Terje E.

Har du tillit til bankrådgiveren din? Bruke upartisk økonomisk rådgiver?

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Undersøkelser viser at hver tredje nordmann ønsker å skrifte bank. Men mange får ikke gjort noe med det blant annet på grunn av tilliten de har til bankrådgiveren sin.

Blind tillit til bankrådgiveren?
Hvis tannlegen din feilaktig trekker en uskadd tann ut av munnen din, skifter du tannlege? Hvis mekanikeren din sender deg en regning på flere sider selv om du bare skulle ha skiftet olje, skifter du mekaniker? Her vil de fleste svare klart ja. Men når det dreier seg om banken og økonomisk rådgivning så har mange mennesker en stor tillit og flere en blind tillit.

Les også: Er bankrådgiveren din venn?

Tillit
I utgangspunktet er det bra å ha tillit til bankrådgiveren sin, men når man opplever feil og dårlig rådgivning eller mangel på rådgivning så kan det bli skummelt og komme til å koste deg mange penger.

Hvem skal betale for dårlig rådgivning
I første omgang er det du selv som er ansvarlig og kommer til å betale. Derfor er det viktig å bruke sunn fornuft, stille krav og ta konsekvensen ved feil og dårlig rådgivning.

Har tilliten til bankrådgiveren forsvunnet?
bank-radgiver-privatHva kan du gjøre hvis tilliten er svekket eller helt borte? Du kan gjøre flere forskjellige ting, du bør være ærlig overfor rådgiveren din og gi uttrykk for misnøyen din. Hvis det alene er tilliten til rådgiveren og ikke banken som er svekke, så be om å få en annen rådgiver. Hvis tilliten er svekket til såvel rådgiveren som banken så gjør noe nå!

Bytt bank
Skift bank og start på ny frisk et annet sted.

Din egen personlige rådgiver
Flere og flere gjør som mange andre, de skaffer seg sin egen personlige rådgiver. En upartisk og uavhengig rådgiver er ikke gratis, men det lønner seg ofte. En upartisk rådgiver tjener penger på å yte deg en god og skikkelig rådgivning med tanke på et godt og langvarig samarbeid.

Bruk en upartisk økonomisk rådgiver

Upartisk økonomisk rådgivning er mye mer utbredt i utlandet enn det er i gode gamle Norge. Hvorfor bruken av upartiske økonomiske rådgivere enda ikke er brukt i spesielt stort omfang her kan man spørre seg selv om, men det har vel dypest sett noe å gjøre med at vi har en kultur i Norge hvor bankrådgiveren av de aller fleste av oss oppfattes som en samarbeidspartner.

Hva gjør en upartisk rådgiver?

En upartisk økonomisk rådgiver, bankmegler eller uavhengig økonomisk rådgiver som vedkommende også kan kalles, er en ekspert som i prinsippet har dyptgående innsikt i økonomiens mange fasetter og som setter sammen en kundespesifikk løsning for kunden ikke minst med utgangspunkt i kundens ønsker, situasjon og behov. Hvor skiller det seg så fra en bankrådgiver? Det gjør det blant annet på den måten at den upartiske økonomiske rådgiveren ikke er bundet av å presentere bankens produkter, men i stedet kan sette sammen en løsning som kommer fra en annen bank enn kundens nåværende eller som settes sammen av produkter fra forskjellige banker.

Når er en økonomisk rådgiver upartisk?

Det er en hårfin grense å definere når en rådgiver reelt sett er upartisk. I teorien er rådgiveren upartisk når han bare skal tjene kundens ønsker og behov, når han fritt kan velge produkter fra forskjellige banker uten å være provisjonslønnet av bankene eller når det er kunden som alene betaler for rådgiverens servicer. Det betyr nemlig at han er tvunget til å finne den sammensetningen som tjener kunden bedre, slik at han fortjener honoraret sitt.

Hvorfor ikke bare gå i banken selv?

Som nevnt innledningsvis er det ikke naturlig for mange nordmenn å benytte en upartisk økonomisk rådgiver når det skal forhandles med banken. På mange måter gir det imidlertid veldig god mening å benytte en upartisk part som forhandler på ens vegne.

Tradisjonelt vil vi gjerne selv styre privatøkonomien vår og gjør derfor selv arbeidet med å gå i banken og ta den løpende dialogen med bankrådgiveren . Mange av oss er også av den overbevisningen at vi selv greier forhandlingene best fordi vi forrige gang fikk presset rådgiveren til å senke renten en anelse. Mange av oss kan fint klare forhandlingen med banken selv og er det det man har det best med så er det naturligvis også slik det skal være.

Hvorfor benytte en upartisk økonomisk rådgiver?

I de tilfellene vi syns det er komplisert eller ubehagelig å skulle forhandle priser med bankrådgiveren vår eller hvis det er vanskelig å forstå de privatøkonomiske utrykkene eller hvis vi bare har på følelsen av at den nåværende bankløsningen er altfor dyr så kan det være en fordel å benytte en upartisk rådgiver.

Hva koster en upartisk rådgiver?

Det varierer naturligvis, men mange upartiske rådgivere tilbyr et kostnadsfritt innledende møte hvor de ser på de økonomiske papirene dine og danner seg et overblikk. Når de gjør det, er det for å vurdere om de mener at det er en potensiell besparelse i fremtiden som gjør det attraktivt for dem å innlede et samarbeid med deg eller ikke.

Blir dere enige om et samarbeid er det derfor typisk et uttrykk for at det bør være en viss besparelse innen rekkevidde. Ofte koster det halvparten av første års rentebesparelse å få en upartisk økonomisk rådgiver til å gjøre  renteforhandlinger for deg. Noen rådgivere krever dessuten et oppstartsgebyr så sørg alltid for å forhøre deg før du setter rådgiveren i gang. Når provisjonen til rådgiveren er avhengig av den årlige rentebesparelsen som han kan forhandle seg til så er insentivet hans til å skaffe deg den best mulige løsning fullt ut til stede – og det kommer deg til gode.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *