Terje E.

Hvorfor ikke alkohol når man er gravid?

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Alkohol kan være skadelig for fosteret under hele graviditeten – også i perioden før man oppdager at man er gravid. Dette risikomomentet kan fullstendig fjernes ved å unngå alkohol i graviditeten.

I den første delen av graviditeten utvikler fosteret sine indre organer. Hjernen og nervesystemet er spesielt følsomme overfor alkohols påvirkninger. Derfor er det viktig å beskytte fosteret mot alkohol gjennom hele graviditeten.

Hvor alvorlige skader barnet kan få avhenger av hvor mye moren drikker gjennom graviditeten. Medfødt alkoholskade strekker seg over et bredt spektrum fra små og ubetydelige skader til svært alvorlige multihandikap og død.

Et stort alkoholforbruk på 7-8 enheter daglig gjennom graviditeten kan resultere i alvorlige misdannelser slik som ‘føtalt alkoholsyndrom’ – også kalt «FAS». Et alkoholforbruk på 1-2 enheter daglig eller mer øker risikoen for abort, for tidlig fødsel, misdannelser, veksthemning eller dødfødsel. Det er omdiskutert om et lite alkoholforbruk på få gjenstander i uken har skadelige effekter, men det kan ikke utelukkes at det kan ha en negativ effekt f.eks. på hjernens utvikling.

Et foster opptar alkohol gjennom morkaken og får dermed samme alkoholpromille som moren sin.

Hvorfor ikke alkohol når man PRØVER å bli gravid?
Alkohol er skadelig for fosteret gjennom hele graviditeten – også før man oppdager at man er gravid. I første del av graviditeten foregår dannelsen av de forskjellige organene, dette kan påvirkes av alkohol. Hjernen og nervesystemet er spesielt følsom for alkohols påvirkninger. Derfor er det viktig å beskytte fosteret mot alkohol også i den tidlige delen av graviditeten.

Det er vanlig blant unge kvinner å drikke mye alkohol når de går på byen eller på fest. Undersøkelser viser at 25-40 % av gravide har drukket 5 eller flere enheter minst èn gang etter de var blitt gravide. De fleste hadde drukket før de visste at de var gravide. En stor del av disse kvinnene kunne aldri drømme om å drikke alkohol under graviditeten. De var bare uheldige å oppdage at de var gravide i etterkant av drikkingen. Det kan jo gjerne gå flere uker før man oppdager at man er gravid.

Det er med andre ord grunn til å anta at kvinner risikerer å innta en viss mengde alkohol før de oppdager at de er gravide. Det er derfor det anbefales at man ikke inntar alkohol hvis man prøver å bli gravid.

I prinsippet er det altså fra det øyeblikket unnfangelsen finner sted at man bør unngå alkohol. Men da det kan være vanskelig å vite dette tidspunktet nøyaktig så anbefales det å ikke drikke alkohol når man planlegger å bli gravid.

En god huskeregel kunne f.eks. være at du ikke skal innta alkohol når du ikke bruker prevensjon.

Jeg drakk alkohol etter unnfangelsen – hva gjør jeg nå?
Noen kvinner kan ha drukket alkohol svært tidlig i graviditeten, på et tidspunkt hvor de kanskje ikke var klar over graviditeten. I de fleste tilfellene vil det ikke få betydning for fosterets utvikling. Det avgjørende er at du ikke fortsetter med å drikke alkohol – for jo mindre alkohol, jo mindre risiko for skade.

Hvis du er bekymret eller har spørsmål om din eventuelle alkoholinntak i graviditeten kan du spørre din lege eller jordmor til råds. Det vil for de aller fleste ikke være grunn til ytterligere bekymring.

Det avgjørende er at du ikke fortsetter med å drikke alkohol.

Les også: Gravid? Festlige alkoholfrie drinker

Hvilke skader risikerer barnet å få?
Skader forårsaket av alkohol kommer selvfølgelig an på hvor mye alkohol moren har inntatt under graviditeten. Medfødt alkoholskade spenner fra små og ubetydelige skader til svært alvorlige multihandikaps og død.

Stort alkoholforbruk: Føtalt alkoholsyndrom
Barn av mødre som drikker 7-8 enheter eller mer om dagen gjennom graviditeten risikerer å utvikle fatalt alkoholsyndrom (også kalt FAS), som er den alvorligste skaden. Syndromet omfatter:

Hjerneskade
Spesielle ansiktstrekk
Veksthemning
Forsinkelse i mental og motorisk utvikling
Hyperaktivitet
Endret søvnmønster
Spiseproblemer
Språkproblemer
Språklig dysfunksjon
Perceptionsforstyrrelser
IQ gjennomsnittlig 70-89
Generelle innlæringsproblemer

Det er videre veldokumentert at et alkoholforbruk på 1-2 enheter eller mer daglig øker risikoen for abort, for tidlig fødsel, veksthemning av barnet, misdannelser og dødfødsel.

gravid-alkoholLite alkoholforbruk: Mindre skader
Effekten av et lite alkoholforbruk i graviditeten på få enheteer om uken er omdiskutert. Det kan ikke utelukkes at et lite alkoholforbruk har skadelige virkninger, spesielt på hjernens utvikling, og dermed kan øke risikoen for lettere atferdsforstyrrelser og læringsvansker som kanskje først konstateres i skolealderen.

Et alkoholforbruk på 1-2 gjenstander daglig øker risikoen for abort, for tidlig fødsel og dødfødsel.

Når er fosteret sårbart for alkoholskader?
Alkohol kan skade fosteret under hele graviditeten. Skadenes omfang og karakter henger imidlertid sammen med i hvilken fase av graviditeten alkoholen inntas og hvor mye moren drikker. Både det gjennomsnittlige forbruket og hvor mye alkohol det drikkes på en gang har betydning. Jo høyere promille, jo større risiko for fosterskade.

I graviditetens første tre måneder utvikles barnets organer. Denne utviklingen kan påvirkes av alkohol. Hjernen er ett av disse organene, og nettopp hjernen er særlig følsom overfor alkoholens skadelige virkninger.
I de første tre månedene av graviditeten finner utviklingen av hjernens grunnleggende strukturer sted. Hvis denne utviklingen skades, kan det resultere i alvorlige hjerneskader.
I de siste tre månedene er hjernen igjen særlig sårbar overfor påvirkning av alkohol. I denne perioden vokser hjernen nemlig raskt.

Så man kan si at slkohol kan skade fosteret under hele graviditeten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *