre gull til en moderne form for sparing.

Verdien på gjenbruksgull er ikke direkte konvertibelt med verdien på rent gull. Gjenbruksgull er som regel blandet opp med andre materialer som må fjernes. Den prosessen reduserer den samlede verdien av gjenbruksgullet. Firmaer som kjøper gull privat påstår at prisen for gjenbruksgull er ca. den halve av en tilsvarende mengde rent gull.

Firmaer som kjøper gull fra private vil tjene mest mulig penger så de er også ivrige etter å snakke ned prisen med unskyldninger i gjenbruksverdien. Prut prisen opp er rådet til deg som privat.

Ut over dette har man som regel ikke et klart bilde av hvor mye gull, selv de minste smykkene, kan inneholde. Selv om de fleste av oss har gamle gullsmykker liggende i skuffene er det de færreste som vet at gullet kan veksles til klare penger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *